15 letnie doświadczenie
Leczenie Uzależnień +48 510 280 121 Ośrodek Detoksykacji +48 780 140 130

Leczenie uzależnienia od komputera, Internetu i gier komputerowych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ośrodek leczenia uzależnień

"W ramach posiadanych wysokich kompetencji oraz bazując na autorskim programie leczenia uzależnień, jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce leczymy uzależnienie od komputera, gier i Internetu u osób dorosłych i młodzieży."

Uzależnienie od komputera, Internetu i gier komputerowych definiowane jest jako kompulsywna utrata impulsów. Na ten rodzaj uzależnienia składa się wiele zachowań: gry online i komputerowe, zakupy w sieci, korzystanie z portali społecznościowych, chatowanie i surfowanie po stronach internetowych. Na uzależnienie od komputera, gier komputerowych i Internetu szczególnie narażone są młode osoby – dzieci i młodzież, gdyż ich psychika bardziej podatna jest na uzależnienia behawioralne. Nie oznacza to jednak, że choroba nie może pojawić się u dorosłych. Rozwój technologii i oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu w sieci spowodowało, że nałóg związany z tego rodzaju patologicznymi zachowaniamu będzie pojawiał się w społeczeństwie coraz częściej. Leczenie uzależnień od gier komputerowych, komputera i Internetu jest możliwe, konieczne jest jednak poznanie i zrozumienie problemu jako choroby, która ma destrukcyjny wpływ na każdą sferę życia. Należy wskazać, że uzależnienie od komputera, gier komputerowych i Internetu stanowi stosunkowo nowe zjawisko w Polsce. Z tego względu niewiele ośrodków specjalizuje się w tego typu uzależnieniach. Centrum Medyczne MedJol jako jeden z nielicznych ośrodków oferuje kompleksową, profesjonalną pomoc osobom dotkniętym nałogiem – leczymy uzależnienie od gier komputerowych, komputera i Internetu u dzieci, młodzieży i dorosłych. Na czym zatem polega terapia odwykowa? Jak długo trwa i co warto wiedzieć o odwyku w Centrum Medycznym MedJol?

Na czym polega leczenie uzależnienia od komputera, Internetu i gier komputerowych?

Leczenie uzależnienia od komputera jest podobne do leczenia uzależnień od alkoholu czy hazardu. Poprzez terapię, pacjent uświadamia sobie problem uzależnienia od komputera, gier komputerowych i Internetu. Nabywa umiejętności odpowiedniego korzystania z sieci i komputera, prowadząc specjalne dzienniczki opisujące czas w nich spędzany. Pomocne w terapii okazuje się przygotowanie dokładnego planu dnia, który charakteryzuje się między innymi określeniem ram czasowych korzystania z komputera, Internetu, jak i codziennych aktywności razem z wypoczynkiem.

Podczas leczenia tego typu uzależnienia prowadzone są terapie indywidualne i grupowe, których celem jest poznanie mechanizmów prowadzących do nałogu, wypracowanie metod radzenia sobie z trudnościami oraz planowanie czasu spędzanego przy komputerze i w sieci. Warto jednak podkreślić, że leczenie uzależnień behawioralnych jest trudne i długotrwałe. Kluczowe, dla sukcesu terapii, jest uświadomienie przez chorego, że ma problem z nałogowym korzystaniem z zasobów Internetu oraz komputera i potrzebuje pomocy. Zazwyczaj etap ten jest najtrudniejszy, gdyż działanie psychologicznych mechanizmów obronnych w postaci racjonalizacji, wyparcia i zaprzeczenia, znaczne utrudnia zauważenie problemu. Istotne jest również dobrowolne poddanie się leczeniu, gdyż tylko takie ma dobre rokowania. W sytuacji, gdy osoba uzależniona skierowana jest na przymusowy odwyk, nie wyraża chęci i woli współpracy, co skutkuje mniejszym lub znikomym zaangażowaniem w terapię, przez co podejmowane działania będą mało efektywne.

W Centrum Medycznym MedJol chorzy znajdują się pod profesjonalną opieką wykwalifikowanych psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów, którzy poprzez rozmowy i terapię, wspólnie z uzależnionym dążą do zaprzestania patologicznego korzystania z sieci, komputera i gier komputerowych. Należy podkreślić, że w niektórych przypadkach poza psychoterapią, konieczne jest również wdrożenie leczenia farmakologicznego.

Kiedy należy zacząć leczenie uzależnienia od komputera, Internetu i gier komputerowych?

Uzależnienie od komputera może być naprawdę niebezpieczne. Prowadzi do wielu sytuacji, takich jak:

  • izolacja społeczna;
  • konflikty rodzinne i partnerskie;
  • skrajne zaniedbanie ważnych spraw życiowych;
  • nasilenie negatywnych stanów i zaburzeń psychicznych.

