Napisane przez Piotr Strojnowski.
Kategoria: Detoks

Udostępnij

„Detoks po narkotykach przeprowadzamy pod ścisłą kontrolą lekarską i pełną opieką pielęgniarską. Podczas odtrucia narkotykowego pacjent jest dokładnie badany, zarówno pod kątem stopnia zatrucia organizmu jak i występowania chorób współistniejących. Szczegółowa ocena stanu zdrowia pacjenta pozwala na właściwe zastosowanie leków niezbędnych przy odtruciu, a tym samym daje nam gwarancję, iż detoks narkotykowy będzie przebiegać bez komplikacji.”

Uzależnienie od narkotyków to przewlekła, chroniczna i potencjalnie śmiertelna choroba, która oddziałując na ośrodkowy układ nerwowy, przyczynia się do zmian nastroju, zachowania, a nawet świadomości. Zażywane przez narkomana środki psychoaktywne stanowią źródło wielu schorzeń, zaburzeń i problemów natury emocjonalnej. Narkomania jest silnym nałogiem, z tego powodu samodzielne wyjście z nałogu nie jest możliwe, konieczna jest pomoc osób trzecich – najbliższego otoczenia i wykwalifikowanych lekarzy. Odtruwanie organizmu z narkotyków związane jest jednak z pojawieniem się nieprzyjemnych dolegliwości i objawów, dlatego detox powinien odbywać się pod stałą opieką lekarską i pielęgniarską. Na czym zatem polega detoksykacja narkotykowa? Jak długo trwa detox ponarkotykowy?

CO TO JEST DETOKS NARKOTYKOWY?

Narkotyki to substancje psychoaktywne, których długotrwałe zażywanie skutkuje powstaniem silnego uzależnienia fizycznego i psychicznego. Dlatego też wynikiem nagłego ograniczenia lub odstawienia narkotyków, twardych czy miękkich, jest pojawienie się zespołu abstynencyjnego. Narkoman może odczuwać nieprzyjemne dolegliwości w postaci niepokoju, lęku, dreszczy całego ciała, a także objawy somatyczne, takie jak nudności i wymioty, bóle głowy oraz biegunka. Odstawieniu środków psychoaktywnych nierzadko towarzyszą również zaburzenia świadomości i majaczenie. Wynikiem pojawienia się objawów zespołu abstynencyjnego jest nieodparta chęć, a nawet konieczność sięgnięcia po kolejne dawki narkotyków. Uzależniony zaniedbuje swoje obowiązki, a kontakty z rodziną ulegają rozluźnieniu. Dochodzi również do wzrostu tolerancji na działanie środka psychoaktywnego. Oznacza to, że konieczne jest przyjmowane coraz większych dawek narkotyku w celu osiągnięcia stanu odurzenia.  Leczenie uzależnienia od narkotyków jest niezwykle trudne i czasochłonne, a odwyk odbywa się w specjalistycznych poradniach i grupach terapeutycznych. Detoks organizmu w ośrodku MedJol umożliwia bezpieczne, przeprowadzone w formie stacjonarnej, oczyszczenie organizmu ze szkodliwych, toksycznych substancji psychoaktywnych. Co ważne, detoksykacja jest pierwszym i niezbędnym elementem podjęcia dalszego leczenia odwykowego.

JAK WYGLĄDA PROCES DETOKSYKACJI NARKOTYKOWEJ?

