Napisane przez Piotr Strojnowski. Wysłane Terapia uzależnień

Udostępnij
5
(1)
Oceń

Ocena:

Dotychczas brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.

Narkomania stanowi uzależnienie fizyczne i psychiczne od substancji psychoaktywnych, które działają na ośrodkowy układ nerwowy, wywołując zmiany nastroju, zachowania, a nawet świadomości. Przyjmowane przez uzależnionego specyfiki są źródłem wielu schorzeń, zaburzeń i problemów natury emocjonalnej. Podobnie jak w przypadku uzależnienia od alkoholu, narkomania jest chorobą, która nieleczona stanowi realne zagrożenie dla życia. Stopień jej zaawansowania zależny jest od rodzaju i ilości przyjmowanych środków psychoaktywnych. Uzależnienie od narkotyków to silny nałóg. Dlatego bez pomocy otoczenia i wykwalifikowanych terapeutów, narkomanowi trudno sobie poradzić. Odwyk narkotykowy w specjalistycznym ośrodku jest szansą na uwolnienie się od nałogu. Leczenie oparte jest nie tylko na detoksykacji organizmu, ale również na terapii, która odgrywa istotną rolę w wychodzeniu z uzależnienia. Proces ten jest skomplikowany i długotrwały, warto jednak ponieść trud, który pozwoli na powrót do normalnego życia. Jak przebiega i jak długo trwa odwyk narkotykowy?

CO TO JEST ODWYK NARKOTYKOWY?

Leczenie odwykowe uzależnienia od narkotyków to ogół działań, które podejmowane są w celu umożliwienia wyjścia z nałogu. Długotrwałe zażywanie substancji psychoaktywnych powoduje silne uzależnienie psychiczne i fizyczne, dlatego po odstawieniu środków pojawiają się przykre w skutkach objawy zespołu abstynencyjnego. Uzależniony może odczuwać niepokój, lęk, dreszcze, bóle całego ciała, pojawiają się także nudności, wymioty i biegunka. Odstawieniu środków psychoaktywnych nierzadko towarzyszą również zaburzenia świadomości i majaczenie. Wystąpienie tych dolegliwości powoduje nieodpartą chęć, a nawet konieczność, sięgnięcia po kolejne dawki narkotyków. Dlatego celem odwyku jest detoksykacja organizmu uzależnionego ze szkodliwych, toksycznych substancji. Dodatkowy element leczenia stanowi terapia indywidualna z chorym i przepracowanie z nim mechanizmów uzależnienia oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami.

JAK WYGLĄDA I NA CZYM POLEGA LECZENIE NARKOMANII?

Leczenie narkomanii to długi i trudny proces, w którym należy wyróżnić kilka etapów. Pierwszym z nich jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu z pacjentem. Podczas rozmowy lekarze zadają szereg pytań dotyczących rodzaju zażywanych narkotyków, długości ciągów i czasu trwania nałogu. Pozwala to na określenie fazy i stopnia uzależnienia, ale również dobór odpowiedniej metody terapii i leków. Przeprowadzenie wywiadu umożliwia podjecie kolejnego etapu leczenia, którym jest detoks organizmu z substancji toksycznych. Bardzo często konieczne jest wdrożenie leczenia farmakologicznego, które stabilizuje procesy organizmu, przywracając prawidłowe działanie wszystkich narządów wewnętrznych i ułatwia przejście przez trudny okres odwyku fizycznego. Podczas detoksu u narkomana pojawiają się nieprzyjemne objawy zespołu odstawiennego, dlatego konieczna jest stała opieka wykwalifikowanych lekarzy i specjalistów, którzy całodobowo dbają o bezpieczeństwo pacjentów. Pozytywne przejście detoksykacji pozwala na podjecie dalszego leczenia, które ukierunkowane jest na terapię z psychoterapeutami. Celem tych działań jest zmiana myślenia, uświadomienie mechanizmów uzależnienia i sposobów radzenia sobie z trudnościami. Właściwe podejście, budowanie relacji zaufania stanowi o skuteczności działań psychoterapeutycznych i przygotowaniu uzależnionego do wyjścia z prywatnego ośrodka odwykowego.

ILE CZASU TRWA ODWYK NARKOTYKOWY?

