Specjalistyczna kadra medyczna oraz uznani terapeuci uzależnień

Centrum Medyczne MEDJOL jest pod opieką wysokiej klasy Specjalistów z imponującym doświadczeniem zdobytym w ośrodkach państwowych i prywatnych. Pracę psychoterapeutów wspierają socjoterapeuci, lekarze psychiatrzy, lekarze interniści, zespół medyczny, dietetyk. Zespół medyczny i terapeutyczny Ośrodka Leczenia Uzależnień MEDJOL towarzyszy pacjentowi w planowaniu zmiany i jej podtrzymywaniu. Dzięki stosowaniu profilaktyki prozdrowotnej, uważności na siebie i otaczający świat, dzięki odkryciu zasobów, nasz Pacjent ma duże szanse na satysfakcjonujące życie.

Polecani terapeuci uzależnień

Ośrodek leczenia uzależnień w trosce
o ciebie i twoich bliskich

Wieloletnie doświadczenia zawodowe nauczyły nas, jak ważne w naszej codziennej pracy jest indywidualne podejście do każdej osoby, ponieważ nie ma dwóch takich samych istot, a historia życia każdej jednostki jest inna, dlatego podchodząc z szacunkiem do indywidualności każdego człowieka i odnosząc się do wiedzy z zakresu uzależnień, skutecznie pomagamy osobom uzależnionym i ich bliskim.

PIOTR „STRUNA” STROJNOWSKI

DOBRY DUCH OŚRODKA - Współzałożyciel i kierownik ośrodka w latach 2017-2020

Był dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie w dziedzinie leczenia alkoholizmu. W zawodzie terapeuty uzależnień pracował ponad piętnaście lat. Był koordynatorem i założycielem Punktów Konsultacyjnych do Spraw Uzależnień miedzy innymi w Ciechanowie, Mławie czy Pułtusku oraz współzałożycielem i współwłaścicielem Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie. Ponadto Piotr Strojnowski był konsultantem przy tworzeniu programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od narkotyków przez Fundację Batorego. Prywatnie współzałożyciel zespołu DAAB z którym w 1985 roku nagrał debiutancką płytę. W 2018 roku jako STROJNOWY nagrał solową płytę Wolność serc. Do końca swojego życia oddawał się komponowaniu i pisaniu tekstów. Z zawodu był również też złotnikiem. Zmarł 27 listopada 2020 roku po walce z rakiem płuc.

Piotr Strojnowski

dr Jolanta Mioduszewska-Buczek

Lekarz Medycyny - właściciel Centrum Medycznego MEDJOL, lekarz

Grzegorz Buczek

współwłaściciel Centrum Medycznego Medjol

Tomasz Nikiel

Terapeuta Uzależnień - kierownik Ośrodka Medjol

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu w dziedzinie leczenia narkomanii i innych środków psychoaktywnych oraz 4-letnie studia psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym na UJ w Krakowie. Zdobywał doświadczenie w ośrodkach długoterminowych z osobami dorosłymi jak i młodzieżą. Pracował w ZLO dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze na oddziale „Z podwójną diagnozą” Prowadził psychoterapię na Oddziale dziennym w Poradni Leczenia Uzależnień w Jeleniej Górze oraz psychoterapię indywidualną. Od 12 lat związany z MONAREM bierze udział w licznych szkoleniach – a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Psychoterapia Uzależnień

Piotr Bartoszewicz

Terapeuta uzależnień

Pracuje z ludźmi uzależnionymi od 15 lat – głównie od substancji psychoaktywnych jak narkotyki, alkohol i tzw. dopalacze. Prowadzi zajęcia grupowe programowe, edukacyjne – odwykowe, społeczności terapeutyczne oraz spotkania indywidualne.

Edyta Helena Dragun

Psycholog ze specjalnością kliniczną

Psycholog ze specjalnością kliniczną i osobowości, psychotraumatolog, diagnosta, praktyk terapii Brainspotting. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, poradni leczenia uzależnień i współuzależnienia, ośrodkach stacjonarnych, na oddziale detoksykacyjnym. Staż zawodowy odbyła w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Pruszkowie. W ramach doskonalenia zawodowego ukończyła studia podyplomowe z psychotraumatologii oraz liczne szkolenia m.in. z przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, zaburzeń odżywiania, Dialogu Motywacyjnego, terapii traumy oraz diagnozy psychologicznej. Specjalizuje się w udzielaniu pomocy osobom współuzależnionym, przeżywającym stratę, doświadczającym skutków traumy. Absolwentka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Collegium Civitas w Warszawie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Urszula Balińska

terapeuta uzależnień, trener focusingu

Terapeuta uzależnień i trener focusingu (w trakcie certyfikacji). Swoje kwalifikacje podnosi kształcąc się w kierunku zawodu psychologa klinicznego, psychoterapeuty. Doświadczenie zdobywała w Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie, pracowała m.in. w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku (Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii).
Absolwent Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członek Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra.
Praktykuje i upowszechnia focusing. Korzysta z tej metody w swojej pracy z Klientami, czyniąc ją bardziej opartą na ich osobistych doświadczeniach. Prowadzi grupy, indywidualne sesje oraz warsztaty.

Agnieszka
Zadwórna Kozikowska

Specjalista pedagog w dziedzinie Szybkiej Interwencji, psychoterapeutka

Specjalista pedagog w dziedzinie Szybkiej Interwencji w Kryzysie z elementami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, oraz pracy z lękiem, stresem i trudnymi emocjami u dzieci i młodzieży z podstawami socjoterapii. Arteterapeuta po kursie zakończonym certyfikatem z akredytacją Lubelskiego Kuratora Oświaty, w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Terapeuta Rodzinny – Profilaktyka i Terapia Schematów, oraz szkolenia zawodowego w dziedzinie Pedagogika Montessori. Z potrzeby serca społecznik, czynnie wdraża w życie swoje zamiłowania arteterapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Z zawodu opiekun świetlicy szkolnej i gminnej. W Centrum Medycznym MEDJOL odpowiada również za komunikację poprzez media społecznościowe.

Anna Jankowska

Lekarz psychiatra, psychoterapeutka

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W pracy skupiam się na zaufaniu i partnerstwie w relacji z pacjentem, staram się współpracować z psychologami, psychoterapeutami.

Aleksandra Latosiewicz

Lekarz psychiatra

Lekarz w trakcie odbywania specjalizacji z psychiatrii dorosłych. W 2019 roku ukończyła Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W centrum Medycznym MEDJOL, przeprowadza specjalistyczne konsultacje oraz diagnostykę na rzecz Pacjentów w ramach: Poradni Psychoterapii, Oddziału Detoksykacji oraz Stacjonarnego Ośrodka Terapii Uzależnień. Na co dzień pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, gdzie doskonalę swoje doświadczenie na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, detoksykacyjnych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pani Aleksandra stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach oraz konferencjach psychiatrycznych.

Adam Płóciennik

Lekarz Medycyny Specjalista Chorób Wewnętrznych i Anestezjolog

W Centrum Medycznym MEDJOL jest kierownikiem Oddziału Detoksykacji. Zapewnia i nadzoruje całodobową, kompleksową opiekę lekarską i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów w trakcie ich pobytu w naszej placówce. Swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantuje im pełne bezpieczeństwo i komfort.

Agnieszka Strzelczyk

Pielęgniarka zarządzająca zespołem pielęgniarek: Ania, Renia, Ela i Iza

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button