ODDZIAŁ DETOKSYKACJI [24/H]

780 140 130

ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ [24/H]

510 280 121

Terapia uzależnień w ośrodku Medjol

„Terapia uzależnień dla wielu osób uzależnionych od alkoholu, dopalaczy, narkotyków i leków, jest jak światełko w tunelu. Pozwala wrócić do normalnego życia i na nowo być szczęśliwym człowiekiem.“

Pacjent po ukończeniu całościowej terapii jest objęty całoroczną nieodpłatną opieką – może korzystać czy to z sesji terapii indywidualnej, czy też przyjeżdżać na wzmacniające pobyty weekendowe. W niedzielne dni odwiedzin proponujemy terapię rodzinną/par w ramach kosztów terapii.

Każdy pacjent jest przez nas traktowany indywidualnie, planując razem z nim program psychoterapii. Wychodzimy z założenia, że pacjent jest partnerem i aktywnym uczestnikiem własnej terapii, a jego zaangażowanie jest kluczowe do osiągnięcia celu. Terapeuta, poprzez budowanie dobrej relacji, opartej na towarzyszeniu pacjentowi w przyglądaniu się swojej drodze życiowej wspiera go we wdrażaniu zmian w swoim życiu. Rolą terapeuty jest prowadzenie pacjenta w odpowiednim kierunku, by potrafił on świadomie zobaczyć, w jakiej rzeczywistości funkcjonuje, zrozumiał powód swojego problemu i odnalazł drogę wyjścia.

Terapia alkoholowa czy narkotykowa wygląda bardzo podobnie. Korzystamy z wielu podejść, jednak najbardziej skupiamy się na metodzie poznawczo-behawioralnej, jako najskuteczniejszej, opisanej klinicznie metodzie leczenia uzależnień.

Pracujemy według systemu przekonań pacjenta, powstałych jeszcze w dzieciństwie, ale też kształtującym się również w dorosłym życiu, które to mają ogromny wpływ na jego emocje, myślenie i zachowanie. Podstawą tego jest system rodzinny, panujące w nim role, pakty. Dotarcie do tych przekonań pozwala zdobyć wiarę w siebie i swoje możliwości, wybór kierunku rozwoju i dbałości o siebie i swoich bliskich. Pozwala na rozstanie z destrukcyjnym alkoholem, braniem narkotykami, substancjami psychoaktywnymi lub podejmowaniem zgubnych zachowań

Terapia uzależnień oparta jest na rozmowie motywującej do zmiany. Rezygnujemy z bolesnej konfrontacji – na rzecz dokładnego wglądu we własne życie i motywacji do zmiany. Poprzez zadawanie pytań otwartych, angażowanie pacjenta we własną terapię, pomoc w formułowaniu przez niego problemów, pokonywaniu ambiwalencji i podejmowaniu samodzielnej decyzji uczymy go odpowiednich zachowań dotyczących dalszego życia.

Towarzyszymy pacjentowi w planowaniu zmiany i jej podtrzymywaniu. Stosujemy profilaktykę prozdrowotną, uważanie na siebie i otaczający świat. Dzięki odkryciu własnych zasobów, nasz klient ma duże szanse na satysfakcjonujące życie. Staramy się unikać stygmatyzacji, nie oceniamy pacjenta, a jedynie motywujemy go do zmiany.

W trakcie terapii alkoholowej lub narkotykowej nasi klienci mogą również uczyć się wielu umiejętności takich jak asertywność, odporność na stres i władanie emocjami. Warsztaty te pomagają zwiększyć poczucie kontroli nad życiem oraz uczą stawiania granic i pomagają w budowaniu pozytywnej samooceny.

Pacjent po ukończeniu całościowej terapii jest objęty całoroczną nieodpłatną opieką – może korzystać czy to z sesji terapii indywidualnej, czy też przyjeżdżać na wzmacniające pobyty weekendowe. W niedzielne dni odwiedzin proponujemy terapię rodzinną/par w ramach kosztów terapii.

Ośrodek leczenia i terapii uzależnień MEDJOL znajduje się niedaleko Warszawy, w cichej i spokojnej okolicy. Dzięki temu nic nie zakłóca leczenia i terapii. Panuje u nas miła, przyjazna atmosfera. Terapia prowadzona jest przez doświadczonych psychoterapeutów w komfortowych warunkach.

Terapia alkoholowa

Napisane przez Piotr Strojnowski.

NA CZYM POLEGA I JAK WYGLĄDA TERAPIA ALKOHOLOWA? Medjol oferuje możliwość skorzystania z terapii uzależnień alkoholowych realizowanych w zamkniętym ośrodku, dzięki czemu osoba uzależniona funkcjonuje w warunkach odseparowania od swojego środowiska. W wielu przypadkach pi...

Kontynuuj czytanie

Terapia stacjonarna

Napisane przez Piotr Strojnowski.

NA CZYM POLEGA TERAPIA I LECZENIE STACJONARNE? Terapia stacjonarna polega na leczeniu oraz, w zależności od rodzaju uzależnienia, detoksykacji organizmu w klinice odwykowej. Odwyk w ośrodku zamkniętym umożliwia pełną izolację osób uzależnionych od: alkoholu, narkotyków, ...

Kontynuuj czytanie
przyczyny uzależnienia od terapeuty

Terapia nawrotów

Napisane przez Piotr Strojnowski.

NAWRÓT CHOROBY – CO TO JEST? Uzależnienie, czegokolwiek by nie dotyczyło: narkotyków, dopalaczy, alkoholu, hazardu, komputera, Internetu czy gier komputerowych, stanowi chroniczną chorobę. Oznacza to, ze nawet zakończona sukcesem terapia i czasowe wytrwanie w abstynencji...

Kontynuuj czytanie

Odwyk alkoholowy

Napisane przez Piotr Strojnowski.

CO TO JEST ODWYK ALKOHOLOWY? Odwyk alkoholowy, czyli leczenie odwykowe, to ogół działań medycznych i psychoterapeutycznych, umożliwiających choremu powrót do pełnej trzeźwości i odzyskania kontroli nad własnym życiem. W początkowej fazie alkoholizmu w walce z nałogiem po...

Kontynuuj czytanie
wpływ substancji uzależniających na organizm

Odwyk narkotykowy

Napisane przez Piotr Strojnowski.

CO TO JEST ODWYK NARKOTYKOWY? Leczenie odwykowe uzależnienia od narkotyków to ogół działań, które podejmowane są w celu umożliwienia wyjścia z nałogu. Długotrwałe zażywanie substancji psychoaktywnych powoduje silne uzależnienie psychiczne i fizyczne, dlatego po odstawien...

Kontynuuj czytanie

Chcesz skorzystać
ze wsparcia ośrodka uzależnień?

Gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość Oraz zachowanie stosownej intymności świadczeń medycznych!

Skontaktuj się z nami

OŚRODEK LECZENIA
UZALEŻNIEŃ MEDJOL

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa