Skip to main content

Detoks po lekach

Detoks Warszawa 24h/7, odtrucia po lekach.
Ośrodek Detoksykacji NZOZ MEDJOL przeprowadza
detoks po benzodiazepinach, z-drug, barbituranach i opiatach.

Prywatny Ośrodek Detoksykacji
Lekomania Ośrodek Detoksykacji
Odtrucia i leczenie lekomanii Warszawa

Odtrucia po lekach Warszawa

Detoks po lekach a ściślej odtrucia pacjentów uzależnionych od leków to bardzo szerokie pojęcie, lekomania może dotyczyć zależności od bardzo różnie działających leków, uspakajających, nasennych, psychotropowych i przeciwbulowych.

Nasza wiedza oraz doświadczenie pomogą Tobie!Przez kompleksowe badania, zostanie dla Ciebie dobrana optymalna metoda odtrucia. Ważnym aspektem jest także czas trwania i metodologia procesu detoksykacji lekowej. Lekarze specjaliści Ośrodka Detoksykacji MEDJOL indywidualnie opracowują metodykę dla każdego Pacjenta, przez co regeneracja organizmu oraz redukcja objawów odstawienia odbywają się sposób nie powodujący zbędnych niedogodności.
Detoks i leczenie lekomanii warszawa

Ośrodek Leczenia Uzależnień - NZOZ MEDJOL Oddział Detoks Warszawa. Każdego dnia wyciąga pomocną dłoń do każdej osoby naużywającej i uzależnionej, która chce przerwać ciąg i podjąć leczenie uzależnienia od leków. Oferujemy bezpieczną i starannie opracowaną wedle światowych standardów medycznych, indywidualną metodologię odtruć detoksykacyjnych dla osób uzaleznionych od leków.

Lekomania, odtrucia i detoks po lekach w ośrodku leczenia lekomanii. Leczenie lekomanii poprzez detoks i terapię.

Lekomania rozwija i pogłębia się przez lata. Uzależnienie od leków, pacjentom często udaje się ukrywać nawet przed najbliższymi przez długie lata. Niekiedy przyjmowanie leków przez osoby uzależnione odbierane jest przez otoczenie jako niezagrażające, przecież lekarz zalecił. Dopiero gdy występują szkody w postaci: zaburzeń zachowania, funkcjonowania, funkcji poznawczych, problemy z pamięcą, lub padaczka czy też psychozy otoczenie orientuje się w skali problemu.

Lekomania to uzależnienie od środków farmaceutycznych. Osoba uzależniona od leków przyjmuje je zbyt często i najczęściej w coraz większych dawkach. Z czasem pojawiają się niepożądane skutki fizyczne i psychiczne, gdyż wiele substancji zawartych w środkach farmaceutycznych może uzależniać w podobny sposób jak narkotyki, alkohol czy dopalacze. Przyczyn lekomanii jest tyl ile osób od nich uzależnionych. Niektórzy są predysponowani do wystąpienia uzależnień z powodu zaburzeń psychicznych. Istnieje też wiele leków, które mają wysoki potencjał uzależniający, co oznacza, że dość szybko mogą doprowadzić do rozwoju uzależnienia. Zaliczamy do nich leki uspokajające, dopingujące, nasenne, a także przeciwbólowe czy hormonalne.

Środki farmaceutyczne na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat stały się łatwiej dostępne, a informacje o ich skutecznym działaniu są przekazywane pacjentom każdego dnia za pośrednictwem prasy, radia, telewizji oraz Internetu. Pierwsze przypadki lekomanii zostały stwierdzone u osób, które regularnie stosowały leki uspokajające takie jak relanium oraz valium. Dziś wiadomo, że do uzależnienia może prowadzić także zażywanie środków przeciwbólowych, nasennych, dopingujących oraz wywołujących stan euforii. Uzależnienie od leków stanowi diagnozowaną chorobę, stanowiącą formę toksykomanii, która wywołuje stan psychiczny lub fizyczny będący wynikiem oddziaływania leku na organizm. Zależność lekowa charakteryzuje się przede wszystkim zmianami zachowania łącznie z przymusem stałego lub okresowego przyjmowania środków farmakologicznych, w celu doznania pożądanego rezultatu psychicznego lub fizycznego. Niebezpieczeństwo uzależnienia od leków polega między innymi na tym, że wraz z upływem czasu zażywa sie coraz większe dawki dla uzyskania oczekiwanego efektu.