W przypadku prowadzenia terapii dla narkomanów trudno jest określić jednoznaczne ramy czasowe odwyku. Różnice w czasie trwania pojawiają się już na etapie detoksykacji, która może trwać od kilku dni, do nawet tygodnia. Wpływ na to ma stan w jakim narkoman trafia do kliniki leczenia uzależnień. Niemniej istotny jest czas trwania samego nałogu. Jednak kluczowym elementem jest to, od jakich narkotyków, miękkich czy twardych, pacjent jest uzależniony. Czas odwyku różni się w przypadku uzależnienia od marihuany, amfetaminy, kokainy, heroiny czy od dopalaczy.

JAK SIĘ DOSTAĆ NA TERAPIĘ ODWYKOWĄ OD NARKOTYKÓW?

W przypadku terapii narkotykowej decyzja o rozpoczęciu leczenia musi być dobrowolna i wyjść od uzależnionego. Tylko taka forma zgłoszenia na oddział ma szansę powodzenia i skutecznego wyjścia z nałogu. Skierowanie narkomana na przymusowy odwyk, wbrew jego woli, pozbawiona jest sensu, ponieważ pacjent nie będzie wykazywał woli współpracy, wszystkie działania podejmowane przez psychoterapeutów i psychiatrów w takiej sytuacji są najczęściej daremne. Inaczej natomiast jest w przypadku niepełnoletniej młodzieży, w takiej sytuacji rodzice decydują o leczeniu nieletniego. Decyzja o podjęciu leczenia jest dla osoby uzależnionej od narkotyków bardzo trudna, dlatego nieoceniona jest pomoc rodziny i bliskiego otoczenia w ukierunkowaniu i przekonaniu chorego do odpowiednich działań. Często zdarza się również, że postanowienie o odwyku narkotykowym następuje pod wpływem pewnych zdarzeń losowych lub impulsu, bodźca. Na naszym oddziale leczenia uzależnień szanujemy decyzję pacjentów. Jeśli chory nie wyraża zgody na poinformowanie rodziny, zapewniamy pełną dyskrecję. Zaufanie nie tylko do lekarzy, terapeutów, ale także do całej kadry jest niezbędnym elementem skutecznej terapii leczenia narkomanii. Uzależnieni od narkotyków mogą zgłaszać się do naszego ośrodka telefonicznie lub mailowo, w każdym przypadku gwarantujemy natychmiastową reakcję. Co więcej, w Centrum Medycznym MEDJOL nie obowiązuje rejonizacja, oznacza to, że na oddział przyjmujemy osoby z całej Polski, ale również zza granicy. Pacjentom zamieszkującym teren województwa mazowieckiego zapewniamy bezpłatny transport do ośrodka uzależnień od narkotyków w Warszawie. Możliwy jest on o każdej porze dnia i nocy. Decyzja o podjęciu leczenia jest bardzo trudna, dlatego działania podejmujemy natychmiast po zgłoszeniu. Szybka reakcja i natychmiastowa pomoc przekłada się na wyższą skuteczność zastosowania terapii.

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW – PODSUMOWANIE

Narkomania stanowi wciąż poważny problem. Z tego względu należy podejmować działalność edukacyjną o mechanizmach uzależniania i negatywnym, destrukcyjnym wpływie środków psychoaktywnych na zachowanie, psychikę i emocje. Stacjonarne leczenie odwykowe w ośrodku zamkniętym to jedyna właściwa droga do uwolnienia się od narkomanii. W prywatnej, specjalistycznej klinice odwykowej chorzy znajdują się pod stałą, fachową opieką lekarzy i psychoterapeutów. W Centrum Medycznym MEDJOL każdego chorego traktujemy indywidualnie i profesjonalnie podchodzimy do uzależnienia od narkotyków. Dzięki podjęciu terapii odwykowej w naszym ośrodku możliwa jest całkowita abstynencja od środków psychoaktywnych. Zastosowanie odpowiedniego leczenia gwarantuje przywrócenie zdrowia psychicznego i fizycznego. Odwyk narkotykowy to długi i trudny proces wychodzenia z nałogu. Istotne jest jednak to, że możliwy jest powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Chcesz skorzystać
ze wsparcia ośrodka uzależnień?

Gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość Oraz zachowanie stosownej intymności świadczeń medycznych!

Skontaktuj się z nami

OŚRODEK LECZENIA
UZALEŻNIEŃ MEDJOL

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa