Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Leczenie

Udostępnij

„W ramach posiadanych wysokich kompetencji oraz bazując na autorskim programie leczenia uzależnień, jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce leczymy uzależnienie od komputera, gier i Internetu u osób dorosłych i młodzieży.”

Uzależnienie od komputera, Internetu i gier komputerowych definiowane jest jako kompulsywna utrata impulsów. Na ten rodzaj uzależnienia składa się wiele zachowań: gry online i komputerowe, zakupy w sieci, korzystanie z portali społecznościowych, chatowanie i surfowanie po stronach internetowych. Na uzależnienie od komputera, gier komputerowych i Internetu szczególnie narażone są młode osoby, gdyż ich psychika bardziej podatna jest na uzależnienia behawioralne. Nie oznacza to jednak, że choroba nie może pojawić się u dorosłych. Rozwój technologii i oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu w sieci spowodowało, że nałóg związany z tego rodzaju patologicznymi zachowaniamu będzie pojawiał się w społeczeństwie coraz częściej. Leczenie uzależnień od gier komputerowych, komputera i Internetu jest możliwe, konieczne jest jednak poznanie i zrozumienie problemu jako choroby, która ma destrukcyjny wpływ na każdą sferę życia. Należy wskazać, że uzależnienie od komputera, gier komputerowych i Internetu stanowi stosunkowo nowe zjawisko w Polsce. Z tego względu niewiele ośrodków specjalizuje się w tego typu uzależnieniach. Centrum Medyczne MedJol jako jeden z nielicznych ośrodków oferuje kompleksową, profesjonalną pomoc osobom dotkniętym nałogiem – leczymy uzależnienie od gier komputerowych, komputera i Internetu. Na czym zatem polega terapia odwykowa? Jak długo trwa i co warto wiedzieć o odwyku w Centrum Medycznym MedJol?

NA CZYM POLEGA LECZENIE UZALEŻNIENIA OD KOMPUTERA, INTERNETU I GIER KOMPUTEROWYCH?

Leczenie uzależnienia od komputera jest podobne do leczenia uzależnień od alkoholu czy hazardu. Poprzez terapię, pacjent uświadamia sobie problem uzależnienia od komputera, gier komputerowych i Internetu. Nabywa umiejętności odpowiedniego korzystania z sieci i komputera, prowadząc specjalne dzienniczki opisujące czas w nich spędzany. Pomocne w terapii okazuje się przygotowanie dokładnego planu dnia, który charakteryzuje się między innymi określeniem ram czasowych korzystania z komputera, Internetu, jak i codziennych aktywności razem z wypoczynkiem.

Podczas leczenia tego typu uzależnienia prowadzone są terapie indywidualne i grupowe, których celem jest poznanie mechanizmów prowadzących do nałogu, wypracowanie metod radzenia sobie z trudnościami oraz planowanie czasu spędzanego przy komputerze i w sieci. Warto jednak podkreślić, że leczenie uzależnień behawioralnych jest trudne i długotrwałe. Kluczowe, dla sukcesu terapii, jest uświadomienie przez chorego, że ma problem z nałogowym korzystaniem z zasobów Internetu oraz komputera i potrzebuje pomocy. Zazwyczaj etap ten jest najtrudniejszy, gdyż działanie psychologicznych mechanizmów obronnych w postaci racjonalizacji, wyparcia i zaprzeczenia, znaczne utrudnia zauważenie problemu. Istotne jest również dobrowolne poddanie się leczeniu, gdyż tylko takie ma dobre rokowania. W sytuacji, gdy osoba uzależniona skierowana jest na przymusowy odwyk, nie wyraża chęci i woli współpracy, co skutkuje mniejszym lub znikomym zaangażowaniem w terapię, przez co podejmowane działania będą mało efektywne.

W Centrum Medycznym MedJol chorzy znajdują się pod profesjonalną opieką wykwalifikowanych psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów, którzy poprzez rozmowy i terapię, wspólnie z uzależnionym dążą do zaprzestania patologicznego korzystania z sieci, komputera i gier komputerowych. Należy podkreślić, że w niektórych przypadkach poza psychoterapią, konieczne jest również wdrożenie leczenia farmakologicznego.

KIEDY NALEŻY ZACZĄĆ LECZENIE UZALEŻNIENIA OD KOMPUTERA, INTERNETU I GIER KOMPUTEROWYCH?

Uzależnienie od komputera może być naprawdę niebezpieczne. Prowadzi do wielu sytuacji, takich jak:

  • izolacja społeczna;
  • konflikty rodzinne i partnerskie;
  • skrajne zaniedbanie ważnych spraw życiowych;
  • nasilenie negatywnych stanów i zaburzeń psychicznych.