Uzależnienie to, podobnie jak każde inne, destrukcyjnie wpływa nie tylko na kontakty z otoczeniem, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie w społeczeństwie i pełnienie ról społecznych, ale również przyczynia się do reorganizacji systemu norm i zasad. Uzależnienie od komputera, Internetu i gier komputerowych zazwyczaj w pierwszym okresie trudno jest zauważyć. Faza pierwsza zazwyczaj nie różni się od normalnego wzorca korzystania z nich przez osoby zdrowe. Konieczna jest zatem obserwacja zachowań osób. Uzależnieni wykazują zmniejszone zainteresowanie sprawami codziennymi, izolują się od znajomych i rodziny, zatracając w korzystaniu z komputera poprzez surfowanie w sieci i kompulsywne granie w gry, komputerowe bądź online. Niepokojącymi symptomami mogą być: rozdrażnienie, złe samopoczucie, a nawet reakcje agresywne i napady złości, kiedy utrudniony zostaje dostęp do komputera, Internetu i gier komputerowych. Ponadto, alarmujące są sytuacje, w których czas spędzony przy komputerze dominuje nad codziennymi aktywnościami, pojawiają się napady lękowe, nadpobudliwość, a także problemy z koncentracją, a korzystaniu z komputera towarzyszą natrętne myśli. Objawy te świadczą o istniejącym problemie i uzależnieniu. Diagnozę choroby ułatwiają pytania:

  • ile czasu osoba spędza przy komputerze, grając w gry i/lub korzystając z Internetu?
  • jak zachowuje się potencjalny uzależniony w sytuacji, kiedy utrudniony jest dostęp do komputera, Internetu i gier komputerowych?
  • czy zaniedbywane są codzienne obowiązki domowe i zawodowe lub szkolne?
  • czy korzystanie z komputera i Internetu odbywa się w wielogodzinnych sesjach?
  • czy przez korzystanie z komputera i Internetu zaburzony jest rytm snu i czuwania?
  • czy na pytania dotyczące komputera, Internetu i gier komputerowych osoba reaguje rozdrażnieniem i agresją?

Jeżeli na cztery z powyższych pytań odpowiedź jest twierdząca, oznacza to, że u osoby pojawiły się już symptomy uzależnienia. Wystąpienie objawów osiowych nałogu stanowi przesłankę do podjęcia stosownych kroków, których celem jest leczenie. Co ważne, natychmiastowe podjęcie leczenia odwykowego umożliwia szybą terapię i powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Długotrwałe przebywanie w nałogu skutkuje wykształceniem się silnych przyzwyczajeń, które trudno modyfikować, dlatego zawsze wiąże się to z leczeniem, które aby było skuteczne, musi być rozciągnięte w czasie.

Gdzie leczyć uzależnienie od komputera, Internetu i gier komputerowych?

Leczenie uzależnienia od komputera, Internetu i gier komputerowych w każdym przypadku jest bardzo trudne, gdyż wiąże się z terapią odwykową i zmianą dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń. Z punktu skuteczności działań, których celem jest wyjście z nałogu i powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, niezbędne jest zgłoszenie się na odwyk. Jedną z metod prowadzenia leczenia jest terapia ambulatoryjna, która charakteryzuje się tym, że uzależniony uczestniczy w spotkaniach indywidualnych lub grupowych, każdorazowo dojeżdżając z miejsca zamieszkania. Warto jednak podkreślić, że terapia dochodząca rzadko okazuje się dobrym wyborem. Same uczestnictwo w zajęciach i rozmowach z psychoterapeutą nie gwarantuje bowiem sukcesu. Konieczne jest również zachowanie abstynencji i powstrzymywanie się od używania komputera, Internetu i gier komputerowych, które w warunkach domowych jest niezwykle trudne dla uzależnionego. Rozwiązaniem jest podjęcie leczenia w formie stacjonarnej, które cechuje najwyższa skuteczność walki z nałogiem.

Centrum Medyczne MedJol oferuje terapię w prywatnym ośrodku, w którym zarówno dorośli, młodzież, jak i dzieci będą mogli odzyskać kontrolę nad własnym życiem i powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Terapię prowadzimy w oparciu o autorskie programy, które są wynikiem wieloletniego doświadczenia i pracy z uzależnionymi. Klinika MedJol, która znajduje się w Warszawie to specjalistyczne centrum pomocy osobom uzależnionym, w której chorzy znajdują się pod stałą opieką wykwalifikowanych i doświadczonych psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów. Co ważne, MedJol jako jeden z nielicznych ośrodków oferuje pomoc uzależnionym od komputera, Internetu i gier komputerowych. Pacjentom gwarantujemy komfortowy pobyt, wierzymy bowiem, że taki odwyk niweluje dolegliwości i dyskomfort związany z przeprowadzeniem odwyku. Na terenie ośrodka znajdują się tereny zielone służące rekreacji i spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu. W Centrum Medycznym MedJol dokładamy wszelkich starań, by terapia osób uzależnionych od komputera, Internetu i gier komputerowych była skuteczna, a jednocześnie jak najmniej uciążliwa.

