Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Terapia uzależnień

Udostępnij

Odwyk alkoholowy to długotrwały i trudny proces. Uwzględnia nie tylko detoks organizmu z substancji toksycznych, ale ma na celu również uświadomienie choremu mechanizmów uzależnienia i sposobów walki z nim, a także pomoc psychologiczną. Dopiero całościowe, holistyczne podejście do terapii alkoholowej ma szansę na skuteczne leczenie uzależnienia od alkoholu. Terapia odwykowa nie musi być przeprowadzana w ośrodku zamkniętym, jednak w wielu przypadkach taka forma jest najbardziej efektywna. Stała opieka medyczna i pełne wsparcie psychologiczne ułatwiają pozytywne przejście przez proces leczenia, zmniejszając tym samym szanse na powrót do nałogu. Na czym polega i ile trwa prywatny odwyk alkoholowy? Jak przebiega leczenie? Jak się dostać na terapię i czy rzeczywiście jest ona skuteczna?

Co to jest odwyk alkoholowy?

Odwyki alkoholowe, czyli leczenie odwykowe, to ogół działań medycznych i psychoterapeutycznych, umożliwiających choremu powrót do pełnej trzeźwości i odzyskania kontroli nad własnym życiem. W początkowej fazie alkoholizmu w walce z nałogiem pomocna jest interwencja rodziny, najbliższych przyjaciół i korzystanie z grup wsparcia czy terapii psychologicznej. Jednak takie rozwiązanie nie zawsze jest wystarczające, szczególnie jeśli uzależniony od alkoholu stracił kontrolę nad piciem, a na wszelkie próby udzielenia pomocy, reaguje agresją i zaprzeczeniem. W takiej sytuacji niezbędna jest pomoc wykwalifikowanej kadry medycznej i psychoterapeutycznej. Pełne wsparcie jest niezbędne, ponieważ podstawowym celem odwyku jest detoks organizmu. Nagłe odstawienie alkoholu wywołuje u chorego szereg przykrych, nieprzyjemnych dolegliwości i może prowadzić do wystąpienia alkoholowego zespołu abstynencyjnego, który stanowi zagrożenie dla życia. Dlatego konieczna jest stała opieka wykwalifikowanych specjalistów.

 

Jak wygląda odwyk od alkoholu?

Terapia odwykowa od alkoholu to złożony proces, w którym należy wyróżnić etapy. Pierwszym z nich jest przeprowadzenie rozmowy z pacjentem i wykonanie serii badań przez pracowników ośrodka leczenia uzależnień. Szczegółowy wywiad i szereg badań mają na celu ustalenie aktualnego stanu zdrowia i stopnia uzależnienia od alkoholu. Co więcej, umożliwiają one wybranie i określenie metod leczenia oraz doboru odpowiednich leków. Kolejnym etapem jest detoks, którego zadaniem jest oczyszczenie organizmu z toksyn i substancji psychoaktywnych. Jest to zdecydowanie najtrudniejsza faza odwyku dla osoby uzależnionej, która przebiega w warunkach ambulatoryjnych. Związane jest to z efektami ubocznymi odstawienia napojów wysokoprocentowych. U pacjenta mogą pojawić się powikłania zdrowotne, najczęściej jest to pobudzenie nerwowe, przyspieszona akcja serca, bezsenność, drżenie mięśni i podwyższone ciśnienie. Dodatkowo może wystąpić zespół abstynencyjny ze wszystkimi przykrymi objawami i dolegliwościami, które nierzadko stanowią zagrożenie dla życia uzależnionego. Z tego względu w proces detoksykacji organizmu włączane jest leczenie farmakologiczne w postaci leków uspokajających i stabilizujących zaburzone funkcje organizmu. Dodatkowo uzupełniany jest poziom mikroelementów i witamin. Następnym krokiem leczenia uzależnienia od alkoholu jest podjęcie terapii psychologicznej. Rola tego etapu jest równie ważna, co etapu poprzedniego. Terapia psychologiczna stanowi bowiem główny czynnik gwarantujący sukces całkowitego wyleczenia. Celem podejmowanych działań psychoterapeutycznych jest przepracowanie z pacjentem problemów i przyczyn sięgania po alkohol. Każdy uzależniony traktowany jest w sposób indywidualny, rozmowy służą poznaniu mechanizmów nałogu i sytuacji, w których pacjent alkoholizował się oraz zapoznaniu go ze sposobami radzenia sobie z problemami. Z tego względu niezbędnym elementem psychoterapii jest zbudowanie między uzależnionym a terapeutą relacji zaufania.

