Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Leczenie

Udostępnij

W ramach wysokich kompetencji i wieloletniego doświadczenia posiadanego przez nasz zespół, bazując na naszym autorskim programie – leczymy uzależnienie od leków.”

Lekozależność to poważny nałóg, który stanowi zagrożenie dla normalnego funkcjonowania, zdrowia i życia uzależnionego. Choroby cywilizacyjne, szybkie tempo życia i presja to najczęstsze przyczyny lekomanii. Substancje zawarte w medykamentach mogą uzależniać w taki sam sposób, jak toksyny znajdujące się w alkoholu, narkotykach czy dopalaczach. Należy wskazać, że najsilniej uzależniają leki uspokajające, dopingujące, nasenne oraz euforyzujące. Dodatkowo, lekozależność może nastąpić w wyniku długotrwałego zażywania tabletek przeciwbólowych i hormonalnych.

Uzależnienie od leków stanowi poważną chorobę, która nieleczona może skutkować śmiercią. Podczas kuracji lekami psychotropowymi, nasennymi, a nawet przeciwbólowymi, konieczna jest stała opieka medyczna i stosowanie się do zaleceń lekarza prowadzącego. Szczególną ostrożność należy zachować, zażywając leki z grupy opioidów, benzodiazepin oraz barbituranów. Substancje te bardzo szybko mogą doprowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Centrum Medyczne MedJol to renomowany ośrodek leczenia lekomanii. Terapia obejmuje detoks z substancji psychoaktywnych oraz pomoc psychoterapeuty, psychiatry i psychologa. Każdemu pacjentowi gwarantujemy bezpieczeństwo i skuteczność podejmowanych przez nas działań.

Leczenie uzależnień od leków W podjęciu decyzji o rozpoczęciu walki z nałogiem istotne jest, aby dowiedzieć się, jak przebiega leczenie lekomanii i jak długo trwa. Umożliwia to wyeliminowanie uczucia zagubienia, zdezorientowania oraz stanów lękowych. Poznanie procesu terapii wpływa również na zwiększenie motywacji u uzależnionego. Należy wskazać, że gwarancją skutecznej terapii jest dobrowolny, a nie przymusowy odwyk. W tym aspekcie wiedza na temat terapii, metod detoksykacji i terapii przyczynia się także do podjęcia świadomej decyzji i trudu walki z tak poważnym problemem, jakim jest lekomania. Leczenie uzależnienia to długi proces, który w każdym przypadku poprzedzony jest przeprowadzeniem rozmowy z lekarzem i psychologiem. Wywiad lekarski umożliwia ocenę nie tylko stanu fizycznego, ale również psychicznego. Na podstawie zebranych od pacjenta informacji, dobierane są odpowiednie metody leczenia i terapia farmakologiczna.

Zatruty lekami organizm wymaga w pierwszej kolejności detoksykacji i oczyszczenia. Natychmiastowe odstawienie farmaceutyków nierzadko jest ryzykowne dla życia i zdrowia uzależnionego. Dlatego też, w Centrum Medycznym MedJol proces leczenia oparty jest najczęściej na stopniowym zmniejszaniu dawki leku, od którego chory jest uzależniony, a następnie wprowadzeniu leku zamiennego. Prawidłowo przeprowadzona terapia uzależnienia pozwala poprawić stan somatyczny: polepszyć pamięć, zmniejszyć uczucie drażliwości, wyeliminować agresję oraz chwiejność nastrojów. Po oczyszczeniu organizmu z leków, podejmowana jest terapia indywidualna i grupowa z udziałem psychoterapeutów. Przyczyny lekomanii często uwarunkowane są zaburzeniami psychicznymi. Dlatego też, pomoc wykwalifikowanych, doświadczonych psychologów i psychiatrów jest nieoceniona w przeprowadzeniu skutecznej terapii, która zakończona będzie sukcesem i trwałym odstawieniem leków.