Klasyczna forma uzaleznienia od leków to zaburzenie, które składa się z dwóch podstawowych uzależnień – psychicznego oraz fizycznego. Zależność lekowa psychiczna powinna być rozumiana jako subiektywne odczucie, że przyjmowany lek przynosi pożądane korzyści, a prawidłowe funkcjonowanie bez niego jest wręcz niemożliwe. Taki stan jest związany z naturalną koncentracją zarówno na samym leku, jak i na wszystkich aspektach mających na celu zapewnienie dostępności to takiego farmaceutyku. Leczenie lekomanii psychicznej wymaga wielokierunkowego podejścia, obejmującego przede wszystkim specjalistyczne oddziaływania psychoterapeutyczne połaczone z oddziaływaniami medycznymi. W przypadku uzależnienia od leków, aspekty medyczne są wskazane, zwłaszcza jeśli u pacjenta doszło do wykształcenia się fizycznej zależności od substancji psychoaktywnej. W wielu przypadkach uzupełnieniem terapii jest farmakoterapia przeciwdziałająca stanom lękowym lub stabilizująca nastrój, problemem jednak może być samo uzależnienie od takich leków.

Zdecydowanie częściej jednak mamy do czynienia z zaburzeniem obejmującym zarówno uzależnienie psychiczne, jak i fizyczne. Oznacza to, że poza aspektem psychicznym elementem choroby jest zależność fizyczna od stosowanego środka farmakologicznego. Przyjmowany przez dłuższy okres lek niejako wkomponowuje się w procesy fizjologiczne organizmu, powodując, że wraz z biegiem czasu dochodzi do konieczności przyjmowania coraz większych dawek, aby otrzymać pożądany efekt. W ten sposób rozpoczyna się stopniowe i bardzo niebezpieczne zatruwanie narządów wewnętrznych. To zrozumiałe więc, że proces leczenia lekomanii zawierającej oba komponenty, musi przebiegać inaczej niż tylko w przypadku gdy mamy do czynienia z psychicznym uzaleznieniem od leków. Ze względu na fizyczne uzależnienie oraz zmiany, do jakich doszło na skutek zażywania środków farmaceutycznych, podstawowym zadaniem jest przede wszystkim wyeliminowanie uciążliwych objawów towarzyszących zespołowi odstawienia, kontrolowane przez lekarzy zejście z obecnie przyjmowanej dawki leku. Gdyż zalezność lekowa objawia się zarówno na płaszczyźnie psychicznej, jak i fizycznej. W związku z tym można stwierdzić, że leczenie lekomanii musi być prowadzone dwutorowo – przy pomocy oddziaływań psychoterapeutycznych i medycznych równocześnie.

Detoks osób uzależnionych leków - benzodiazepin, z-drug czyl leków nasennych opartych na składzie bez benzodiazepin, porównujac z leczeniem zespołu abstynencyjnego u pacjentów z zależnością lekową od opiatów medycznych to zupełnie inne procedury. Różnią się przebiegiem, zespołem objawów, czasem leczenia, rodzajem psychofarmakologii, pomocy psycholoterapeutycznej. Najczęściej też dotyczą różnych grup pacjentów. Pacjenci rzadko rozpoczynali przyjmowanie leków z powodów poszukiwania relaksacji czy euforii jak to ma miejsce w przypadku alkoholu lub narkotyków czy dopalaczy. W przypadku leczenia lekomanii częściej musimy zmagać się ze schorzeniami współistniejącymi, zaburzeniami psychicznymi oraz somatycznymi. W przeważającej wielkości osób dotknietych lekomanią możemy mówić o uzależnieniu jatrogennym, czyli wywodzącym się z leczonej wcześniej choroby i przepisywania danego leku przez lekarza. Pacjenci z objawami lęku, depresji, zaburzeń psychosomatycznych, przewlekłym bólem, często źle diagnozowani, nieprawidłowo leczeni, przez wiele lat przyjmowali leki o potencjale uzależniającym. To samo w sobie skutkowało lekomanią.

