Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Tomasz Nikiel.
Kategoria: Alkoholizm

Udostępnij

Negatywne skutki alkoholizmu dotyczą niemal każdego aspektu życia osoby zmagającej się z nałogiem. Nadużywanie alkoholu przyczynia się do powstania ogromnych, niekiedy nieodwracalnych szkód w organizmie, w skrajnych przypadkach prowadząc nawet do śmierci. Na uzależnieniu cierpi jednak nie tylko ciało i umysł człowieka – przykre konsekwencje obejmują również jego życie społeczne. Choroba znacznie utrudnia, a wraz z rozwojem całkowicie uniemożliwia normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, powodując czasem zupełne zobojętnienie osoby na wszystkie aspekty niezwiązanie z używką. Przedstawiamy, jakie mogą być skutki społeczne alkoholizmu oraz jak odbijają się one na uzależnionym.

Problemy w miejscu pracy spowodowane uzależnieniem od alkoholu

Alkohol to substancja psychoaktywna, która oddziałuje szczególnie mocno na mózg. Znacznie spowalnia pracę organu, powodując zaburzenia świadomości, obniżenie zdolności reagowania na bodźce czy też zmiany w zachowaniu. Z tego też względu człowiek zmagający się z nałogiem często ma duże problemu z realizacją obowiązków pracowniczych. Spada jego efektywność oraz jakość pracy, a czynności wykonuje wolniej i mniej starannie. To jednak jedyne negatywne konsekwencje, które niesie za sobą alkoholizm. Skutki bycia w stanie upojenia w trakcie pracy lub na kacu mogą być niekiedy znacznie poważniejsze i stwarzać realne zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno osoby uzależnionej, jak i jej współpracowników. Regularne zaniedbywanie obowiązków pracowniczych czy też powodowanie niebezpiecznych sytuacji w wyniku nałogu alkoholowego w ostateczności może prowadzić nawet do zwolnienia dyscyplinarnego.

Jak alkoholizm prowadzi do bezdomności?

Jednym z najbardziej odczuwalnych skutków postępującej choroby alkoholowej jest wewnętrzny przymus osoby uzależnionej, który skłania ją do ciągłego spożywania alkoholu. Wiąże się to z wydawaniem coraz większej sumy pieniędzy na zdobycie używki, przy jednoczesnym ignorowaniu innych aspektów życia. Relacje rodzinne stopniowo ulegają osłabieniu, a obowiązki pracownicze przestają mieć znaczenie, co może skutkować całkowitym porzuceniem pracy, a w konsekwencji zwolnieniem chorego. Brak źródła dochodu niekiedy skłania osobę uzależnioną do zaciągania pożyczek w celu zakupu alkoholu, których ilość stopniowo rośnie, powodując tym samym wpadnięcie w spiralę zadłużenia. Z czasem człowiek zmagający się z nałogiem nie jest już w stanie spłacić finansowych zobowiązań czy też pokryć tak istotnych kosztów, jak opłaty za mieszkanie. Niestety to między innymi dlatego negatywne skutki nadużywania alkoholu często obejmują również bezdomność.

Wpływ uzależnienia od alkoholu na zachowania kryminalne

W wyniku nadużywania alkoholu, samoświadomość, funkcje poznawcze oraz umiejętność samokontroli ulegają znacznemu pogorszeniu. Człowiek pod długotrwałym wpływem substancji traci zahamowania i staje się bardziej impulsywny, a często również agresywny. Niestety czynniki te przyczyniają się do zwiększenia skłonności do popełniania przestępstw. Kryminalne skutki nadużywania alkoholu mogą być spowodowane zarówno samym stanem upojenia, który osłabia mechanizmy kontroli nad swoim postępowaniem, jak i zaburzeniami psychicznymi wynikającymi z uzależnienia. Jednym z nich jest tzw. paranoja alkoholowa, która powoduje urojenia i przejawiająca się chorobliwym przekonaniem o niewierności małżeńskiej. Zwykle występuje u mężczyzn, którzy w jej skutek często zachowują się agresywnie wobec partnerki, uciekając się do gróźb, prześladowania, a czasem także przemocy fizycznej.

Społeczne konsekwencje alkoholizmu potrafią być bardzo poważne i stwarzać zagrożenie zarówno dla otoczenia, jak i osoby uzależnionej. Według niektórych danych najczęściej pod wpływem alkoholu dochodzi do kradzieży, rozbojów, wypadków i wykroczeń drogowych oraz wcześniej już wspomnianych aktów przemocy. Należy jednak zaznaczyć, że fakt bycia uzależnionym nie przesądza o wkroczeniu na kryminalną ścieżkę, a jedynie stanowi czynnik sprzyjający popełnianiu przestępstw. Warto również pamiętać, że społeczne skutki alkoholizmu nie muszą wystąpić, jeżeli osoba zmagająca się na odwyk w porę uda się na odwyk alkoholowy.

Wpływ alkoholizmu na relacje społeczne

Chorobę alkoholową, oprócz samej osoby uzależnionej, najbardziej dotkliwie odczuwają jej bliscy. Wskutek nałogu człowiek z czasem przestaje wykazywać zainteresowanie relacjami rodzinnymi, koncentrując całe swoje życie na używce i zaniedbując obowiązki domowe. Zmienia się jego zachowanie, stopniowo traci poczucie empatii i staje się obojętny, okazując najbliższym coraz mniej uczuć. Alkoholizm w rodzinie szczególnie negatywnie odbija się na dzieciach, które wskutek uzależnienia rodzica mogą czuć się osamotnione, zaniedbane i niekochane. W najgorszych przypadkach nadużywanie alkoholu prowadzi nawet do rozpadu więzi rodzinnych i przyjacielskich.

Skutki nadużywania alkoholu są bardzo poważne i obejmują każdą sferę życia osoby zmagającej się z nałogiem. Jeżeli zauważysz u siebie problem alkoholowy, nie bój prosić się o wsparcie. Ośrodek leczenia uzależnień Medjol pomoże w pokonaniu tej trudnej choroby i w powrocie do życia w trzeźwości!

O autorze: Tomasz Nikiel

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button