Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Alkoholizm

Udostępnij

Alkoholizm, narkomania, kompulsywne granie w gry hazardowe, czy lekomania to problem, który wpływa nie tylko bezpośrednio na osobę mierzącą się z nałogiem. Skutki tych chorób odczuwa także najbliższa rodzina, która często musi radzić sobie z agresywnymi zachowaniami uzależnionego, coraz trudniejszą sytuacją materialną oraz brakiem społecznej akceptacji. Próby rozwiązania problemu poprzez rozmowę często kończą się fiaskiem, ponieważ chory nie jest zainteresowany podjęciem leczenia. Rozwiązaniem może być wtedy sądowo nakazany odwyk alkoholowy, lekowy czy narkotykowy.

Przymusowy odwyk alkoholowy lub od hazardu – co to jest?

Najskuteczniejszą metodą leczenie uzależnienia jest odwyk. Co to, jak przebiega i jak należy się do niego przygotować – to najczęstsze pytania, jakie zadają osoby mierzące się z uzależnieniem, a także ich bliscy. Odwyk narkotykowy, lekowy lub od dopalaczy to rodzaj terapii, polegającej na całkowitym zaprzestaniu przyjmowania substancji psychoaktywnych lub kompulsywnych czynności oraz odcięciu od bodźców i środowiska pchających w objęcia nałogu. Najlepsze efekty przynosi podjęty dobrowolnie, jednak w niektórych przypadkach wymagane będzie przeprowadzenie przymusowego leczenia. Co to jest odwyk przymusowy? To uzyskanie sądowego nakazu odbycia terapii, który wymaga przejścia przez określoną ścieżkę prawną. Czynności, które powinny zostać podjęte, zostały opisane w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2019.2277).

Przymusowy odwyk narkotykowy, alkoholowy – procedury

Wniosek o przymusowe leczenie uzależnienia może być złożony przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. W pierwszej kolejności osoba mierząca się z nałogiem powinna zostać przebadana przez biegłego. Wezwanie na badanie nie jest jednak wiążące i udział w nim zależy wyłącznie od woli chorego, chyba że przymus został orzeczony przez sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu uzależnionego. W toku postępowania pod uwagę bierze się całą dokumentację wraz z opinią biegłego. Dopuszczone mogę zostać także zeznania świadków, czyli bliskich chorego. Sądowe zobowiązanie do leczenia może zostać wydane w momencie, gdy nałóg powoduje rozkład życia rodzinnego, osoba uzależniona demoralizuje małoletnich, systematycznie zakłóca porządek lub spokój publiczny albo uchyla się od zaspokajania potrzeb rodziny. Orzeczenie wzywa do dobrowolnego stawienia się na leczenie w wyznaczonym dniu oraz wskazuje zakład. W momencie, gdy uzależniony odmawia podporządkowania się decyzji sądu, ten może zarządzić doprowadzenie na terapię przez policję. To jak długo trwa odwyk alkoholowy, od dopalaczy czy hazardu pod przymusem zależy od postępów chorego, zmian jego nastawienia oraz postaw, jednak nie dłużej niż 2 lata.

Odwyk lekowy, alkoholowy – jak przekonać osobę uzależnioną do podjęcia leczenia?

Wiesz już, jak wygląda odwyk alkoholowy pod przymusem i pewnie zdajesz sobie sprawę, że takie działanie jest ostatecznością. Zdecydowanie lepsze efekty przynosi dobrowolne leczenie. Warto więc przeprowadzić z bliską osobą szczerą rozmowę o niepokojach i lękach, które wiążą się z nałogiem i wspólnie poszukać rozwiązania. Dobrym pomysłem będzie również skorzystanie z usług psychologa, który pomoże przekonać osobę mierzącą się z nałogiem do pójścia na odwyk lekowy, alkoholowy lub od hazardu. Terapia uzależnień w ośrodku medycznym Medjol to najlepszy sposób na skuteczne i bezpieczne leczenie.

Ośrodek prywatny – odwyk

Podczas walki z nałogiem warto postawić na Medjol. Ośrodek zapewnia profesjonalne leczenie uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, gier komputerowych i hazardu poprzez prywatny odwyk. Odcięcie od bodźców z dotychczasowego otoczenia pomaga zaprzestać przyjmowania substancji psychoaktywnych, trunków, a także wykonywania kompulsywnych czynności. To trudna droga, która wymaga silnej woli osoby uzależnionej oraz pełnego wsparcia wykwalifikowanej kadry medycznej.

To jak wygląda odwyk narkotykowy, alkoholowy czy od hazardu zależy od kwestii indywidualnych. Pod uwagę bierze się długość trwania w nałogu, częstotliwość poddawania się mu oraz jego skutki. W przypadku przyjmowania substancji psychoaktywnych lub trunków leczenie rozpoczyna się od oczyszczenia organizmu. Detoks w ośrodku Medjol ma na celu oczyszczenie organizmu z toksyn. Odwyk dla alkoholików, lekomanów czy narkomanów wiąże się z odczuwaniem zespołu abstynenckiego. Negatywne objawy łagodzone są odpowiednimi farmaceutykami.

Osoby uzależnione od leków, alkoholu, a także od hazardu czy gier komputerowych biorą także udział w indywidualnych i grupowych zajęciach z psychologami, psychiatrami oraz psychoterapeutami. Terapia behawioralna ma na celu zmianę postaw i zachowań pacjentów. Na zajęciach uczestnicy dowiadują się, jak poradzić sobie z głodem oraz przygotowują się do powrotu do codziennych spraw przy utrzymaniu trzeźwości.

Jak przygotować się do odwyku?

Długość trwania leczenia w ośrodku Medjol zależy od postępów czynionych przez pacjenta. Zazwyczaj trwa powyżej 4 tygodni. To, co trzeba zabrać ze sobą na odwyk to wyłącznie rzeczy osobiste takie jak ubrania, bielizna, obuwie i kosmetyki. Niezbędna będzie dokumentacja medyczna z listą leków, które regularnie zażywasz z potwierdzeniem konieczności ich przyjmowania oraz wymienione farmaceutyki. Pacjenci mogą wziąć ze sobą telefon czy laptop, ale na czas terapii pozostaną one w depozycie. W przypadku uzależnienia od hazardu osoby walczące z nałogiem nie mogą mieć przy sobie kart do gry czy innych gier. To, co jeszcze warto zabrać na odwyk alkoholowy, narkotykowy czy od gier komputerowych, to przede wszystkim duża motywacja i siła do walki z nałogiem. Specjaliści w Medjolu wspomogą starania, ale efekt terapii oraz późniejsze funkcjonowanie w trzeźwości zależy przede wszystkim od osoby uzależnionej.

Wiesz już, co to znaczy odwyk przymusowy oraz dlaczego jednak lepiej postawić na dobrowolne poddanie się leczeniu. W walce z nałogiem bardzo duże znaczenie ma wsparcie bliskich osób. Jeżeli jesteś osobą uzależnioną lub ktoś z rodziny mierzy się z alkoholizmem, narkomaniom lub trwoni majątek na grach hazardowych, skontaktuj się z ośrodkiem Medjol. Zapewniamy profesjonalną pomoc oraz pełną dyskrecję.

O autorze: Piotr Strojnowski

Piotr Strojnowski jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button