Bardzo czesto osoby uzależnione od Benzodiazepin, leków nasennych, z-drug, uspakajajacych, początkowo przyjmowali wspomniane leki celem leczenia lęku, niepokoju, zaburzeń nastroju, zaburzeń snu. Wymienione środki to użyteczne narzędzie gdy stosuje się je prawidłowo, w zalecanych dawkach i przez krótki okres czasu, rzadko przekraczający 14 dni. Przyjmowane w dawkach przekraczających okresy rterapeutyczne lub dłużej niż kilka tygodni potrafią być źródłem silnej, trudnej w terapii zależności. Nasi specjaliści diagnozując takich pacjentów często muszą już w trakcie detoksu po lekowego rozpoczynać leczenie zaburzeń lękowych lub nastroju. W bardzo wielu przypadkach osób uzależnionych od leków, następuje rozpoznanie zaburzeń lękowych i nerwic, depresji, niejednokrotnie też diagozowana zostaje choroba Afektywna dwubiegunową.

W przypadku pacjentów z problemem uzaleznienia od leków opiatowych - morfina, fentanyl, petydyn, oxycodon, tramadol, buprenorfina, methadon, zwykle należą do dwóch grup osób uzaleznionych. Bardzo czesto to pacjenci z przewlekłym bólem, które przez lata miały zalecane przez lekarzy przyjmowanie leków opiatowych i tak doszło do rozwoju lekomanii opiatowej. Najczęściej dotyczy to pacjentów z diagnozą schorzeń przewlekłych z objawami bólowymi jak: RZS, zwyrodnienia stawów, kręgosłupa, przewlekłych bóli pourazowych, osób po wielu zabiegach chirurgicznych. Pamiętajmy jednak o bólach psychogennych, swoistych objawach psychosomatycznych, pacjenci tacy wobec bezradności lekarzy miały zlecane opiaty. Niejednokrotnie leczyliśmy pacjentów z depresją przez lata leczonych opioidami. Kolejna grupa pacjentów to personel medyczny, lekarze, anestezjolodzy, pielęgniarki lub członkowie ich rodzin. Łatwy dostęp do opiatów medycznych powoduje początkowo ich nadużywanie a następstwie silne uzaleznienie uzależnienie.

W chwili otwarcia Ośrodeka Leczenia Uzależnień - NZOZ MEDJOL Detoks Warszawa, pacjentów a tym samym hospitalizacji związanych z leczeniem lekomanii oraz detoksem po lekach było około 10%. W obecnej chwili uzależnienie od leków lub uzaleznienie mieszane alkohol, narkotyki i leki to blisko 60% hospitalizacji. Nasi specjaliści obserwują również zmiany w preferencjach osób uzaleznionych od leków, początkowo zdecydowaną większosć stanowiły osoby uzależnione od benzodiazepin, obecnie dominuje rozpoznanie uzaleznienia od leków nasennych z dużą przewagą zolpidemu. Natomiast pojawienie się na polskim rynku leków nowych środków takich jak oxycodon czy ketrel, stawia nowe wyzwania w podejmowaniu właściwych medodologii odtruć i leczenia uzależnienia od leków.

