Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Leczenie

Udostępnij

„W ramach wysokich kompetencji i wieloletniego doświadczenia posiadanego przez nasz zespół, bazując na naszym autorskim programie – leczymy uzależnienie od narkotyków.”

Narkomania stanowi poważną, potencjalnie śmiertelną chorobę. Zażywanie substancji psychoaktywnych, takich jak kokaina, heroina, amfetamina czy marihuana, wywołuje silne uzależnienie psychiczne i fizyczne. Z tego powodu uzależnionemu bardzo trudno jest walczyć z nałogiem samodzielnie. Konieczne jest wsparcie najbliższych osób i pomoc specjalistów: lekarzy i psychoterapeutów, celem odzyskania kontroli nad własnym życiem i wyjścia z nałogu. Jak i gdzie można pozbyć się uzależnienia? Na czym polega terapia uzależnień od narkotyków w Centrum Medycznym MedJol w Warszawie? Od czego zacząć leczenie narkomanii?

Terapia narkotykowa – jak wygląda proces leczenia uzależnienia?

Leczenie narkomanii to trudny i długotrwały proces. Wymaga on nie tylko detoksykacji, czyli oczyszczenia organizmu z toksycznych substancji, ale także zmiany postawy i myślenia osoby borykające się z nałogiem, bowiem problem uwarunkowany jest nie tylko w sferze fizycznej, ale  również psychicznej. Należy podkreślić, że uzależnieni  nie są w stanie samodzielnie wyjść z nałogu, gdyż wraz z próbą odstawienia lub znacznego ograniczenia substancji psychoaktywnych, pojawiają się dolegliwe objawy zespołu abstynencyjnego. Ich wystąpienie powoduje konieczność ich wyciszenia i zażycie kolejnych dawek narkotyków.

Wyleczenie osób uzależnionych od narkotyków jest jednak możliwe, ale powinno odbywać się w formie stacjonarnej, wykorzystując terapię zamkniętą. Zmiana otoczenia ma ogromny wpływ na leczenie narkomanii u chorego. Dodatkowo, w prywatnej klinice, pacjent znajduje się pod całodobową opieką lekarzy, którzy dbają o jego bezpieczeństwo. Leczenie ambulatoryjne, stanowi alternatywę dla terapii stacjonarnej, jednak taka forma charakteryzuje się znacznie mniejszą skutecznością, ponieważ uzależniony nadal ma kontakt ze środowiskiem narkomanów oraz dostęp do substancji psychoaktywnych. W prywatnej klinice MedJol leczenie ambulatoryjne realizowane jest w trakcie terapii wzmacniającej po wyjściu z nałogu. Jest to konieczne, ponieważ podczas spotkań z pacjentem możliwe jest udzielenie mu doraźnej pomocy w trudnych sytuacjach i pokonanie przeciwności w utrzymaniu stałej abstynencji. Niezwykle istotne dla podjęcia leczenia jest również świadoma zgoda osoby uzależnionej na rozpoczęcie terapii. Przymusowe leczenie nie ma większego sensu, gdyż pacjent nie będzie wyrażał chęci współpracy oraz zmiany swoich przyzwyczajeń i zachowania

 

Ile trwa leczenie narkomanii?

Każde uzależnienie może nieść poważne skutki zdrowotne, społeczne oraz ekonomiczne. Wśród najniebezpieczniejszych nałogów znajduje się narkomania. Leczenie pomaga pacjentowi na nowo przejąć kontrolę nad swoim życiem i wrócić do normalnego funkcjonowania. Trudno jednoznacznie określić ramy czasowe trwania terapii. . Wpływ na długość odwyku ma to,  jakie objawy narkomanii przejawia osoba uzależniona, która trafia na oddział leczenia uzależnień Centrum Medycznego MedJol w Warszawie. Ponadto, bardzo ważne jest również to, od jakich narkotyków, miękkich czy twardych, chory jest uzależniony. Nie bez znaczenia jest również czas trwania uzależnienia, długość ciągów oraz skutki narkomanii.