 

Na czym polega odwykowa terapia alkoholowa?

Odwykowe leczenie alkoholizmu bardzo często utożsamiane jest z detoksykacją organizmu. Jednak leczenie uzależnienia to długotrwały i trudny proces, którego detoks jest jedynie początkiem. Po oczyszczeniu organizmu z toksyn i substancji psychoaktywnych, uzależniony bierze udział w psychoterapii grupowej i indywidualnej. Celem takiego leczenia jest działalność edukacyjna, umożliwiająca zrozumienie przyczyn i mechanizmów uzależnienia. Dodatkowo, na indywidualnych sesjach psychoterapeutycznych pacjent ma szansę omówienia i poznania problemów, własnych ograniczeń i wzorców zachowania, które nierzadko stanowią źródło uzależnienia. Dlatego też, z pacjentem prowadzone są treningi umiejętności społecznych, asertywności, sposobów radzenia sobie z problemami. Alkohol spożywany przez dłuższy czas w większych ilościach jest depresantem, dlatego uzależnienie powoduje obniżenie własnej wartości, poczucie bezsensu i degradację życia społecznego, spowodowanego niekontrolowanym alkoholizowaniem się. Z tego względu konieczne jest udzielenie pacjentowi wsparcia, poczucia zrozumienia i pełnej akceptacji. Cele te zazwyczaj osiągane są podczas grupowych terapii i wymieniania się doświadczeniami. Ponieważ problem alkoholizmu dotyka nie tylko samego uzależnionego, ale jego skutki odczuwane są także przez najbliższe osoby, podejmowane są również terapie rodzinne, które w Centrum Medycznym MEDJOL przeprowadzane są w cenie leczenia. Odwyk alkoholowy Warszawa to pierwszy krok do rozpoczęcia nowego życia, wolnego od nałogu.

 

Ile trwa odwyk alkoholowy?

Czas trwania odwyku stanowi kwestię indywidualną pacjentów, którzy przyjmowani są na oddział leczenia odwykowego. Wymiar odwyku determinuje faza uzależnienia oraz stan osoby, przyjmowanej do ośrodka odwykowego. . Detoks może trwać od trzech dni do nawet tygodnia. W zależności od tego, jak długo trwało alkoholizowanie się i w jak dużych ilościach, czas ten jest odpowiednio wydłużony. Istotny jest również fakt, czy pacjent trafił do ośrodka trzeźwy czy pod wpływem napojów wyskokowych. Sam detoks stanowi początek długotrwałego leczenia. Pobyt w ośrodku odwykowym to również sesje grupowe i terapia indywidualna, która aby była skuteczna, musi być rozciągnięta w czasie. Co więcej, nawet po wyjściu z zakładu leczenia konieczna jest terapia podtrzymująca i sesje rodzinne. Z tego powodu czas trwania odwyku trudno jednoznacznie określić, u niektórych pacjentów będzie on trwał rok, a u innych uzależnionych dłużej.

 

Jak zgłosić się na odwyk alkoholowy prywatnie?