Uzależnienie to, podobnie jak każde inne, destrukcyjnie wpływa nie tylko na kontakty z otoczeniem, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie w społeczeństwie i pełnienie ról społecznych, ale również przyczynia się do reorganizacji systemu norm i zasad. Uzależnienie od komputera, Internetu i gier komputerowych zazwyczaj w pierwszym okresie trudno jest zauważyć. Faza pierwsza zazwyczaj nie różni się od normalnego wzorca korzystania z nich przez osoby zdrowe. Konieczna jest zatem obserwacja zachowań osób. Uzależnieni wykazują zmniejszone zainteresowanie sprawami codziennymi, izolują się od znajomych i rodziny, zatracając w korzystaniu z komputera poprzez surfowanie w sieci i kompulsywne granie w gry, komputerowe bądź online. Niepokojącymi symptomami mogą być: rozdrażnienie, złe samopoczucie, a nawet reakcje agresywne i napady złości, kiedy utrudniony zostaje dostęp do komputera, Internetu i gier komputerowych. Ponadto, alarmujące są sytuacje, w których czas spędzony przy komputerze dominuje nad codziennymi aktywnościami, pojawiają się napady lękowe, nadpobudliwość, a także problemy z koncentracją, a korzystaniu z komputera towarzyszą natrętne myśli. Objawy te świadczą o istniejącym problemie i uzależnieniu. Diagnozę choroby ułatwiają pytania:

  • ile czasu osoba spędza przy komputerze, grając w gry i/lub korzystając z Internetu?
  • jak zachowuje się potencjalny uzależniony w sytuacji, kiedy utrudniony jest dostęp do komputera, Internetu i gier komputerowych?
  • czy zaniedbywane są codzienne obowiązki domowe i zawodowe lub szkolne?
  • czy korzystanie z komputera i Internetu odbywa się w wielogodzinnych sesjach?
  • czy przez korzystanie z komputera i Internetu zaburzony jest rytm snu i czuwania?
  • czy na pytania dotyczące komputera, Internetu i gier komputerowych osoba reaguje rozdrażnieniem i agresją?

Jeżeli na cztery z powyższych pytań odpowiedź jest twierdząca, oznacza to, że u osoby pojawiły się już symptomy uzależnienia. Wystąpienie objawów osiowych nałogu stanowi przesłankę do podjęcia stosownych kroków, których celem jest leczenie. Co ważne, natychmiastowe podjęcie leczenia odwykowego umożliwia szybą terapię i powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Długotrwałe przebywanie w nałogu skutkuje wykształceniem się silnych przyzwyczajeń, które trudno modyfikować, dlatego zawsze wiąże się to z leczeniem, które aby było skuteczne, musi być rozciągnięte w czasie.

GDZIE LECZYĆ UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA, INTERNETU I GIER KOMPUTEROWYCH?

Leczenie uzależnienia od komputera, Internetu i gier komputerowych w każdym przypadku jest bardzo trudne, gdyż wiąże się z terapią odwykową i zmianą dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń. Z punktu skuteczności działań, których celem jest wyjście z nałogu i powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, niezbędne jest zgłoszenie się na odwyk. Jedną z metod prowadzenia leczenia jest terapia ambulatoryjna, która charakteryzuje się tym, że uzależniony uczestniczy w spotkaniach indywidualnych lub grupowych, każdorazowo dojeżdżając z miejsca zamieszkania. Warto jednak podkreślić, że terapia dochodząca rzadko okazuje się dobrym wyborem. Same uczestnictwo w zajęciach i rozmowach z psychoterapeutą nie gwarantuje bowiem sukcesu. Konieczne jest również zachowanie abstynencji i powstrzymywanie się od używania komputera, Internetu i gier komputerowych, które w warunkach domowych jest niezwykle trudne dla uzależnionego. Rozwiązaniem jest podjęcie leczenia w formie stacjonarnej, które cechuje najwyższa skuteczność walki z nałogiem.

Centrum Medyczne MedJol oferuje terapię w prywatnym ośrodku, w którym osoby dotknięte uzależnieniem będą mogły odzyskać kontrolę nad własnym życiem i powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Terapię prowadzimy w oparciu o autorskie programy, które są wynikiem wieloletniego doświadczenia i pracy z uzależnionymi. Klinika MedJol, która znajduje się w Warszawie to specjalistyczne centrum pomocy osobom uzależnionym, w której chorzy znajdują się pod stałą opieką wykwalifikowanych i doświadczonych psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów. Co ważne, MedJol jako jeden z nielicznych ośrodków oferuje pomoc uzależnionym od komputera, Internetu i gier komputerowych. Pacjentom gwarantujemy komfortowy pobyt, wierzymy bowiem, że taki odwyk niweluje dolegliwości i dyskomfort związany z przeprowadzeniem odwyku. Na terenie ośrodka znajdują się tereny zielone służące rekreacji i spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu. W Centrum Medycznym MedJol dokładamy wszelkich starań, by terapia osób uzależnionych od komputera, Internetu i gier komputerowych była skuteczna, a jednocześnie jak najmniej uciążliwa.