Jak leczyć lekomanię? Szybkie tempo i współczesny tryb życia powodują, że ludzie nie szukają przyczyny swoich dolegliwości, a dążą jedynie do zlikwidowania ich konsekwencji. Przyczynia się to do nadużywania leków, czego konsekwencją jest pojawienie się lekozależności. Uzależnienie od substancji nasennych, przeciwbólowych i uspokajających, jest tak samo poważną chorobą, jak alkoholizm czy narkomania. Leczenie lekomanii poprzez detoksykację oraz terapię indywidualną i grupową, jest bardzo trudnym procesem, który aby był skuteczny, musi być rozciągnięty w czasie. W przypadku lekozależności nie ma możliwości natychmiastowego odtrucia organizmu. Konieczne jest stopniowe zmniejszanie dawek środków farmaceutycznych, gdyż natychmiastowe ich odstawienie mogłoby spowodować zaburzenie funkcjonowania organizmu, które w niektórych przypadkach skutkować może śmiercią. Dlatego też ośrodek leczenia lekomanii MedJol zapewnia stopniowy detoks organizmu z farmaceutyków. Takie odtrucie jednak znacznie wydłuża leczenie. Nie ma jednak innego sposobu, by zapewnić uzależnionym bezpieczeństwo. Dla czasu trwania leczenia lekozależności nie bez znaczenia jest ustalenie przyczyny lekomanii. Istotne jest to, od jakich medykamentów nastąpiło uzależnienie oraz czy jest to nałóg od jednego, dwóch lub więcej leków. Z tego powodu trudno jednoznacznie określić czas przebiegu detoksu. U niektórych pacjentów  może on trwać kilka dni, a u innych kilkanaście.

Należy podkreślić, że samo odtrucie organizmu z substancji psychoaktywnych to początek leczenia. Konieczna jest również terapia indywidualna i grupowa. Podczas rozmów z psychiatrami, psychologami oraz psychoterapeutami poruszane są różne tematy, na przykład jakie konsekwencje niesie za sobą lekomania. Leczenie polega także na rozmowie o przyczynach uzależnienia oraz wypracowaniu sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Sposoby leczenia lekomanii Leczenie uzależnień od leków w naszym ośrodku przebiega przy pomocy psychoterapii indywidualnej i grupowej. Procedura medyczna wspomagająca psychoterapię jest ukierunkowana na leczenie zespołów abstynencyjnych oraz równoległe farmakologiczne wsparcie. Leczenie lekomanii w Centrum Medycznym MedJol oparte jest na podejściu humanistycznym oraz poznawczo-behawioralnym. Podstawowym celem terapii jest zachowanie trwałej abstynencji, poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych.

 

Gdzie leczyć uzależnienie od leków?

Decyzja o rozpoczęciu leczenia nie jest łatwa, ponieważ wiąże się z podjęciem trudnego detoksu i długotrwałej terapii. Z tego powodu, wybór ośrodka jest kluczowy dla skuteczności podejmowanych działań. Wsparcie wykwalifikowanej kadry lekarskiej oraz psychoterapeutów umożliwia wyjście z nałogu. W ośrodku MedJol zapewniamy nie tylko profesjonalną, kompleksową opiekę, ale również komfortowe warunki przeprowadzania terapii. Wokół Centrum Medycznego MedJol w Warszawie znajdują się tereny zielone, co znacznie poprawia warunki pobytu w prywatnej klinice. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów, umożliwiamy mailowe i telefoniczne zgłoszenia na oddział, każdorazowo zapewniając natychmiastową reakcję i pomoc. Co ważne, w MedJol nie ma rejonizacji – detoks organizmu i leczenie uzależnień lekowych mogą podjąć u nas chorzy z Polski, jak i zza granicy. Dodatkowo, osobom z województwa mazowieckiego gwarantujemy bezpłatny dowóz na teren ośrodka. Szanujemy decyzje naszych pacjentów, dlatego też w sytuacji kiedy, uzależniony nie będzie chciał informować otoczenia o podjęciu leczenia, zapewniamy pełną poufność i dyskrecję. Wierzymy bowiem, że jedynie terapia oparta na zaufaniu i obopólnym szacunku jest szansą na skuteczne wyjście z nałogu i powrót do normalnego życia.

Najbardziej pożądaną formą pomocy dla osób uzależnionych od farmaceutyków jest terapia. Podczas pobytu w ośrodku MEDJOL w Warszawie, pacjenci są pod stałą opieką lekarską i pielęgniarską. Każdy z nich jest szczegółowo diagnozowany, pod względem chorób, które wynikają z nałogu. Osoby uzależnione od leków mogą liczyć także na konsultacje psychiatryczne oraz na pełną anonimowość. Po zakończeniu terapii każdy z pacjentów otrzymuje dalsze zalecenia terapeutyczne. MedJol zapewnia dalszy kontakt z terapeutami i lekarzami oraz kontynuację leczenia w postaci terapii nawrotów w trybie ambulatoryjnym. Celem przybliżenia uzależnienia, jakim jest lekomania, warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi pierwszych objawów lekozależności, przyczyn powstawania choroby oraz jej konsekwencji na naszym blogu poświęconemu lekomanii.

Chcesz skorzystać
ze wsparcia ośrodka uzależnień?

Gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość Oraz zachowanie stosownej intymności świadczeń medycznych!

Skontaktuj się z nami

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button