Jak wyleczyć uzależnienie od komputera, Internetu i gier komputerowych?

Leczenie uzależnienia od komputera, gier komputerowych i Internetu, podobnie jak w przypadku każdego innego nałogu, jest bardzo trudne i długotrwałe. W przypadku uzależnień behawioralnych terapia polega na przepracowaniu problemu z uzależnionym, wskazaniu mu metod radzenia sobie z trudnościami i reorganizacji czasu wolnego, zatem również poszukiwanie alternatywnych zajęć. Należy jednak wskazać, że aby terapia odwykowa od komputera, Internetu i gier komputerowych była skuteczna, konieczna jest zgoda i dobrowolne poddanie się leczeniu przez chorego. Tylko poprzez zrozumienie problemu i świadomą chęć podjęcia walki z nałogiem możliwe jest podjęcie odpowiednich działań. Zazwyczaj etap zrozumienia i przyznania się do uzależnienia jest najtrudniejszy, gdyż działanie mechanizmów obronnych w postaci racjonalizacji, wyparcia i zaprzeczenia, znacznie utrudnia zauważenie problemu. Przymusowa terapia, choć w polskim prawie istnieje, nie jest skuteczna. W uzależnionym bowiem nie ma woli i chęci do uczestnictwa w odwyku i zmiany dotychczasowych zachowań oraz przyzwyczajeń. Z tego względu nieoceniona jest pomoc najbliższych osób, które pomogą w walce z nałogiem, zrozumieniu problemu, a także w podjęciu świadomej, niewymuszonej decyzji o podjęciu leczenia.

Człowiek nie uzależnia się od komputera fizycznie, tylko od swoich stanów emocjonalnych, jakie powstają w nim dzięki własnym działaniom realizowanym przez maszynę. Z uzależnieniem od komputera mamy do czynienia, gdy osoba nieprawidłowo korzysta z Internetu bądź kompulsywnie gra w gry komputerowe, czyli gdy zaczyna się w nich zatracać, a jej samopoczucie uzależnione jest od czasu spędzanego w sieci i przy komputerze. Uzależnienie destrukcyjnie wpływa na wszystkie sfery życia chorego. Kompulsywne korzystanie z komputera, którego celem jest surfowanie po sieci i zdobywanie kolejnych umiejętności oraz osiąganie lepszych wyników w grach komputerowych, skutkuje niejako odcięciem się od rzeczywistości i życia wirtualnego. Następuje utarta poczucia czasu, która jest skutkiem spędzania godzin, a nawet tygodni przed komputerem. Jest to szczególnie groźne dla życia chorego, który pochłonięty aktywnością w grze lub sieci, zapomina o podstawowych potrzebach, takich jak odpoczynek, spożywanie pokarmów czy nawanianie organizmu. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do odwodnienia i wyniszczenia organizmu. Należy podkreślić, że chory poprzez utratę kontroli nad zachowaniem, nie może uwolnić się od nałogu samodzielnie. Konieczna jest do tego pomoc otoczenia i wykwalifikowanej kadry medycznej.

W Centrum Medycznym MedJol, każdy przypadek uzależnienia rozpatrujemy indywidualnie, dobierając odpowiednią terapię uzależnień komputerowych i sieciowych, umożliwiającą choremu powrót do normalnego życia w społeczeństwie. W ośrodku, który znajduje się w Warszawie, nie ma rejonizacji. Oznacza to, że leczenie siecioholizmu i uzależnień komputerowych mogą rozpocząć u nas osoby z każdego miejsca w Polsce, a nawet pacjenci zza granicy. Podejmujemy terapię zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. Uzależnieni znajdujący się na terenie naszego ośrodka znajdują się pod stałą, 24-godzinną opieką doświadczonej, wykwalifikowanej kadry. Pobyt w prywatnej klinice odwykowej to gwarancja poufności i dyskrecji oraz podjęcie walki z nałogiem, umożliwiającej odzyskanie kontroli nad własnym życiem.

Ośrodek Terapii Uzależnień

Ośrodek Terapii Uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień
Ośrodek Leczenia Uzależnień
Ośrodek Leczenia Uzależnień

Terapia Uzależnień

Bezpłatne

konsultacje terapeutyczne

Leczenie Uzależnień

CHCESZ SKORZYSTAĆ
ZE WSPARCIA OŚRODKA uzależnień?

Gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość
oraz zachowanie stosownej intymności świadczeń medycznych!

Copyright © 2018 | Mapa strony
Kontakt 24h +