Najczęściej przez naszych specjalistów diagnozowane i leczone zespoły uzaleznienia od leków stanowią następujace grupy farmaceutyków. Uzależnienie od leków nasennych, Zolpidem i pozostałe z-Drug. Uzależnienie od Benzodiazepin, Alprazolam, Lorazepam i inne. Uzależnienie od opiatów medycznych, Tramadol, Fentanyl, Oxycodon, Petydyn, Morfina i jej pochodne. Jeżeli podejrzewasz u siebie lekomanię czyli uzależnienie od leków, przyjmujesz je przewlekle lub w dużych dawkach nie odstawiaj leków sam. Zgłoś się do ośrodka leczenia lekomanii. Nagłe odstawienie powyższych leków w tym benzodiazepin może spowodować padaczkę, drgawki, napady gromadne, stan padaczkowy, psychozy, majaczenie oraz inne stany zagrażające życiu.

Gdzie przeprowadzamy

DETOKS po lekach?

Nasz prywatny Ośrodek Detoksykacji NZOZ MEDJOL – Oddział Odwykowy Detoks Warszawa jest położony w malowniczej, podwarszawskiej miejscowości Czersk. To tu udzielamy wsparcia, pomocy oraz profesjonalnej opieki medycznej oraz terapeutycznej wszystkim osobom uzależnionym i nadużywajacym leki, nasenne, uspakajajace, opiatowe i przeciwbulowe. Chcących skorzystać z odwykodtrucia po lekach przeprowadzanego przez doświadczony zespół specjalistów w komfortowych warunkach prywatnego osrodka detoksykacji.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu stworzyliśmy bezpieczny ośrodek detoksykacji, dedykowany osobom szukającym pilnej, fachowej i kompleksowej pomocy o każdej porze dnia i nocy. przyjmujemy Pacjentów niezależnie od stanu zdrowia i środków psychoaktywnych z jakimi się zmagają.

Z naszej wieloletniej praktyki medycznej wynika, że przeprowadzenie detoksu po lekach i stopniowe obniżanie dawkowania leków w warunkach dedykowanych czyli w komfortowym ośrodku detoksykacji pod okiem wybitnych lekarzy specjalistów znacząco zwiększa szansę na powodzenie całego długoterminowego procesu odtruwania i dalszej celowanej terapii leczenia lekomanii. Nadto bezpieczna procedura medyczna eliminuje większość niepożądanych objawów odstawiennych. Warto wskazać, że na przebieg detoksu po lekach wpływają również indywidualne predyspozycje i cechy jednostki osobowej, aspekt zarzywania innych substancji psychoaktywnych, alkocholu czy też narkotyków oraz choroby towarzyszące uzależnieniu. Z tego względu detoks organizmu poprzez odtrucia lekowe może trwać do kilkunastu miesięcy. Detoks polekowy przeprowadzamy w naszym specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień i lekomanii, w formie stacjonarnej jest bezpieczny gdyż Pacjenci znajduja się pod stałą, całodobową opieką lekarzy, pielęgniarek i psychoterapeutów, którzy dbają o realizacje procedury medycznej oraz kompleksowo i profesjonalnie zajmują się każdym przypadkiem uzależnienia od leków.

Ze względu na okres przebywania Pacjenta w ośrodku leczenia lekomanii bardzo duże znaczenie dla prawidłowego przebiegu hospitalizacji mają warunki, w jakich się ona odbywa. Właśnie dlatego pacjenci Ośrodka Leczenia Uzależnień NZOZ MEDJOL - Oddział Detoks Warszawa, podczas realizacji świadczeń detoksu mają do dyspozycji komfortowe pokoje, w których mogą liczyć na spokój, ciszę oraz pełną dyskrecję, a także pomoc wykwalifikowanego personelu, który monitoruje stan ich powrotu do zdrowia przez całą dobę.

Do ośrodka detoksykacji NZOZ MEDJOL – Oddział Detoks Warszawa przyjmujemy pacjentów, którzy chcą odtruć organizm i przeprowadzić leczenie lekomanii, co ważne niezależnie od stanu w jakim się w chwili przyjęcia do ośrodka na detoks po lekach znajdują oraz niezaleznie od ilości oraz czasu przyjmowanych leków. Jako jedni z nielicznych ośrodków detoksykacji w Warszawie i na mazowszu, przyjmujemy na detoks Pacjentów będących pod wpływem wszelkich środków psychoaktywnych.

