Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Narkomania

Udostępnij

Narkomania wśród dzieci i młodzieży stanowi poważny problem, gdyż zażywanie narkotyków prowadzi do degradacji systemu norm i wartości młodych ludzi oraz zaniedbywania obowiązku szkolnego. Ponadto, wpływ narkotyków na organizm dziecka ma destrukcyjny charakter, bowiem przyczynia się do powstania licznych problemów ze zdrowiem zarówno natury fizycznej, jak i psychicznej. Jak zauważyć, czy dziecko zażywa narkotyki? Jak poznać, kiedy się narkotyzuje? Co zrobić, gdy dziecko bierze narkotyki?

OBJAWY BRANIA NARKOTYKÓW U DZIECI I MŁODZIEŻY

Zażywanie narkotyków przez dzieci i młodzież wiąże się z pojawieniem się u nich specyficznych zachowań i zmian w dotychczasowym sposobie spędzania wolnego czasu. Ponadto, narkotyzowanie się daje symptomy, które można poznać poprzez obserwację zmian w wyglądzie. Zatem jak rozpoznać czy twoje dziecko zażywa narkotyki? Po czym poznać, że dziecko bierze narkotyki? Zażywanie narkotyków wiąże się z pojawieniem się charakterystycznych objawów zarówno w zachowaniu, jak i stanie zdrowia. Niepokojącym symptomem może być nagła zmiana osobowości i zainteresowań, zmiany nastroju. Dziecko staje się nerwowe i rozdrażnione, ale również skryte, apatyczne i zamknięte w sobie. Charakterystyczna jest również postawa obronna i reagowanie złością na pytania dotyczące rówieśników czy jego zachowań. Używki u dzieci stają się źródłem problemów w szkole, gdyż opuszczają lekcje lub całe dni, dostają gorsze stopnie, nie zaliczają przedmiotów, niepokojące jest również fałszowanie usprawiedliwień. Ponadto, młodzież zażywająca narkotyki zazwyczaj zmienia kolegów, porzucając dawnych przyjaciół i przyłączając się do nowych grup – klik i subkultur. Niepokojącym sygnałem, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego są ucieczki z domu, wszczynanie rodzinnych kłótni i izolacja od członków rodziny. Dodatkowo, można zauważyć, że dzieci i młodzież przestają dbać o higienę osobistą, źle się odżywiają, noszą ciągle to samo ubranie i mają problemy ze zdrowiem, głównie dolegliwości dróg oddechowych (przewlekły kaszel). Zażywanie narkotyków wiąże się również ze zmianami w wyglądzie. Młodzi ludzie często tracą na wadze, mają przekrwione oczy, rozszerzone lub zwężone źrenice, pojawiają się krwawienia z nosa, a nos jest napuchnięty, występuje suchość w ustach, a na skórze mogą być widoczne ślady po igle. Charakterystyczna jest także wzmożona potliwość, bladość skóry, nagłe pojawienie się trądziku i czerwone plamy na skórze. Zażywanie narkotyków przez dzieci i młodzież wywołuje u nich szereg zmian, dlatego obserwowanie zachowań i wyglądu umożliwi wczesne wykrycie problemu i podjęcie odpowiednich działań.

JAK SPRAWDZIĆ, CZY DZIECKO BIERZE NARKOTYKI LUB DOPALACZE?

Jak można sprawdzić, czy dziecko brało narkotyki? Konieczne jest kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania i kontrolowanie nastolatka. Niekiedy konieczne jest przeszukiwanie pokoju celem znalezienia narkotyków lub rzeczy, które świadczą o ich zażywaniu, m.in. igieł, strzykawek etc. Gdzie dzieci chowają narkotyki? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, niekiedy nastolatkowie wynoszą z domu środki narkotyczne i przechowują je u kolegów. Niemniej jednak warto przeszukać pokój, by sprawdzić, czy dziecko niczego nie chowa pod ubraniami lub łóżkiem. Jeżeli istnieje podejrzenie zażywania substancji psychoaktywnych, najskuteczniejszym sposobem sprawdzenia tego, jest wykonanie testów na obecność narkotyków, które dostępne są w aptece. Niemniej jednak test nie odpowie na pytanie, czy dziecko jest już narkomanem (czy jest uzależnione), jak często bierze i jaką dawkę zażyło.

