Napisane przez Piotr Strojnowski. Wysłane Leczenie

Udostępnij
4.5
(2)
Oceń

Ocena:

Dotychczas brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.

„W ramach wysokich kompetencji i wieloletniego doświadczenia posiadanego przez nasz zespół, bazując na naszym autorskim programie – leczymy uzależnienie od narkotyków.”

Narkomania stanowi poważną, potencjalnie śmiertelną chorobę. Zażywanie substancji psychoaktywnych, takich jak kokaina, heroina, amfetamina czy marihuana, wywołuje silne uzależnienie psychiczne i fizyczne. Z tego powodu uzależnionemu bardzo trudno jest walczyć z nałogiem samodzielnie. Konieczne jest wsparcie najbliższych osób i pomoc specjalistów: lekarzy i psychoterapeutów, celem odzyskania kontroli nad własnym życiem i wyjściem z nałogu. Jak i gdzie można leczyć narkomanię? Na czym polega leczenie uzależnień od narkotyków w Centrum Medycznym MedJol w Warszawie? Od czego zacząć leczenie narkomanów?

JAK WYLECZYĆ UZALEŻNIENIE OD NARKOTYKÓW?

Leczenie z uzależnienia od narkotyków to trudny i długotrwały proces. Wymaga on nie tylko detoksykacji, czyli oczyszczenia organizmu z toksycznych substancji, ale także zmianę zachowań, postaw i myślenia narkomana, bowiem problem uwarunkowany jest również psychicznie. Należy podkreślić, że narkomani nie są w stanie samodzielnie wyjść z nałogu, gdyż wraz z próbą odstawienia lub znacznego ograniczenia substancji psychoaktywnych pojawiają się dolegliwe objawy zespołu abstynencyjnego, których wystąpienie powoduje konieczność ich wyciszenia i zażycie kolejnych dawek narkotyków. Z tego powodu wyleczenie osób uzależnionych od narkotyków jest możliwe, ale powinno odbywać się w formie stacjonarnej, wykorzystując terapię zamkniętą dla narkomanów. Leczenie takie jest wysoce skuteczne, gdyż wiąże się ze zmianą otoczenia, które nierzadko ma ogromny wpływ na rozwój uzależnienia u chorego. Dodatkowo, w prywatnej klinice, pacjent znajduje się pod całodobową opieką lekarzy, którzy dbają o jego bezpieczeństwo. Leczenie ambulatoryjne, sanowi alternatywę dla terapii stacjonarnej, jednak taka forma charakteryzuje się znacznie mniejszą skutecznością, gdyż uzależniony nadal ma kontakt ze środowiskiem narkomanów oraz dostęp do substancji psychoaktywnych. W prywatnej klinice MedJol leczenie ambulatoryjne realizowane jest w trakcie terapii wzmacniającej po wyjściu z nałogu. Jest to konieczne, ponieważ podczas spotkań z pacjentem możliwe jest udzielenie mu doraźnej pomocy w trudnych sytuacjach i pokonanie przeciwności w utrzymaniu stałej abstynencji. Niezwykle istotne dla podjęcia leczenia jest również świadoma zgoda narkomana na rozpoczęcie terapii. Przymusowe leczenie nie ma większego sensu, gdyż pacjent nie będzie wyrażał chęci współpracy oraz zmiany swoich przyzwyczajeń i zachowań.

ILE TRWA LECZENIE NARKOMANA?

Trudno jednoznacznie określić ramy czasowe trwania leczenia z narkomanii. Wpływ na długość terapii ma to, w jakim stanie narkoman trafia na oddział leczenia uzależnień Centrum Medycznego MedJol w Warszawie. Ponadto, bardzo ważne jest również to, od jakich narkotyków, miękkich czy twardych, chory jest uzależniony. Nie bez znaczenia jest również czas trwania uzależnienia i długość ciągów narkotykowych. Detoks organizmu z substancji psychoaktywnych może trwać od kilku do nawet kilkunastu dni, jest to kwestia indywidualna pacjenta. Co ważne, samo oczyszczenie organizmu z narkotyków stanowi dopiero początek leczenia, konieczna jest bowiem terapia z psychoterapeutą. Nawet zakończone sukcesem leczenie narkomana, nie gwarantuje, że nie wróci on do nałogu. Z tego powodu, należy uczestniczyć w terapii z psychologiem nawet po pobycie w prywatnej klinice uzależnień MedJol w Warszawie. Warto jednak podkreślić, że takie sesje psychoterapeutyczne odbywają się w trybie ambulatoryjnym i mają na celu wzmocnienie wypracowanych podczas leczenia wzorów zachowań i niejako sprawdzać wytrwałość w abstynencji od środków psychoaktywnych. Głównym celem terapii wspomagającej jest zapobieganie nawrotom uzależnienia od narkotyków.