DETOKS po lekach

Jaki jest przebieg odtrucia i leczenia?

Koncentrujemy się na indywidualnym podejściu do każdego Pacjenta, niezależnie od jego jednostek chorobowych towarzyszących uzaleznieniu od leków czy też okresu ich zażywania... Lekomania, wiemy jak bezpiecznie leczyć!

Jak leczyć lekomanię? Szybkie tempo i współczesny tryb życia powodują, że ludzie nie szukają przyczyny swoich dolegliwości, a dążą jedynie do zlikwidowania ich konsekwencji. Przyczynia się to do nadużywania leków, czego konsekwencją jest pojawienie się lekozależności. Uzależnienie od substancji nasennych, przeciwbólowych i uspokajających, jest tak samo poważną chorobą, jak alkoholizm czy narkomania. Leczenie lekomanii poprzez detoksykację oraz terapię indywidualną i grupową, jest bardzo trudnym procesem, który aby był skuteczny, musi być rozciągnięty w czasie. W przypadku lekozależności nie ma możliwości natychmiastowego odtrucia organizmu. Konieczne jest stopniowe zmniejszanie dawek środków farmaceutycznych, gdyż natychmiastowe ich odstawienie mogłoby spowodować zaburzenie funkcjonowania organizmu, które w niektórych przypadkach skutkować może śmiercią. Dlatego też ośrodek leczenia lekomanii MedJol zapewnia stopniowy detoks organizmu z farmaceutyków. Takie odtrucie jednak znacznie wydłuża leczenie. Nie ma jednak innego sposobu, by zapewnić uzależnionym bezpieczeństwo. Dla czasu trwania leczenia lekozależności nie bez znaczenia jest ustalenie przyczyny lekomanii. Istotne jest to, od jakich medykamentów nastąpiło uzależnienie oraz czy jest to nałóg od jednego, dwóch lub więcej leków. Z tego powodu trudno jednoznacznie określić czas przebiegu detoksu. U niektórych pacjentów może on trwać kilka dni, a u innych kilkanaście miesięcy.

Leczenie lekomanii w trybie stacjonarnym, możemy podzielić na następujace etapy jakimi są. Diagnoza, rozpoznanie uzależnienia od leków, wykluczenie lub rozpoznanie schorzeń współistniejących takich jak depresja, stany lękowe, nerwice oraz inne zaburzenia natury psychiatrycznej.

Następnie detoksykacja, plan odstawienia leków, zmniejszanie dawkowania leków, ewentualne włączenie substytutów farmaceutycznych, terapia chorób współistniejących, zapisanie leków działających objawowo – doraźnie. Nalezy pamiętać o tym że detoksykacja po lekach to proces bardzo złożony i multispecjalistyczny, polegajacy w głównej mierze na stopniowym odstawianiu leków i leczeniu objawów abstynencyjnych, pod stała opieka lekarską.

Wsparcie psychoterapeutyczne w leczeniu uzaleznienia od leków, poprzez psychoterapię indywidualna i grupową. Nad to stabilizacja stanu psychicznego i ogólnego, na tym etapie kończymy leczenie w trybie stacjonarnym tym samym zalecając pacjentowi kontynuację leczenia w trybie ambulatoryjnym.

Leczenie uzaleznienia od leków w trybie ambulatoryjnym. W ramach kompetencji naszego gabinetu psychoterapii, regularne konsultacje psychiatryczne i lekarskie. Częstotliwość konsultacji medycznych zależna jest od stanu pacjenta, zaleca się kontrole początkowo co miesiąc, następnie co 3-4 miesiące. natomiast wsparcie psychoterapeutyczne i pomoc psychologiczna, zalecany kontakt z terapeutą minimum raz w tygodniu, wskazane korzystanie z terapii grupowej, program terapeutyczny realizuje się średnio 2 lata.

DETOKS po lekach...

Jak długo trwa leczenie lekomanii?