JAK WYLECZYĆ UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA, INTERNETU I GIER KOMPUTEROWYCH?

Leczenie uzależnienia od komputera, gier komputerowych i Internetu, podobnie jak w przypadku każdego innego nałogu, jest bardzo trudne i długotrwałe. W przypadku uzależnień behawioralnych terapia polega na przepracowaniu problemu z uzależnionym, wskazaniu mu metod radzenia sobie z trudnościami i reorganizacji czasu wolnego, zatem również poszukiwanie alternatywnych zajęć. Należy jednak wskazać, że aby terapia odwykowa od komputera, Internetu i gier komputerowych była skuteczna, konieczna jest zgoda i dobrowolne poddanie się leczeniu przez chorego. Tylko poprzez zrozumienie problemu i świadomą chęć podjęcia walki z nałogiem możliwe jest podjęcie odpowiednich działań. Zazwyczaj etap zrozumienia i przyznania się do uzależnienia jest najtrudniejszy, gdyż działanie mechanizmów obronnych w postaci racjonalizacji, wyparcia i zaprzeczenia, znacznie utrudnia zauważenie problemu. Przymusowa terapia, choć w polskim prawie istnieje, nie jest skuteczna. W uzależnionym bowiem nie ma woli i chęci do uczestnictwa w odwyku i zmiany dotychczasowych zachowań oraz przyzwyczajeń. Z tego względu nieoceniona jest pomoc najbliższych osób, które pomogą w walce z nałogiem, zrozumieniu problemu, a także w podjęciu świadomej, niewymuszonej decyzji o podjęciu leczenia.

Człowiek nie uzależnia się od komputera fizycznie, tylko od swoich stanów emocjonalnych, jakie powstają w nim dzięki własnym działaniom realizowanym przez maszynę. Z uzależnieniem od komputera mamy do czynienia, gdy osoba nieprawidłowo korzysta z Internetu bądź kompulsywnie gra w gry komputerowe, czyli gdy zaczyna się w nich zatracać, a jej samopoczucie uzależnione jest od czasu spędzanego w sieci i przy komputerze. Uzależnienie destrukcyjnie wpływa na wszystkie sfery życia chorego. Kompulsywne korzystanie z komputera, którego celem jest surfowanie po sieci i zdobywanie kolejnych umiejętności oraz osiąganie lepszych wyników w grach komputerowych, skutkuje niejako odcięciem się od rzeczywistości i życia wirtualnego. Następuje utarta poczucia czasu, która jest skutkiem spędzania godzin, a nawet tygodni przed komputerem. Jest to szczególnie groźne dla życia chorego, który pochłonięty aktywnością w grze lub sieci, zapomina o podstawowych potrzebach, takich jak odpoczynek, spożywanie pokarmów czy nawanianie organizmu. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do odwodnienia i wyniszczenia organizmu. Należy podkreślić, że chory poprzez utratę kontroli nad zachowaniem, nie może uwolnić się od nałogu samodzielnie. Konieczna jest do tego pomoc otoczenia i wykwalifikowanej kadry medycznej.

W Centrum Medycznym MedJol, każdy przypadek uzależnienia rozpatrujemy indywidualnie, dobierając odpowiednią terapię uzależnień komputerowych i sieciowych, umożliwiającą choremu powrót do normalnego życia w społeczeństwie. W ośrodku, który znajduje się w Warszawie, nie ma rejonizacji. Oznacza to, że leczenie siecioholizmu i uzależnień komputerowych mogą rozpocząć u nas osoby z każdego miejsca w Polsce, a nawet pacjenci zza granicy. Uzależnieni znajdujący się na terenie naszego ośrodka znajdują się pod stałą, 24-godzinną opieką doświadczonej, wykwalifikowanej kadry. Pobyt w prywatnej klinice odwykowej to gwarancja poufności i dyskrecji oraz podjęcie walki z nałogiem, umożliwiającej odzyskanie kontroli nad własnym życiem.

Chcesz skorzystać
ze wsparcia ośrodka uzależnień?

Gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość Oraz zachowanie stosownej intymności świadczeń medycznych!

Skontaktuj się z nami

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button