15 letnie doświadczenie
Leczenie Uzależnień +48 510 280 121 Ośrodek Detoksykacji +48 780 140 130

Terapia nawrotów

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
"Pacjent po ukończeniu całościowej terapii jest objęty całoroczną nieodpłatną opieką – może korzystać czy to z sesji terapii indywidualnej, czy też przyjeżdżać na wzmacniające pobyty weekendowe. W niedzielne dni odwiedzin proponujemy terapię rodzinną/par w ramach kosztów terapii."

Uzależnienie, czegokolwiek by nie dotyczyło, stanowi przewlekłą i nieuleczalną chorobę, dlatego też możliwe jest jej zaleczenie, ale nie całkowite wyleczenie. Oznacza to, że uzależnionym jest się przez cale życie, a nawet jednorazowe zażycie substancji psychoaktywnych lub niewłaściwe zachowanie, może spowodować, że chory ponownie popadnie w nałóg. Nawroty w uzależnieniu mogą dotyczyć alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, hazardu oraz innych substancji czy patologicznych zachowań. W Centrum Medycznym MedJol w Warszawie dbamy nie tylko o pacjentów, korzystających ze stacjonarnej terapii uzależnień, ale również o tych, którzy leczenie zakończyli sukcesem. Nasze zaangażowanie na rzecz pacjentów nie kończy się przy wypisie z ośrodka. Terapia zapobiegania nawrotom choroby to program zaradczy, znany również jako dalsza opieka po zakończonym podstawowym programie leczenia. Czym zatem są nawroty w uzależnieniu? Na czym polega terapia nawrotów?

Nawrót choroby – co to jest?

Uzależnienie, czegokolwiek by nie dotyczyło: narkotyków, dopalaczy, alkoholu, hazardu, komputera, Internetu czy gier komputerowych, stanowi chroniczną chorobę. Oznacza to, ze nawet zakończona sukcesem terapia i czasowe wytrwanie w abstynencji nie gwarantuje nawrotu nałogu. Wyjście z ośrodka jest równoznaczne z odbytą psychoterapią i zakończonym leczeniem, ale również z samodzielnym radzeniem sobie z trudnościami. Uzależnieni narażeni są na różnego rodzaju pokusy i życie w otoczeniu, które nierzadko związane było z wykształceniem nałogu. Nie wszyscy pacjenci radzą sobie w sytuacji permanentnego wystawienia na pokusy, co powoduje, że pojawić się może nawrót choroby alkoholowej czy uzależnienia od narkotyków. W momencie, kiedy wystąpią objawy wskazujące na nawrót choroby, osobę uzależnioną trzeba jak najszybciej skierować na ponowne leczenie odwykowe, które obejmuje detoksykację organizmu oraz psychoterapię indywidualną i grupową. Celem podjęcia ponownego odwyku jest zatrzymanie rozwoju uzależnienia, by nie dopuścić do powiększania się wynikającej z niego destrukcji.

Na czym polega leczenie i terapia nawrotów?

W sytuacji kiedy wystąpiły nawroty picia, zażywania narkotyków, leków lub dopalaczy czy patologicznego hazardu, korzystania z Internetu, grania w gry, konieczne jest ponowne podjęcie leczenia odwykowego. Obejmuje ono detoks, czyli oczyszczenie organzimu z substancji toksycznych oraz ponowny udział w psychoterapii. W ramach terapii nawrotów w Centrum Medycznym MedJol w Warszawie dokonywana jest pogłębiona analiza ponownego pojawienia się objawów choroby i przyczyn, które ją wywołały. Terapia ma na celu wprowadzenie kolejnych metod i technik radzenia sobie z trudnościami i pogłębioną terapię indywidualną.

Terapia nawrotów to również zajęcia wzmacniające dla osób, które zakończyły sukcesem leczenie odwykowe w trybie stacjonarnym w prywatnej klinice MedjJol. Zasadniczym znaczeniem jest zachęcanie absolwentów do wzięcia udziału w dalszej terapii pogłębionej, jak również do pozostania w kontakcie z terapeutami i udziału w warsztatach. Pomoże to w rozwiązaniu swoich szczególnych obaw oraz zapobieganiu nawrotom choroby. Psychoterapeuci podczas terapii nawrotów i spotkań indywidualnych mogą zweryfikować stan psychiczny i fizyczny uzależnionego oraz udzielić pomocy w rozwiązywaniu napotykanych trudności po wyjściu z ośrodka. Wyjście z kliniki odwykowej to początek trudnej drogi życia bez uzależnień. Chorzy muszą niejako na nowo nauczyć się życia w społeczeństwie i radzić sobie w sytuacjach stresowych bez redukcji powstającego napięcia poprzez zachowania patologiczne, które doprowadziły do nałogu. Dlatego też, terapia nawrotów w Centrum Medycznym MedJol odbywa się w trybie ambulatoryjnym i ma na celu pomoc uzależnionym w początkowym okresie życia bez uzależnienia.

Ile trwa terapia nawrotów?

Badania wskazują, że odsetek nawrotów jest najwyższy w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu leczenia. Dlatego nasz zespół terapeutów, jeśli tylko klient wyrazi na to zgodę, będzie z nim w kontakcie. Czas ten pozwoli na niejako ponowną socjalizację oraz życie w społeczeństwie i radzenie sobie z trudnościami bez konieczności uciekania się do nałogu. W sytuacji zaś, kiedy wystąpił nawrót uzależnienia i konieczne jest rozpoczęcie leczenia terapia trwa odpowiednio dłużej. Czas jej trwania uzależniony jest od rodzaju nałogu oraz od indywidualnych cech osoby uzależnionej (alkoholika, narkomana, lekomana, hazardzisty czy gracza).

W prywatnej klinice leczenia uzależnień MedJol w Warszawie wychodzimy naprzeciw potrzebom osób uzależnionych oferując im terapię nawrotów. Jej zadaniem jest wsparcie w wytrwaniu w abstynencji, a w razie konieczności szybka reakcja i podjęcie ponownego leczenia, które uniemożliwi rozwój choroby. Dlatego też, udział w terapii nawrotów ma charakter nie tylko pomocowy, ale również zapobiegawczo-prewencyjny przed możliwym uaktywnieniem się choroby.

Ośrodek Terapii Uzależnień

Ośrodek Terapii Uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień
Ośrodek Leczenia Uzależnień
Ośrodek Leczenia Uzależnień

Terapia Uzależnień

Bezpłatne

konsultacje terapeutyczne

Leczenie Uzależnień

CHCESZ SKORZYSTAĆ
ZE WSPARCIA OŚRODKA uzależnień?

Gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość
oraz zachowanie stosownej intymności świadczeń medycznych!

Copyright © 2018 | Mapa strony
Kontakt 24h +