Czas trwania detoksu po polekach i pełnego leczenia lekomanii uzależniony jest od wielu czynników, wieku pacjenta, stanu zdrowia ogólnego i psychicznego, rodzaju grupy lekowej, okresu i wielkości przyjmowanych dawek leków.

Z tego powodu trudno jednoznacznie określić czas przebiegu detoksu i lecznia uzaleznienia od leków. U niektórych pacjentów może on trwać kilka tygodni, a u innych kilkanaście miesięcy. Odtrucie polekowe różni się od detoksu alkoholowego czy narkotykowego, gdyż nie ma możliwości natychmiastowego odstawienia leków. Nagłe zaprzestanie przyjmowania farmaceutyków mogłoby wywołać szok organizmu i nieprzewidziane reakcje. Dlatego też, detoks polekowy polega na stopniowym zmniejszaniu dawek leków. Z tego powodu odtrucie lekowe rozciągnięte jest w czasie.

DETOKS

Komu dedykujemy odtrucia po lekach i leczenie lekomanii?

Oferowane świadczenia odtruć detoksykacyjnych po lekach i leczenia lekomanii w naszym ośrodku detoksykacji polecamy dla osób nadużywających leki przeciw bólowe, nasenne, uspakajające i opiatowe...

Jako Ośrodek Detoksykacji NZOZ MEDJOL – Oddział Odwykowy Detoks Warszawa, niesiemy skuteczną pomoc, niezależnie od substancji pod której wpływem się znajdujesz, niezależnie od pory dnia czy roku. Masz gwarantowaną kompleksową opiekę medyczną tym samym bezpieczne świadczenia odtruć po lekach, realizowane przez doświadczony zespół medyczny. Przyjmujemy i leczymy Pacjentów uzależnionych od wszelkich leków, będących w każdym stanie chorobowym, 7 dni w tygodniu 24h/dobę, gdyż obieramy zasadę, iż pracujemy dla ratowania życia i zdrowia, dlatego jako jedni z nielicznych przyjmiemy Cię do naszego ośrodka i podejmniemy się leczenia uzaleznienia od leków!

Czy świadczenia detoksu i leczenia lekomanii są w pełni dyskretne i anonimowe?

Tak, jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, w nasz statut działalności wpisane są gwarancje etyki, anonimowości i dyskrecji świadczeń medycznych.

Gwarantujemy Tobie że będąc pacjentem Ośrodka Leczenia Uzależnień NZOZ MEDJOL - Oddział Detoks Warszawa nie będziesz figurował w żadnej bazie danych osób nadużywających i uzależnionych od leków oraz innych środkow psychoaktywnych, gwarantujemy Tobie całkowitą anonimowość i bezpieczeństwo, nadto poszanowanie prywatności, intymności, dyskrecji. Gdyż dyskrecję uznajemy za podstawowy warunek naszej pracy, zapewniający Tobie poczucie bezpieczeństwa!

Detoks po lekach i leczenie lekomanii,
jaka cena?

Komfortowe i bezpieczne odtrucia organizmu po alkoholu, narkotykach czy też lekach, sprawią że Twój organizm na nowo zacznie funkcjonować, natomiast ceny prywatnego odwyku miło Cię zaskoczą!

Detoks polekowy Warszawa Cena
DETOKS Rapid +
2 000

1 doba w ośrodku detoksykacji. Pakiet dedykowany dla osób po krótkotrwałym spożywaniu alkoholu.

 • detoks warszawa cenaOpieka medyczna 24h/7
 • detoks warszawa cenaPodstawowe badania
 • detoks warszawa cenaPodstawowa farmakoterapia
 • detoks warszawa cenaKomfortowe warunki
 • detoks warszawa cenaPełne wyżywienie
 • detoks warszawa cenaDalsze zalecenia medyczne

DETOKS PRO +

6900

7 dobowy detoks organizmu po alkoholu, narkotykach i lekach w ośrodku detoksykacji. Dedykowany dla osób po długich ciągach.