Detoks organizmu z substancji psychoaktywnych może trwać od kilku do nawet kilkunastu dni. Jest to kwestia indywidualna każdego pacjenta. Co ważne, samo oczyszczenie organizmu z narkotyków stanowi dopiero początek leczenia. Konieczna jest bowiem terapia z psychoterapeutą. Nawet zakończone sukcesem leczenie, nie gwarantuje, że osoba uzależniona nie wróci do nałogu. Z tego powodu, należy uczestniczyć w terapii z psychologiem nawet po pobycie w prywatnej klinice uzależnień MedJol w Warszawie. Warto jednak podkreślić, że takie sesje psychoterapeutyczne odbywają się w trybie ambulatoryjnym i mają na celu wzmocnienie wypracowanych podczas leczenia wzorów zachowań i niejako sprawdzić wytrwałość w abstynencji od środków psychoaktywnych. Głównym celem terapii wspomagającej jest zapobieganie nawrotom uzależnienia od narkotyków.

 

Sposoby leczenia narkomanii

Narkomania to poważna, chroniczna choroba, która nieleczona może doprowadzić chorego do śmierci. Dlatego też, konieczne jest podjęcie leczenia, które umożliwi odzyskanie kontroli nad nałogiem i własnym życiem. Osoby uzależnione, które trafiają do kliniki leczenia w Warszawie, uświadamiani są o szkodliwości zażywania narkotyków i degradacyjnym wpływie nie tylko na więzi rodzinne, kontakty społeczne, ale również na zdrowie fizyczne i psychiczne.

Pierwszym etapem podejmowanego leczenia jest przeprowadzenie szczegółowego, dokładnego wywiadu lekarskiego i badań. Ich celem jest ustalenie fazy uzależnienia narkotykowego oraz rodzaju substancji psychoaktywnych, które wywołały uzależnienie. Niezbędna jest także informacja o długości ciągów narkotykowych i jak długo trwa już narkomania. Leczenie opracowane jest na podstawie zebranych informacji.

Lekarze i specjaliści, którzy zajmują się psychoterapią, ustalają metody terapii oraz środki i leki, które konieczne są do leczenia farmakologicznego. Kolejnym etapem terapii jest detoksykacja organizmu pacjenta. Odtrucie z substancji toksycznych związane jest z wystąpieniem zespołu abstynencyjnego. U osób uzależnionych pojawiają się nieprzyjemne objawy narkomanii po odstawieniu środków odurzających w postaci dreszczy ciała, nudności i wymiotów, a nawet gorączki i stanów lękowych. Ponadto, leczenie nierzadko wiąże się z koniecznością wdrożenia terapii farmakologicznej, której celem jest ustabilizowanie pracy narządów wewnętrznych, ale również ograniczenie dyskomfortu związanego z nieprzyjemnymi objawami detoksu i zespołu odstawiennego. Podczas tego etapu uzależnieni znajdują się pod stałą, całodobową opieką lekarzy, którzy dbają o bezpieczeństwo pacjentów poddawanych detoksykacji organizmu.

Po odwyku fizycznym chorzy poddawani są psychoterapii. Podczas indywidualnych i grupowych sesji z psychoterapeutą, psychiatrą i psychologiem uzależnionym uświadamiane są mechanizmy uzależnienia i skutki narkomanii. Ponadto, razem z pacjentem opracowywane są strategie i metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Jest to niezwykle ważny element skutecznego leczenia nałogu, gdyż problem dotyczy nie tylko fizycznego uzależnienia organizmu od substancji psychoaktywnych, ale również psychicznej zależności. Do leczenia narkomanii w naszym ośrodku stosowana jest psychoterapia indywidualna i grupowa, natomiast procedura medyczna wspomagająca psychoterapię uzależnienia, jest skupiona na leczeniu zespołów abstynencyjnych i jednoczesnym wsparciu farmakologicznym procesu terapii.