JAKIE NARKOTYKI NAJCZĘŚCIEJ ZAŻYWA MŁODZIEŻ?

Najczęściej zażywanymi narkotykami przez dzieci i młodzież jest marihuana, która jest dosyć tania i łatwo dostępna dla uczniów. Marihuana, określana również jako trawka, zioło, maryśka czy marycha, to wysuszone liście konopii indyjskiej. Nie powoduje ona uzależnienia fizycznego, natomiast wywołuje silną zależność psychiczną, dlatego jest niebezpieczna dla młodych ludzi. Najczęściej narkotyk ten jest palony jak tytoń, ale można również przyjmować go w jedzeniu lub napojach. Niemniej jednak młodzież najczęściej zażywa ją w formie jointa/ blunta czyli ręcznie skręconego papierosa. Nastolatki często sięgają również po haszysz, który palony jest w specjalnych fajkach lub jedzony w formie ciastek z haszyszem. Sprzedawany jest w formie kostek i daje silniejsze doznania aniżeli marihuana. Należy również wskazać, że inną grupą substancji psychoaktywnych, po którą często sięga młodzież, są dopalacze. Są one szczególnie niebezpieczne, gdyż ich skład permanentnie się zmienia, przez co trudno określić jak bardzo są szkodliwe.

CO ROBIĆ I GDZIE SZUKAĆ POMOCY, GDY DZIECKO, NASTOLATEK SIĘGA PO NARKOTYKI?

„Co robić, kiedy moje dziecko bierze narkotyki?” – to pytanie, które opiekunowie zadają sobie, kiedy pojawiają się objawy zażywania substancji psychoaktywnych lub dziecko jest już narkomanem. W takiej sytuacji konieczna jest rzeczowa rozmowa z nastolatkiem i kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania. Konieczne jest również skierowanie nastolatka do psychoterapeuty. Specjalista bowiem po rozpoznaniu będzie mógł zaproponować najlepszą z możliwych form pomocy: grupę wsparcia bądź ośrodek dla dzieci uzależnionych od narkotyków, dobrany do wieku i stopnia uzależnienia nastolatka. W początkowej fazie uzależnienia skuteczną formą oddziaływań może okazać się sama psychoterapia bez konieczności kierowania nieletniego do stacjonarnego ośrodka leczenia uzależnień. Uzależnienie od narkotyków wśród dzieci i młodzieży nie jest zjawiskiem nowym, co roku odnotowuje się kolejne przypadki zachorowań. Konieczne jest wobec tego podejmowanie działań, których celem będzie zmniejszenie skali zjawiska. Trzeba zatem znaleźć odpowiedź na pytanie: dlaczego dzieci biorą narkotyki? Przyczyn zażywania substancji psychoaktywnych należy doszukiwać się nie tylko w grupach rówieśników, wśród których panuje trend narkotyzowania się, ale również w wadliwym systemie socjalizacyjnym. Powodem może okazać się zaniedbywanie dziecka, jego zainteresowań czy brak rozmów i zrozumienia ze strony rodziców. Opiekunowie zazwyczaj zauważają problem w momencie, kiedy doszło już do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Rodzice dzieci uzależnionych od narkotyków zostają wobec tego postawieni w krytycznej sytuacji, która odciska piętno na życiu całej rodziny. Z tego powodu konieczna jest profilaktyka, zapobieganie zachowaniom ryzykownym. Remedium może okazać się zwykłe zainteresowanie dzieckiem, które ma postać uważnego słuchania młodego człowieka, dyskretnej obecności, budowania więzi i przynależności do rodziny, a także poczucia jego wartości oraz poszanowania dziecka i stanowczości w ważnych sprawach. Warto również znać rówieśników i kolegów dziecka, co umożliwi poznanie obrazu spędzania wolnego czasu. Należy wskazać, że używki w dzisiejszym świecie stanowią źródło wielu problemów, dlatego konieczne jest obserwowanie zachowań młodych osób, by nie dopuścić do narkomanii u dzieci i młodzieży. Nastolatkowie bowiem znajdują się w trudnym dla nich wieku, w którym buntują się przeciw normom i zasadom, a wyrazem tego mogą być właśnie używki.

O autorze: Piotr Strojnowski

Piotr Strojnowski jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button