Dla uzależnionego decyzja o poddaniu się leczeniu i terapii jest niezwykle trudna, stres i wstyd nierzadko stanowią ogromną barierę przed podjęciem właściwych działań. Dodatkowo niektórzy uzależnieni nie mają wiedzy na temat tego, jak zacząć i zapisać się na prywatny odwyk alkoholowy czy jak trafić do ośrodka. Najważniejsze jednak jest szukanie informacji i dobrowolne poddanie się leczeniu, które jest najbardziej skuteczne. Kurację odwykową można podjąć w ośrodku zamkniętym lub otwartym. Warunkiem przyjęcia na oddział jest zgłoszenie się po pomoc i poddanie się terapii. Przy wyborze zakładu odwykowego warto również kierować się oddaleniem od miejsca zamieszkania. Istotą pozytywnego i skutecznego leczenia jest oddzielenie pacjenta od codziennego życia, co może być utrudnione, kiedy terapia odbywać się będzie w promieniu kilku kilometrów od domu. Rozwiązaniem jest zgłoszenie się na prywatny odwyk alkoholowy Warszawa, w których leczenie zazwyczaj odbywa się w formie stacjonarnej. Ośrodki takie dysponują doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą lekarzy, psychologów i psychiatrów, którzy kompleksowo i profesjonalnie zajmują się każdym przypadkiem uzależnienia, zapewniając całodobową opiekę. Co więcej, do dyspozycji pacjentów udostępniane są dodatkowe udogodnienia i atrakcje, które czynią terapię mniej uciążliwą. Dla wielu osób istotne są standardy ośrodka, wyżywienie i oferta zajęć dodatkowych. Zazwyczaj również w prywatnych ośrodkach możliwe są odwiedziny i terapie z najbliższymi, dzięki czemu pacjenci mają stały kontakt z rodziną, która wspiera i pomaga w wyjściu z nałogu. Centrum Medyczne MEDJOL znajduje się na terenie Warszawy. W okolicy ośrodka jest dużo terenów zielonych, co jest istotne, ponieważ wpływa to na komfort i zapewnia przyjazne warunki pacjentom. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla uzależnionych decyzja o podjęciu leczenie jest niezwykle trudna. Dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom uzależnionym od alkoholu, oferując możliwość zgłoszenia mailowego lub telefonicznego, w każdym przypadku gwarantując szybką reakcję. Działamy przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Co ważne, w naszym ośrodku nie ma rejonizacji, dlatego na odwyki alkoholowe przyjmujemy pacjentów nie tylko z Polski, ale i zza granicy. Dodatkowo osobom z województwa mazowieckiego zapewniamy bezpłatny transport do ośrodka.

 

Przymusowy odwyk alkoholowy

W Polsce możliwy jest również przymusowy odwyk dla osób uzależnionych. Czy na takie leczenie potrzebne jest skierowanie? Jak zgłosić kogoś na terapię, kto kieruje na odwyk alkoholowy? O przymusowym leczeniu decyduje sąd. Do wydania orzeczenia potrzebne są jednak przesłanki, które muszą być spełnione. Uzależniony może zostać skierowany na przymusowy odwyk w sytuacji, kiedy alkoholizowanie się powoduje: rozkład życia rodzinnego, uchylanie się od pracy, demoralizację nieletnich i młodzieży, zakłócanie spokoju i porządku publicznego. Wniosek o zastosowanie leczenia bez zgody osoby uzależnionej zgłaszany jest do sądu przez organy gminne, zazwyczaj na wniosek i skargi rodziny.

 

Leczenie uzależnienia od alkoholu – podsumowanie

Alkoholizm to choroba, której leczenie jest trudne i rozłożone w czasie. Zazwyczaj na odwyk alkoholowy trafiają osoby, które znajdują się w zaawansowanej fazie uzależnienia. W takiej sytuacji leczenie jest bardziej złożone, ponieważ wiąże się z wyzbyciem nawyków alkoholizowania się pod wpływem sytuacji stresowych lub innych trudności oraz przepracowaniem mechanizmów radzenia sobie z problemami. Co ważne, rozpoczęcie leczenia i skuteczna terapia możliwa jest na wszystkich etapach uzależnienia. W Centrum Medycznym MEDJOL jesteśmy ukierunkowani na indywidualne, profesjonalne podejście, dlatego nasze terapie cechują się wysoką skutecznością.

Chcesz skorzystać
ze wsparcia ośrodka uzależnień?

Gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość Oraz zachowanie stosownej intymności świadczeń medycznych!

Skontaktuj się z nami

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button