Narkomania to przewlekła choroba, która nieleczona może być przyczyną śmierci uzależnionego. Z tego powodu, należy podjąć leczenie, które umożliwi wyjście z nałogu i odzyskanie kontroli nad własnym życiem. W tym celu, konieczne jest podjęcie decyzji o detoksykacji organizmu z substancji psychoaktywnych i zgłoszenie się na oddział Centrum Medycznego MedJol w Warszawie. Podjęcie detoksykacji pozwala na przerwanie ciągu narkotykowego, co umożliwia rozpoczęcie właściwej terapii. W prywatnej klinice odwykowej lekarze przeprowadzają szczegółowy wywiad lekarski, którego celem jest uzyskanie informacji co do rodzaju zażywanych narkotyków, od których narkoman jest uzależniony, długości ciągów narkotykowych, a także czasu trwania nałogu. Dodatkowym celem wywiadu jest wykrycie ewentualnych przeciwwskazań i problemów zdrowotnych, które trzeba uwzględnić w trakcie leczenia chorego. Do badania uzupełniającego, poprzedzającego przystąpienie do odwyku, należy przede wszystkim podstawowe badanie krwi, dzięki któremu możliwa jest ogólna ocena stanu zdrowia osoby uzależnionej. Kolejnym procesem badania jest staranna diagnoza, obejmująca m.in. przeprowadzenie badania EKG, ocenę psychologiczną i neuropsychologiczną, a także ocenę podstawowych narządów i układów osoby chorej. Dzięki ocenie stanu zdrowia osoby uzależnionej od narkotyków i wiedzy na temat narkotyku obecnego w jej organizmie, możliwe jest określenie fazy i stopnia uzależnienia, wybór odpowiedniego programu detoksykacji i dobór leków. Detoksykacja bardzo często bowiem związana jest z koniecznością wdrożenia leczenia farmakologicznego. Celem tego jest ustabilizowanie procesów organizmu i przywrócenie prawidłowego działania narządów wewnętrznych, a także ułatwienie uzależnionemu przejścia przez trudny okres odwyku fizycznego. Leczenie farmakologiczne pozwala na redukcję nieprzyjemnych objawów fizycznych oraz na zmniejszanie poczucia konieczności ponownego spożywania substancji psychoaktywnych. Detoksykacja narkotykowa w tym znaczeniu umożliwia przezwyciężenie objawów abstynencyjnych. Stanowi ona pierwszy krok do pokonania uzależnienia narkotykowego i powrót do prawidłowego funkcjonowania organizmu narkomana. Najważniejszym etapem detoksu jest podanie pacjentowi leków objawowych, które umożliwią przetrwanie najtrudniejszego okresu dla organizmu uzależnionego. Formą wspomagającą proces oczyszczania z toksyn jest regularne podawanie płynów. Należy zatem podkreślić, że głównym celem detoksu jest skuteczna i bezpieczna eliminacja substancji psychoaktywnych z organizmu oraz przygotowanie chorego do dalszego procesu rehabilitacji.

W ośrodku MedJol pacjenci pozostają pod stałą kontrolą lekarską, gdyż podczas detoksu po narkotykach mogą pojawić się nieprzyjemne objawy zespołu odstawiennego. Całodobowa opieka wpływa na zapewnienie pacjentom komfortu i bezpieczne odtrucie organizmu z substancji psychoaktywnych. Należy wskazać, że odtruwanie organizmu po narkotykach stanowi początek długotrwałego leczenia i powrotu do normalnego życia. Istotne jest jednak to, że prywatny ośrodek MedJol jest dla narkomanów szansą na podjęcie skutecznej walki z nałogiem i całkowitego wyleczenia.

Po udanej detoksykacji osoby uzależnionej, organizm jest czysty, a funkcje fizyczne wracają do normy. Nie należy jednak pomijać stanu psychicznego pacjenta, ten może być wciąż bardzo niestabilny. Po detoksie uzależniony odczuwa silny głód narkotykowy, a jego pragnienia krążą wokół doznawania adrenaliny oraz euforycznych efektów działania narkotyków. Detoksykacja sama w sobie nie ma na celu psychologicznego, społecznego oraz behawioralnego rozwiązania problemu uzależnienia. Oznacza to, że jeśli wszystkie te elementy uzależnienia nie są poddane leczeniu, istnieje większe prawdopodobieństwo powrotu do nałogu. Przerwanie ciągu narkotykowego i odtruwanie to jeden z ważniejszych kroków na drodze do życia wolnego od uzależnień. Detoks narkotykowy pozwala osobie chorej zregenerować siły, które okażą się niezbędne podczas dalszego procesu zdrowienia. Dlatego tak znaczącym aspektem jest to, aby pacjent po odtruciu miał dostęp do specjalistów, którzy poprowadzą go przez następny etap leczenia, jakim jest psychoterapia uzależnienia.

ILE TRWA DETOKS NARKOTYKOWY?