 • detoks warszawa cenaOpieka medyczna 24h/7
 • detoks warszawa cenaRozszeżone badania
 • detoks warszawa cenaIndywidualna farmakoterapia
 • detoks warszawa cenaPrzerywanie ciągu
 • detoks warszawa cenaKomfortowe warunki
 • detoks warszawa cenaKonsultacja Terapeutyczna
 • detoks warszawa cenaDalsze zalecenia medyczne
 • detoks warszawa cenaPełne wyżywienie
Detoks Alkoholowy Warszawa Cena

Gwarancja bezpiecznej procedury medycznej oraz całodobowej opieki!

Ośrodek Leczenia Uzaleznień - NZOZ MEDJOL Oddział Detoks Warszawa 24h/7, to legalnie działająca Placówka Medyczna, posiadająca wpis do Rejestru Podmiotów Leczniczych Wojewody Mazowieckiego pod numerem: 000000025095. Zapewniamy całodobową specjalistyczną opiekę lekarską i pielęgniarską. Gwarantujemy 100% anonimowości!

Detoks lekowy do domu

Detoks polekowy Warszawa
z dojazdem do domu!

Detoks organizmu i przerywanie ciągu polegające na odtruciu organizmu z leków i innych środków psychoaktywnych, można przeprowadzić w warunkach domowych. Niestety w praktyce detoks w domu pacjenta stanowi ogromne zagrożenie życia i zdrowia!

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Pacjentów, dbając o ich bezpieczeństwo, dyskrecję i komfort. Oferujemy detoks organizmu w kameralnym ośrodku pod warszawą, wraz z usługą przyjazdu po Pacjenta nieoznakowanym samochodem w pełnej krasie anonimowości. Do ośrodka detoksykacji dowozimy pacjentów z całej aglomeracji warszawskiej i województwa mazowieckiego. W uzasadnionych przypadkach dowozimy pacjentów z całej Polski.

Doświad
czenie...

Niewiele jest w stanie nas zaskoczyć. Niczemu się nie dziwimy, jesteśmy dyskretni i po prostu wiemy co robić by bezpiecznie pokonoać Twoje uzaleznienie od leków i postawić cię na nogi! Dolącz do zwycięzców, poprzez bezpieczny detoks i leczenie lekomanii staniesz na nogi!

Poprzez detoks polekowy pomogliśmy tysiącom pacjentów!

Wspieramy

nie tylko w nagłych przypadkach, gdy chcesz szybko stanąć na nogi i znów być w formie. Nie musisz się bać – po prostu zadzwoń, nasi specjaliści odtrują Twój organizm po alkoholu, narkotykach, dopalaczach i lekach! Pomagamy też długo terminowo poprzez psychoterapię - terapia uzależnień

przeprowadzamy bezpieczne odtrucia!

Dogodna Lokalizacja

Ośrodek zlokalizowany na obrzeżach aglomeracji warszawskiej, wsród lasów i sadów zapewniających spokój i anonimowość...

100% Dyskrecji i anonimowości

Gwarantujemy całkowitą anonimowość dyskrecje i bezpieczeństwo, nadto poszanowanie Twojej intymności.

Komfortowe warunki

Stworzyliśmy bezpieczny i komfortowy Ośrodek Detoksykacji, dedykowany osobom szukającym pilnej, fachowej i kompleksowej pomocy 24h/7.

Dla Twojego Sukcesu

Twój każdy kolejny dzień w trzeźwości to dla nas powód do radości i satysfakcji – Twój sukces jest naszym sukcesem. Razem na pewno go osiągniemy!

Dokumentacja Medyczna

Na Twoje wyraźne życzenie, wystawimy zwolnienie lekarskie L4 i zaświadczenie o odbytym leczeniu odwykowym.

Dla Twojego Zdrowia

Zapewniamy indywidualne metody działania, opiekę doskonałego zespołu specjalistów. Wszystko dla twojego komfortu i szybkiego powrotu do zdrowia.
Detoks 24h/7