Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Terapia uzależnień

Udostępnij

Uzależnienie, czegokolwiek by nie dotyczyło, stanowi przewlekłą i nieuleczalną chorobę, dlatego też możliwe jest jej zaleczenie, ale nie całkowite wyleczenie. Oznacza to, że uzależnionym jest się przez cale życie, a nawet jednorazowe zażycie substancji psychoaktywnych lub niewłaściwe zachowanie, może spowodować, że chory ponownie popadnie w nałóg. Nawroty w uzależnieniu mogą dotyczyć alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, hazardu oraz innych substancji czy patologicznych zachowań. W Centrum Medycznym MedJol w Warszawie dbamy nie tylko o pacjentów, korzystających ze stacjonarnej terapii uzależnień, ale również o tych, którzy leczenie zakończyli sukcesem. Nasze zaangażowanie na rzecz pacjentów nie kończy się przy wypisie z ośrodka. Terapia zapobiegania nawrotom choroby to program zaradczy, znany również jako dalsza opieka po zakończonym podstawowym programie leczenia. Czym zatem są nawroty w uzależnieniu? Na czym polega terapia nawrotów?

NAWRÓT CHOROBY – CO TO JEST?

Uzależnienie, czegokolwiek by nie dotyczyło: narkotyków, dopalaczy, alkoholu, hazardu, komputera, Internetu czy gier komputerowych, stanowi chroniczną chorobę. Oznacza to, ze nawet zakończona sukcesem terapia i czasowe wytrwanie w abstynencji nie gwarantuje nawrotu nałogu. Wyjście z ośrodka jest równoznaczne z odbytą psychoterapią i zakończonym leczeniem, ale również z samodzielnym radzeniem sobie z trudnościami. Uzależnieni narażeni są na różnego rodzaju pokusy i życie w otoczeniu, które nierzadko związane było z wykształceniem nałogu. Nie wszyscy pacjenci radzą sobie w sytuacji permanentnego wystawienia na pokusy, co powoduje, że pojawić się może nawrót choroby alkoholowej czy uzależnienia od narkotyków. W momencie, kiedy wystąpią objawy wskazujące na nawrót choroby, osobę uzależnioną trzeba jak najszybciej skierować na ponowne leczenie odwykowe, które obejmuje detoksykację organizmu oraz psychoterapię indywidualną i grupową. Celem podjęcia ponownego odwyku jest zatrzymanie rozwoju uzależnienia, by nie dopuścić do powiększania się wynikającej z niego destrukcji.

NA CZYM POLEGA LECZENIE I TERAPIA NAWROTÓW?

W sytuacji kiedy wystąpiły nawroty picia, zażywania narkotyków, leków lub dopalaczy czy patologicznego hazardu, korzystania z Internetu, grania w gry, konieczne jest ponowne podjęcie leczenia odwykowego. Obejmuje ono detoks, czyli oczyszczenie organzimu z substancji toksycznych oraz ponowny udział w psychoterapii. W ramach terapii nawrotów w Centrum Medycznym MedJol w Warszawie dokonywana jest pogłębiona analiza ponownego pojawienia się objawów choroby i przyczyn, które ją wywołały. Terapia ma na celu wprowadzenie kolejnych metod i technik radzenia sobie z trudnościami i pogłębioną terapię indywidualną.

Terapia nawrotów to również zajęcia wzmacniające dla osób, które zakończyły sukcesem leczenie odwykowe w trybie stacjonarnym w prywatnej klinice MedjJol. Zasadniczym znaczeniem jest zachęcanie absolwentów do wzięcia udziału w dalszej terapii pogłębionej, jak również do pozostania w kontakcie z terapeutami i udziału w warsztatach. Pomoże to w rozwiązaniu swoich szczególnych obaw oraz zapobieganiu nawrotom choroby. Psychoterapeuci podczas terapii nawrotów i spotkań indywidualnych mogą zweryfikować stan psychiczny i fizyczny uzależnionego oraz udzielić pomocy w rozwiązywaniu napotykanych trudności po wyjściu z ośrodka. Wyjście z kliniki odwykowej to początek trudnej drogi życia bez uzależnień. Chorzy muszą niejako na nowo nauczyć się życia w społeczeństwie i radzić sobie w sytuacjach stresowych bez redukcji powstającego napięcia poprzez zachowania patologiczne, które doprowadziły do nałogu. Dlatego też, terapia nawrotów w Centrum Medycznym MedJol odbywa się w trybie ambulatoryjnym i ma na celu pomoc uzależnionym w początkowym okresie życia bez uzależnienia.

ILE TRWA TERAPIA NAWROTÓW?

Badania wskazują, że odsetek nawrotów jest najwyższy w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu leczenia. Dlatego nasz zespół terapeutów, jeśli tylko klient wyrazi na to zgodę, będzie z nim w kontakcie. Czas ten pozwoli na niejako ponowną socjalizację oraz życie w społeczeństwie i radzenie sobie z trudnościami bez konieczności uciekania się do nałogu. W sytuacji zaś, kiedy wystąpił nawrót uzależnienia i konieczne jest rozpoczęcie leczenia terapia trwa odpowiednio dłużej. Czas jej trwania uzależniony jest od rodzaju nałogu oraz od indywidualnych cech osoby uzależnionej (alkoholika, narkomana, lekomana, hazardzisty czy gracza).

W prywatnej klinice leczenia uzależnień MedJol w Warszawie wychodzimy naprzeciw potrzebom osób uzależnionych oferując im terapię nawrotów. Jej zadaniem jest wsparcie w wytrwaniu w abstynencji, a w razie konieczności szybka reakcja i podjęcie ponownego leczenia, które uniemożliwi rozwój choroby. Dlatego też, udział w terapii nawrotów ma charakter nie tylko pomocowy, ale również zapobiegawczo-prewencyjny przed możliwym uaktywnieniem się choroby.

Chcesz skorzystać
ze wsparcia ośrodka uzależnień?

Gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość Oraz zachowanie stosownej intymności świadczeń medycznych!

Skontaktuj się z nami

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button