15 letnie doświadczenie

Leczenie Uzależnień +48 510 280 121 Ośrodek Detoksykacji +48 780 140 130

Terapia nawrotów

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
"Pacjent po ukończeniu całościowej terapii jest objęty całoroczną nieodpłatną opieką – może korzystać czy to z sesji terapii indywidualnej, czy też przyjeżdżać na wzmacniające pobyty weekendowe. W niedzielne dni odwiedzin proponujemy terapię rodzinną/par w ramach kosztów terapii."

Uzależnienie, czegokolwiek by nie dotyczyło, stanowi przewlekłą i nieuleczalną chorobę, dlatego też możliwe jest jej zaleczenie, ale nie całkowite wyleczenie. Oznacza to, że uzależnionym jest się przez cale życie, a nawet jednorazowe zażycie substancji psychoaktywnych lub niewłaściwe zachowanie, może spowodować, że chory ponownie popadnie w nałóg. Nawroty w uzależnieniu mogą dotyczyć alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, hazardu oraz innych substancji czy patologicznych zachowań. W Centrum Medycznym MedJol w Warszawie dbamy nie tylko o pacjentów, korzystających ze stacjonarnej terapii uzależnień, ale również o tych, którzy leczenie zakończyli sukcesem. Nasze zaangażowanie na rzecz pacjentów nie kończy się przy wypisie z ośrodka. Terapia zapobiegania nawrotom choroby to program zaradczy, znany również jako dalsza opieka po zakończonym podstawowym programie leczenia. Czym zatem są nawroty w uzależnieniu? Na czym polega terapia nawrotów?

Nawrót choroby – co to jest?

Uzależnienie, czegokolwiek by nie dotyczyło: narkotyków, dopalaczy, alkoholu, hazardu, komputera, Internetu czy gier komputerowych, stanowi chroniczną chorobę. Oznacza to, ze nawet zakończona sukcesem terapia i czasowe wytrwanie w abstynencji nie gwarantuje nawrotu nałogu. Wyjście z ośrodka jest równoznaczne z odbytą psychoterapią i zakończonym leczeniem, ale również z samodzielnym radzeniem sobie z trudnościami. Uzależnieni narażeni są na różnego rodzaju pokusy i życie w otoczeniu, które nierzadko związane było z wykształceniem nałogu. Nie wszyscy pacjenci radzą sobie w sytuacji permanentnego wystawienia na pokusy, co powoduje, że pojawić się może nawrót choroby alkoholowej czy uzależnienia od narkotyków. W momencie, kiedy wystąpią objawy wskazujące na nawrót choroby, osobę uzależnioną trzeba jak najszybciej skierować na ponowne leczenie odwykowe, które obejmuje detoksykację organizmu oraz psychoterapię indywidualną i grupową. Celem podjęcia ponownego odwyku jest zatrzymanie rozwoju uzależnienia, by nie dopuścić do powiększania się wynikającej z niego destrukcji.

Na czym polega leczenie i terapia nawrotów?

W sytuacji kiedy wystąpiły nawroty picia, zażywania narkotyków, leków lub dopalaczy czy patologicznego hazardu, korzystania z Internetu, grania w gry, konieczne jest ponowne podjęcie leczenia odwykowego. Obejmuje ono detoks, czyli oczyszczenie organzimu z substancji toksycznych oraz ponowny udział w psychoterapii. W ramach terapii nawrotów w Centrum Medycznym MedJol w Warszawie dokonywana jest pogłębiona analiza ponownego pojawienia się objawów choroby i przyczyn, które ją wywołały. Terapia ma na celu wprowadzenie kolejnych metod i technik radzenia sobie z trudnościami i pogłębioną terapię indywidualną.

Terapia nawrotów to również zajęcia wzmacniające dla osób, które zakończyły sukcesem leczenie odwykowe w trybie stacjonarnym w prywatnej klinice MedjJol. Zasadniczym znaczeniem jest zachęcanie absolwentów do wzięcia udziału w dalszej terapii pogłębionej, jak również do pozostania w kontakcie z terapeutami i udziału w warsztatach. Pomoże to w rozwiązaniu swoich szczególnych obaw oraz zapobieganiu nawrotom choroby. Psychoterapeuci podczas terapii nawrotów i spotkań indywidualnych mogą zweryfikować stan psychiczny i fizyczny uzależnionego oraz udzielić pomocy w rozwiązywaniu napotykanych trudności po wyjściu z ośrodka. Wyjście z kliniki odwykowej to początek trudnej drogi życia bez uzależnień. Chorzy muszą niejako na nowo nauczyć się życia w społeczeństwie i radzić sobie w sytuacjach stresowych bez redukcji powstającego napięcia poprzez zachowania patologiczne, które doprowadziły do nałogu. Dlatego też, terapia nawrotów w Centrum Medycznym MedJol odbywa się w trybie ambulatoryjnym i ma na celu pomoc uzależnionym w początkowym okresie życia bez uzależnienia.

Ile trwa terapia nawrotów?

Badania wskazują, że odsetek nawrotów jest najwyższy w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu leczenia. Dlatego nasz zespół terapeutów, jeśli tylko klient wyrazi na to zgodę, będzie z nim w kontakcie. Czas ten pozwoli na niejako ponowną socjalizację oraz życie w społeczeństwie i radzenie sobie z trudnościami bez konieczności uciekania się do nałogu. W sytuacji zaś, kiedy wystąpił nawrót uzależnienia i konieczne jest rozpoczęcie leczenia terapia trwa odpowiednio dłużej. Czas jej trwania uzależniony jest od rodzaju nałogu oraz od indywidualnych cech osoby uzależnionej (alkoholika, narkomana, lekomana, hazardzisty czy gracza).

W prywatnej klinice leczenia uzależnień MedJol w Warszawie wychodzimy naprzeciw potrzebom osób uzależnionych oferując im terapię nawrotów. Jej zadaniem jest wsparcie w wytrwaniu w abstynencji, a w razie konieczności szybka reakcja i podjęcie ponownego leczenia, które uniemożliwi rozwój choroby. Dlatego też, udział w terapii nawrotów ma charakter nie tylko pomocowy, ale również zapobiegawczo-prewencyjny przed możliwym uaktywnieniem się choroby.

Ośrodek Terapii Uzależnień

Ośrodek Terapii Uzależnień

Terapia Uzależnień

Bezpłatne

konsultacje terapeutyczne

Leczenie Uzależnień

CHCESZ SKORZYSTAĆ
ZE WSPARCIA OŚRODKA uzależnień?

Gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość
oraz zachowanie stosownej intymności świadczeń medycznych!

Ośrodek Leczenia
Uzależnień MEDJOL

Przyborowie 15c
05-530 Czersk

Copyright © 2018 | Mapa strony
+48 510 280 121