W przypadku przeprowadzania odtrucia po narkotykach trudno wyznaczyć jednoznaczne ramy czasowe. To, jak długo potrwa detox organizmu z substancji toksycznych, stanowi indywidualną kwestię uwarunkowań narkomana. Zazwyczaj detoksykacja trwa od kilku dni do tygodnia, ale w niektórych przypadkach nawet dłużej. Czas trwania detoksu ponarkotykowego uzależniony jest od stanu, w jakim narkoman trafi do Centrum Medycznego MedJol. Nie mniej istotny jest również okres przebywania w nałogu, gdyż odtrucie organizmu w przypadku długoletniej narkomanii wiąże się z wydłużeniem czasu oczyszczania organizmu z toksycznych substancji psychoaktywnych. Kluczowym elementem jest jednak to, od jakich narkotyków – miękkich czy twardych – narkoman jest uzależniony. Jest to niezwykle istotne, gdyż w zależności od rodzaju zażywanych substancji psychoaktywnych – marihuany, kokainy, amfetaminy, heroiny czy dopalaczy – czas i metody detoksykacji są inne.

Proces detoksykacji z narkotyków ma na celu przerwanie ciągu narkotykowego w bezpieczny i komfortowy sposób oraz usunięcie toksyn, które nagromadziły się w organizmie w konsekwencji zażywania różnorodnych substancji psychoaktywnych. Najistotniejszym celem jest więc ustabilizowanie środowiska wewnętrznego tkanek oraz narządów. Detoks ponarkotykowy w MedJol jest w pełni dyskretny i anonimowy. Pierwszym krokiem do zdrowia jest samo dobrowolne poddanie się detoksykacji. Natomiast kolejnym etapem – podjęcie terapii uzależnienia. Detoks przeprowadzany jest pod ścisłą kontrolą lekarską i pełną opieką pielęgniarską. Podczas wizyty Pacjent zostaje dokładnie zbadany pod kątem zatrucia organizmu toksynami, jak i występowania chorób współistniejących. Wykorzystywane przed MedJol metody leczenia uzależnień, przyczyniają się do skutecznego usunięcia z organizmu substancji odpowiadających za występowanie zespołu abstynencyjnego oraz do zlikwidowania przymusu zażywania narkotyków. Odtrucie organizmu z narkotyków ma pomóc zredukować nieprzyjemne doznania psychiczne i fizyczne. Co ważne, sam detoks nie jest w stanie zagwarantować wygranie walki z nałogiem. To właśnie dzięki specjalistycznemu leczeniu i pracy z terapeutami, osoba uzależniona ma bardzo duże szanse pokonać swoją chorobę. Mamy świadomość, że podjęcie decyzji o leczeniu dla osób uzależnionych od narkotyków nie jest łatwe. Dlatego też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów, umożliwiając mailowe lub telefoniczne zgłoszenie się na detoks i terapię odwykową, gwarantując natychmiastową reakcję. W znajdującym się w pobliżu Warszawy ośrodku MedJol nie ma rejonizacji, dlatego leczenie mogą podjąć u nas nie tylko osoby z Polski, ale również zza granicy. Dla komfortu naszych pacjentów z województwa mazowieckiego gwarantujemy bezpłatny transport do ośrodka.

Skontaktuj się z nami – poinformujemy Cię o cenie odwyku i procedurach przyjęcia na oddział. Zaufaj naszemu doświadczeniu, pomożemy Ci odzyskać kontrolę nad własnym życiem!

Chcesz skorzystać
ze wsparcia ośrodka uzależnień?

Gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość Oraz zachowanie stosownej intymności świadczeń medycznych!

Skontaktuj się z nami

  Skuteczne
  leczenie
  uzależnień

  Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

  Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

  CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
  ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

  Trakt Pułaskiego 15,
  05-530 Czersk

  OŚRODEK PSYCHOTERAPII
  UZALEŻNIEŃ MEDJOL
  ODDZIAŁ STACJONARNY

  Ostrówek 20,
  05-660 Warka (gmina)

  BIURO MEDJOL

  Domaniewska 17/19 lokal 133
  02-672 Warszawa
  Call Now Button