SPOSOBY LECZENIA NARKOMANII

Narkomania to poważna, chroniczna choroba, która nieleczona może doprowadzić chorego do śmierci. Dlatego też, konieczne jest podjęcie leczenia, które umożliwi odzyskanie kontroli nad nałogiem i własnym życiem. Narkomani, którzy trafiają do kliniki leczenia w Warszawie, uświadamiani są o szkodliwości uzależnienia i jego degradacyjnym wpływie nie tylko na więzi rodzinne, kontakty społeczne, ale również na zdrowie fizyczne i psychiczne. Pierwszym etapem podejmowanego leczenia jest przeprowadzenie szczegółowego, dokładnego wywiadu lekarskiego i badań. Celem ich jest ustalenie fazy uzależnienia narkotykowego oraz rodzaju substancji psychoaktywnych, które wywołały uzależnienie, a także określenie długości ciągów narkotykowych i czasu trwania uzależnienia. Na podstawie zebranych informacji lekarze i specjaliści, którzy zajmują się psychoterapią, ustalają metody terapii oraz środki i leki, które konieczne są do leczenia farmakologicznego. Kolejnym etapem leczenia uzależnień od narkotyków jest detoksykacja organizmu narkomana. Odtrucie z substancji toksycznych związane jest z wystąpieniem zespołu abstynencyjnego. U narkomanów pojawiają się nieprzyjemne dolegliwości w postaci dreszczy ciała, nudności i wymiotów, a nawet gorączki i stanów lękowych. Ponadto, leczenie substancyjne nierzadko wiąże się z koniecznością wdrożenia terapii farmakologicznej leczenia uzależnienia od narkotyków, której celem jest ustabilizowanie pracy narządów wewnętrznych, ale rownież ograniczenie dyskomfortu związanego z nieprzyjemnymi objawami detoxu i zespołu odstawiennego. Podczas tego etapu uzależnieni znajdują się pod stałą, całodobową opieka lekarzy, którzy dbają o bezpieczeństwo pacjentów poddawanych detoksykacji organizmu. Po odwyku fizycznym chorzy poddawani są psychoterapii leczenia narkomanii. Podczas indywidualnych i grupowych sesji z psychoterapeutą, psychiatrą i psychologiem uzależnionym uświadamiane są mechanizmy uzależnienia i jego konsekwencje. Ponadto, razem z pacjentem opracowywane są strategie i metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Jest to niezwykle ważny element skutecznego leczenia z narkomanii, gdyż problem nałogu dotyczy nie tylko fizycznego uzależnienia organizmu od substancji psychoaktywnych, ale również psychicznej zależności. Do leczenia narkomanii w naszym ośrodku stosowana jest psychoterapia indywidualna i grupowa, natomiast procedura medyczna wspomagająca psychoterapię uzależnienia jest skupiona na leczeniu zespołów abstynencyjnych i jednoczesnym wsparciu farmakologicznym procesu terapii.

Leczenie narkomanii w ośrodku MEDJOL pod Warszawą oparte jest na podejściu humanistycznym oraz poznawczo-behawioralnym. Głównym celem oferowanego leczenia uzależnienia od narkotyków jest zachowanie trwałej abstynencji, poprawa zdrowia psychofizycznego oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych. Psychoterapia leczenia narkomanii w Centrum Medycznym MedJol realizowana jest przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z narkomanami. Dzięki temu, wiedzą jak rozmawiać z uzależnionymi i udzielić im niezbędnej pomocy psychologicznej. W prywatnej klinice odwykowej MedJol w Warszawie dbamy o to, by psychoterapia odbywała się w oparciu o obopólne zaufanie i szacunek. Wierzymy bowiem, że tylko takie podejście do pacjenta umożliwia przeprowadzenie leczenia zakończonego sukcesem.

 

Uzależnienie od narkotyków jest powszechnym problemem dotykającym wszystkich ludzi, bez względu na płeć, wiek czy pozycję społeczną. Jednak coraz częściej w ten nałóg popadają ludzie bardzo młodzi – dzieci i młodzież. Kadra centrum leczenia uzależnień MedJol posiada ogromne doświadczenie i wiedzę o leczeniu narkomanii, a autorski program opracowany przez nasz zespół daje dużą szansę na walkę z uzależnieniem. Nałóg narkotykowy jest chorobą chroniczną, czyli nieuleczalną. Może ona dotknąć każdą osobę, która eksperymentuje ze środkami zmieniającymi świadomość.

Leczenie uzależnień od narkomanii poprzez terapię przyczyni się do uwolnienia od większości przykrych konsekwencji, wynikających z nadużywania substancji psychoaktywnych. Należy pamiętać, że każdy z narkotyków uzależnia na swój własny sposób. Stopień uzależnienia może więc się różnić u poszczególnych osób. Warto jednak podkreślić, że nawet z największego nałogu można wyjść obronną ręką.

Odwyk narkotykowy w ośrodku MedJol pod Warszawą dostosowywany jest do Twoich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu możesz liczyć na duże zmiany i pozytywne efekty leczenia. W centrum medycznym MedJol przeprowadzamy nie tylko terapię narkotykową, ale także detoksykację, farmakoterapię. W walce z nałogiem nieocenione jest również wsparcie grupy i terapeuty. Leczenie obdarzy Cię szansą na nowe, często znacznie lepsze życie. Poszukując więcej informacji dotyczących uzależnienia od narkotyków, sprawdź naszego bloga który przybliża kwestie przyczyn uzależnienia, objawy które można zaobserwować u bliskiej Ci osoby, a także metody leczenia i odtruwania organizmu.

 

Narkomania ma poważne skutki natury psychicznej, społecznej i ekonomicznej, w każdym przypadku wiąże się z degradacją życia we wszystkich jego aspektach. Problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych nie jest w Polsce zjawiskiem nowym, natomiast niepokojące jest zażywanie narkotyków przez nieletnich, dzieci i młodzież. W Centrum Medycznym MedJol oferujemy skuteczne leczenie narkomanii i terapię wspomagającą. Pacjenci decydujący się na leczenie w trybie zamkniętym pozostają pod opieką doświadczonej, wykwalifikowanej kadry, która zapewnia bezpieczeństwo i szybkie wyleczenie uzależnienia, pozwalające na uniknięcie skutków rozwoju kolejnych faz choroby i pogrążanie się w nałogu narkotykowym.

Chcesz skorzystać
ze wsparcia ośrodka uzależnień?

Gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość Oraz zachowanie stosownej intymności świadczeń medycznych!

Skontaktuj się z nami

OŚRODEK LECZENIA
UZALEŻNIEŃ MEDJOL

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa