Napisane przez Piotr Strojnowski. Wysłane Leczenie

Udostępnij
4.5
(2)
Oceń

Ocena:

Dotychczas brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.

W ramach wysokich kompetencji i wieloletniego doświadczenia posiadanego przez nasz zespół, bazując na naszym autorskim programie – leczymy uzależnienie od leków.”

Lekozależność to poważny nałóg, który stanowi zagrożenie dla normalnego funkcjonowania, zdrowia i życia uzależnionego. Choroby cywilizacyjne, szybkie tempo życia i presja, stają się często głównymi przyczynami uzależnienia od farmaceutyków. Substancje zawarte w medykamentach mogą uzależniać w taki sam sposób, jak toksyny znajdujące się w alkoholu, narkotykach czy dopalaczach. Należy wskazać, że najsilniej uzależniają leki uspokajające, dopingujące, nasenne oraz euforyzujące. Dodatkowo, lekozależność może nastąpić w wyniku długotrwałego zażywania tabletek przeciwbólowych i hormonalnych. Ze względu na fakt, że uzależnienie od leków stanowi poważną chorobę, która nieleczona może skutkować śmiercią, podczas kuracji lekami psychotropowymi, nasennymi, a nawet przeciwbólowymi, konieczna jest stała opieka medyczna i stosowanie się do zaleceń lekarza prowadzącego. Szczególną ostrożność należy zachować zażywając leki z grupy opioidów, benzodiazepin oraz barbituranów. Leki te bardzo szybko mogą doprowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. W Centrum Medycznym MedJol oferujemy pomoc lekomanom w formie skutecznego leczenia, które obejmuje detoks z substancji psychoaktywnych oraz terapię uzależnień. Pacjentom gwarantujemy bezpieczeństwo i skuteczność podejmowanych przez nas działań.

JAK PRZEBIEGA LECZENIE LEKOMANII?

W podjęciu decyzji o rozpoczęciu walki z nałogiem istotne jest, aby dowiedzieć się jak przebiega terapia i ile trwa. Umożliwia to wyeliminowanie uczucia zagubienia, zdezorientowania oraz stanów lękowych. Poznanie procesu terapii wpływa również na zwiększenie motywacji u uzależnionego. Należy wskazać, że gwarancją skutecznej terapii jest dobrowolny, a nie przymusowy odwyk. W tym aspekcie wiedza na temat terapii, metod detoksykacji i terapii przyczynia się także do podjęcia świadomej decyzji i trudu wyjścia z nałogu. Leczenie lekomanii to długi proces, który w każdym przypadku poprzedzony jest przeprowadzeniem rozmowy z lekarzem i psychologiem. Wywiad lekarski umożliwia ocenę nie tylko stanu fizycznego, ale również psychicznego. Na podstawie zebranych od pacjenta informacji dobierane są odpowiednie metody leczenia i terapia farmakologiczna. Organizm, który jest zatruty lekami, wymaga w pierwszej kolejności detoksykacji i oczyszczenia. Natychmiastowe odstawienie farmaceutyków nierzadko jest ryzykowne dla życia i zdrowia uzależnionego. Dlatego też, w Centrum Medycznym MedJol proces leczenia oparty jest najczęściej na stopniowym zmniejszaniu dawki leku, od którego chory jest uzależniony, a następnie wprowadzeniu leku zamiennego. Prawidłowo przeprowadzona terapia uzależniania od leków pozwala poprawić stan somatyczny: polepszyć pamięć, zmniejszyć uczucie drażliwości, wyeliminować agresję oraz chwiejność nastrojów. Po oczyszczeniu organizmu z leków podejmowana jest terapia indywidualna i grupowa z udziałem psychoterapeutów. Lekozależność to problem, który uwarunkowany jest psychicznie. Dlatego też, pomoc wykwalifikowanych, doświadczonych psychologów i psychiatrów jest nieoceniona w przeprowadzeniu skutecznej terapii, która zakończona będzie sukcesem i trwałym odstawieniem leków.

ILE TRWA LECZENIE LEKOMANII?

Uzależnienie od substancji nasennych, przeciwbólowych i uspokajających, jest tak samo poważną chorobą, jak alkoholizm czy narkomania. Leczenie lekomanii poprzez detoksykację oraz terapię indywidualną i grupową, jest bardzo trudnym procesem, który aby był skuteczny, musi być rozciągnięty w czasie. W przypadku lekozależności nie ma możliwości natychmiastowego odtrucia organizmu, konieczne jest stopniowe zmniejszanie dawek środków farmaceutycznych, gdyż natychmiastowe ich odstawienie mogłoby spowodować zaburzenie funkcjonowania organizmu, które w niektórych przypadkach skutkować może śmiercią. Dlatego też, w ośrodku MedJol detoks organizmu z leków jest stopniowy. Takie odtrucie jednak znacznie wydłuża leczenie. Nie ma jednak innego sposobu, by zapewnić uzależnionym bezpieczeństwo. Dla czasu trwania leczenia lekozależności nie bez znaczenia jest również to od jakich medykamentów nastąpiło uzależnienie oraz czy jest to zależność od jednego, dwóch lub więcej leków. Z tego powodu trudno jednoznacznie określić czas trwania detoksu, gdyż jest on różny u uzależnionych. U niektórych pacjentów detoks po lekach może trwać kilka dni, a u innych kilkanaście. Należy podkreślić, że samo odtrucie organizmu z substancji psychoaktywnych to początek leczenia. Konieczna jest również terapia indywidualna i grupowa, która pomoże poznać mechanizmy uzależnienia i wypracować sposoby radzenia sobie z trudnościami.

SPOSOBY LECZENIA LEKOMANII

Metodą leczenia uzależnień od leków w naszym ośrodku jest psychoterapia indywidualna i grupowa, natomiast procedura medyczna wspomagająca psychoterapię jest ukierunkowana na leczenie zespołów abstynencyjnych, oraz równoległe farmakologiczne wsparcie. Leczenie lekomanii w Centrum Medycznym MedJol oparte jest na podejściu humanistycznym oraz poznawczo-behawioralnym. Podstawowym celem oferowanego leczenia uzależnienia od leków jest zachowanie trwałej abstynencji, poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych.

GDZIE LECZYĆ UZALEŻNIENIE OD LEKÓW?

Decyzja o rozpoczęciu leczenia nie jest łatwa, wiąże się z podjęciem trudnego detoksu i długotrwałej terapii. Z tego powodu, wybór ośrodka jest kluczowy dla skuteczności podejmowanych działań. Wsparcie wykwalifikowanej kadry lekarskiej oraz psychoterapeutów umożliwia wyjście z nałogu zakończone powodzeniem. W ośrodku MedJol zapewniamy nie tylko profesjonalną, kompleksową opiekę, ale również komfortowe warunki przeprowadzania terapii. Wokół Centrum Medycznego MedJol w Warszawie znajdują się tereny zielone, co znacznie poprawia warunki pobytu w prywatnej klinice. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów umożliwiamy zgłoszenia na oddział mailowe i telefoniczne, każdorazowo zapewniając natychmiastową reakcję i pomoc. Co ważne, w MedJol nie ma rejonizacji – detoks organizmu i leczenie uzależnień lekowych mogą podjąć u nas lekomanii z Polski, jak i zza granicy. Dodatkowo, osobom z województwa mazowieckiego gwarantujemy bezpłatny dowóz na teren ośrodka. Szanujemy decyzje naszych pacjentów, dlatego też w sytuacji kiedy, uzależniony nie będzie chciał informować otoczenia o podjęciu leczenia, zapewniamy pełną poufność i dyskrecję. Wierzymy bowiem, że jedynie terapia oparta na zaufaniu i obopólnym szacunku jest szansą na skuteczne wyjście z nałogu i powrót do normalnego życia.

 

Szybkie tempo i współczesny tryb życia powodują, że ludzie nie szukają przyczyny swoich dolegliwości, a dążą jedynie do zlikwidowania ich konsekwencji. Przyczynia się to do nadużywania leków, czego konsekwencją jest pojawienie się lekozależności.

Najbardziej pożądaną formą pomocy dla osób uzależnionych od farmaceutyków jest terapia. Podczas pobytu w ośrodku MEDJOL w Warszawie, pacjenci są pod stałą opieką lekarską i pielęgniarską. Każdy z nich jest szczegółowo diagnozowany, pod względem chorób, które wynikają z nałogu. Osoby uzależnione od leków mogą liczyć także na konsultacje psychiatryczne oraz na pełną anonimowość. Po zakończeniu terapii każdy z pacjentów otrzymuje dalsze zalecenia terapeutyczne. MedJol zapewnia dalszy kontakt z terapeutami i lekarzami oraz kontynuację leczenia w postaci terapii nawrotów w trybie ambulatoryjnym. Celem przybliżenia uzależnienia jakim jest lekomania, warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi pierwszych objawów lekozależności, przyczyn powstawania choroby oraz jej konsekwencji na naszym blogu poświęconemu lekomanii.

Chcesz skorzystać
ze wsparcia ośrodka uzależnień?

Gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość Oraz zachowanie stosownej intymności świadczeń medycznych!

Skontaktuj się z nami

OŚRODEK LECZENIA
UZALEŻNIEŃ MEDJOL

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa