Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Warto wiedzieć

Udostępnij

Praca na stanowisku terapeuty uzależnień ma swoje wady i zalety, ale przede wszystkim wiąże się z dużą odpowiedzialność. W końcu to właśnie w tych specjalistach osoby uzależnione pokładają nadzieję na wyrwanie się z sideł nałogu. Można zatem domyślić się, że droga do zostania terapeutą uzależnień nie jest ani szybka, ani łatwa. Dowiedz się, jak zostać certyfikowanym terapeutą uzależnień, aby móc pomagać innym.

Certyfikowany terapeuta uzależnień – czym się zajmuje?

Certyfikowany terapeuta uzależnień może rozpocząć pracę w klinikach, instytucjach opiekuńczych, przychodniach, stowarzyszeniach, fundacjach, ośrodkach wychowawczych, czy właśnie w ośrodkach leczenia uzależnień. Aby zrozumieć, czym zajmuje się terapeuta uzależnień, należy powiedzieć nieco więcej na temat tego, jak w ogóle wygląda leczenia uzależnień. Zwykle podzielone jest ona na dwa główne etapy. Pierwszym z nich jest detoks, czyli odtrucie organizmu. Dopiero po jego ukończeniu, Pacjent rozpoczyna terapię. Warto pamiętać, że uzależnienie jest jednocześnie chorobą i objawem. Zwykle człowiek sięga bowiem po alkohol, narkotyki, czy uzależnia się od seksu z jakiegoś powodu. Może być to reakcja na traumy z dzieciństwa, czy trudne wydarzenia z przeszłości. Zadaniem terapeuty, którego zatrudnia prywatne centrum medyczne od uzależnień Medjol jest zatem stopniowe kruszenie muru, który wniósł wokół siebie uzależniony i dotarcie do sedna problemu, a następnie wdrożenie działań, które pomogą uzależnionemu uporać się z tymi emocjami, bez sięgania po używki, czy uciekania się do hazardu.

Wady pracy na stanowisku terapeuty uzależnień

Pracując na tym stanowisku, musisz liczyć się z tym, że będziesz świadkiem wielu ludzkich tragedii. W zależności od fazy uzależnienia, chorzy niszczą relację z bliskimi, dopuszczają się kradzieży, a nawet wymuszeń, oby tylko zdobyć używkę. Na terapiach Pacjenci dzielą się swoimi doświadczeniami, a także poczuciem winy. Osoby wrażliwe, które całym sobą chłoną cudze emocje, mogą mieć problem z tym, by po powrocie do własnego domu, całkowicie odciąć się od losów swoich podopiecznych. Oczywiście terapeuci powinni być empatyczni i otwarci, ale ważne, by byli odporni psychicznie na cudze krzywdy. Ponadto praca wiąże się z dość dużym stresem, szczególnie w początkowych fazach terapii, gdy Pacjent jeszcze nie wie, czy może zaufać terapeucie, przez co leczenie jest naprawdę trudne, ponieważ wszelkie pytania zadawane przez terapeutę uważane są za wścibskie i generują agresję. Należy zatem wykazać się umiejętnościami interpersonalnymi.

Zalety pracy w charakterze terapeuty uzależnień

Mimo wspomnianych powyżej trudności, terapeuta ds uzależnień z certyfikatem ma bardzo satysfakcjonującą pracę. Codziennie bowiem pomaga innym odbudować zaufanie do samego siebie. Nie ma nic bardziej motywującego niż przeprowadzenie skutecznej terapii uzależnień, dzięki której Pacjent zmienia swoje życia, odzyskuje nad nim kontrolę i powraca na ścieżkę trzeźwości. Należy również zauważyć, że praca na tym stanowisku jest bardzo zróżnicowana, każdy dzień jest inny, a terapeuci nieustannie poznają nowe metody leczenia i mogą wprowadzać je swoich terapii.

Czy terapeuta uzależnień musi mieć studia?

Aby zostać certyfikowanym terapeutą uzależnień, należy przejść kilkuetapowy proces szkolenia i edukacji. Pierwszym krokiem jest ukończenie ukierunkowanych studiów i uzyskanie dyplomu magistra. Terapeutami uzależnień mogą zostać osoby, które posiadają tytuł pedagoga, psychologa, psychiatry, ukończyły teologię, resocjalizację, socjologię lub są absolwentami innych pokrewnych kierunków medycznych. Nie można zostać certyfikowanym terapeutą bez studiów, można natomiast ubiegać się o tytuł instruktora.

Jak zostać terapeutą od uzależnień?

Kolejnym krokiem jest odbycie szkolenia w wymiarze nie mniejszym niż 650 godzin zajęć dydaktycznych. Szkolenie takie jest konieczne i obejmuje zarówno podstawowe zagadnienia z zakresu podstawowej wiedzy psychologicznej, jak i nowoczesnych metod diagnozowania, prowadzenia terapii, w tym również terapii osób współuzależnionych. Po odbyciu szkolenia, kandydat na terapeutę zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej, w celu nabycia doświadczenia. Staż kliniczny to około 80 godzin, podczas których stażysta obserwuje, a także pod nadzorem opiekuna prowadzi psychoterapię grupową, treningi umiejętności, terapię rodzinną, czy stawia diagnozy dla celów terapii. Dla celów szkoleniowych należy jeszcze odbyć superwizję kliniczną w wymiarze minimum 70 godzin. Dopiero po ukończeniu studiów, szkolenia, stażu i superwizji, kandydat na terapeutę może podejść do egzaminu, który składa się z dwóch części: ustnej i pisemnej. Dopiero po zaliczeniu obu form, otrzymuje certyfikat, który wystawia Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jak widać, droga do rozpoczęcia samodzielnej pracy w roli certyfikowanego terapeuty uzależnień jest dość długa. Jest to jednak bardzo istotne, by do pracy z osobami uzależnionymi dopuszczani byli tylko wykwalifikowani specjaliści. Terapia może bowiem wyrządzić tyle dobrego, co i złego, dlatego powinna być prowadzona tylko przez wykwalifikowaną kadrę taką, jaką zatrudnia ośrodek Medjol.

O autorze: Piotr Strojnowski

Piotr Strojnowski jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button