 

Skuteczne leczenie uzależnień w MEDJOL

Leczenie narkomanii w ośrodku MEDJOL pod Warszawą oparte jest na podejściu holistycznym oraz poznawczo-behawioralnym. Głównym celem oferowanego leczenia uzależnienia od narkotyków jest zachowanie trwałej abstynencji, poprawa zdrowia psychofizycznego oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych. Psychoterapia leczenia narkomanii w Centrum Medycznym MedJol realizowana jest przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z uzależnionymi. Dzięki temu, wiedzą jak rozmawiać z osobami walczącymi z nałogiem i udzielić im niezbędnej pomocy psychologicznej. W prywatnej klinice odwykowej MedJol w Warszawie dbamy o to, by psychoterapia odbywała się w oparciu o obopólne zaufanie i szacunek. Wierzymy bowiem, że tylko takie podejście do pacjenta umożliwia przeprowadzenie skutecznego leczenia..

Odwyk narkotykowy w ośrodku MedJol pod Warszawą dostosowywany jest do Twoich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu możesz liczyć na duże zmiany i pozytywne efekty leczenia. W centrum medycznym MedJol przeprowadzamy nie tylko terapię narkotykową, ale także detoksykację, farmakoterapię. W walce z nałogiem nieocenione jest również wsparcie grupy i terapeuty. Leczenie obdarzy Cię szansą na nowe, często znacznie lepsze życie. Poszukując więcej informacji dotyczących uzależnienia od narkotyków, sprawdź naszego bloga, który przybliża kwestie przyczyn uzależnienia, identyfikuje objawy, które można zaobserwować u bliskiej Ci osoby, a także omawia metody leczenia i odtruwania organizmu.

 

Skorzystaj z kompleksowej pomocy

Uzależnienie od narkotyków jest powszechnym problemem dotykającym wszystkich ludzi, bez względu na płeć, wiek czy pozycję społeczną. Jednak coraz częściej w ten nałóg popadają ludzie bardzo młodzi – dzieci i młodzież. Kadra centrum leczenia uzależnień MedJol posiada ogromne doświadczenie i wiedzę o leczeniu narkomanii, a autorski program opracowany przez nasz zespół, daje dużą szansę na walkę z uzależnieniem. Nałóg narkotykowy jest chorobą chroniczną, czyli nieuleczalną. Może ona dotknąć każdą osobę, która eksperymentuje ze środkami zmieniającymi świadomość.

Leczenie narkomanii poprzez terapię przyczyni się do uwolnienia od większości przykrych konsekwencji, wynikających z nadużywania substancji psychoaktywnych. Należy pamiętać, że każdy z narkotyków uzależnia na swój własny sposób. Stopień uzależnienia, może więc różnić się u poszczególnych osób. Warto jednak podkreślić, że nawet z największego nałogu można wyjść obronną ręką.

Narkomania powoduje poważne skutki natury psychicznej, społecznej i ekonomicznej, w każdym przypadku wiąże się z degradacją życia we wszystkich jego aspektach. Problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych nie jest w Polsce zjawiskiem nowym, natomiast niepokojące jest zażywanie narkotyków przez nieletnich, dzieci i młodzież. W Centrum Medycznym MedJol oferujemy skuteczne leczenie narkomanii i terapię wspomagającą. Pacjenci decydujący się na leczenie w trybie zamkniętym, pozostają pod opieką doświadczonej, wykwalifikowanej kadry, która zapewnia bezpieczeństwo i szybkie wyleczenie uzależnienia, pozwalające na uniknięcie skutków rozwoju kolejnych faz choroby i pogrążanie się w nałogu narkotykowym.

Chcesz skorzystać
ze wsparcia ośrodka uzależnień?

Gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość Oraz zachowanie stosownej intymności świadczeń medycznych!

Skontaktuj się z nami

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button