Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Narkomania

Udostępnij

Uzależnienie od narkotyków wśród dzieci i młodzieży stanowi coraz częstsze zjawisko. Wpływa na to nie tylko łatwa dostępność środków narkotycznych, ale również kultura „brania”. Środki odurzające są bowiem sposobem spędzania wolnego czasu wielu młodych ludzi. Narkotyki są dostępne w różnych formach, co nasila ekscytację nieletnich i chęć eksperymentowania z nieznanymi dotąd substancjami. Pozornie korzystne efekty przyjmowania substancji narkotycznych przekładają się na stosunkowo szybkie pojawienie się uzależnienia psychicznego i fizycznego. Należy zatem wskazać, że niezależnie od rodzaju zażywanych narkotyków – twardych czy miękkich – substancje w nich zawarte mają negatywny wpływ na rozwój i organizm młodych ludzi. Konieczne jest wobec tego podejmowanie działalności, której celem będzie profilaktyka, swoista prewencja przed narkotyzowaniem się młodych ludzi. Po czym poznać, że dziecko bierze narkotyki? Znajomość objawów zażywania poszczególnych substancji oraz ich wpływ na zachowanie i wygląd młodego człowieka są tu kluczowe i umożliwiają postawienie wstępnej diagnozy. Ponadto, zauważenie niepokojących symptomów brania narkotyków umożliwia szybką reakcję dorosłych, nawet na incydenty narkotyzowania się niektórymi substancjami odurzającymi. Niemniej istotne jest jednak poznanie motywacji dzieci i młodzieży, które skłaniają młodych ludzi do sięgania po narkotyki. Dlaczego zatem nastolatkowie sięgają po używki i narkotyki? Jakie są przyczyny uzależnienia od narkotyków dzieci i młodzieży?

PRZYCZYNY NARKOMANII WŚRÓD MŁODZIEŻY I DZIECI

Przyczyny zażywania narkotyków przez dzieci i młodzież mają różne podłoże. Trudno tu wskazać jednoznacznie powody sięgania po substancje odurzające, bowiem każdy nastolatek jest inny i kierują nim odmienne motywacje. Niemniej jednak można wyróżnić kilka podstawowych czynników, które nasilają chęć eksperymentowania i brania środków narkotycznych. Zatem dlaczego dzieci i młodzież biorą narkotyki? W społecznej opinii panuje przekonanie, że narkotyki stosują jedynie osoby ze środowisk patologicznych. Prawda jest taka, że młodzi ludzie z domów, w których pojawia się problem alkoholizmu rodziców, są niejako bardziej skłonni do eksperymentowania z narkotykami, gdyż borykają się z wieloma problemami. Substancje psychoaktywne pomagają im niejako zapomnieć i oderwać się od codzienności. Należy jednak wskazać, że używki popularne są również wśród młodzieży z tak zwanych dobrych domów. Można zatem stwierdzić, że nastolatkowie biorą narkotyki, gdyż wpływ ma na to okres dojrzewania. Nałogiem najbardziej zagrożeni są bowiem uczniowie szkół podstawowych i średnich. Niemniej jednak przyczyn narkomanii wśród nieletnich należy doszukiwać się w zmianie modelu rodziny, rodzice bowiem więcej czasu poświęcają karierze zawodowej, zaniedbując tym samym opiekę nad dziećmi i zainteresowanie nimi. Dodatkowo młodzi ludzie w wieku 13-20 lat przechodzą najtrudniejszy etap rozwoju emocjonalnego, podczas którego próbują ustanowić swoje prawa, tworzą swoją tożsamość i przynależność, dodatkowo sprzeciwiają się panującym normom i zasadom. Muszą również sprostać oczekiwaniom rodziców, wymaganiom nauczycieli, a także odnaleźć się w grupie rówieśników. Wyrazem ich buntu jest właśnie eksperymentowanie z różnego typu używkami. Dla niektórych narkotyki są sposobem radzenia sobie z trudnościami i emocjami, dla innych używki stanowią formę ucieczki z domu i chęci oderwania się od codziennych problemów i prozy życia. Młodzież może bowiem zażywać narkotyki zarówno wówczas kiedy rodzice wykazują zbyt małe zainteresowanie, jak i przesadną opiekuńczość. Narkotyki są również formą ucieczki przed problemami w domu – agresją, ubóstwem, kłótniami czy alkoholizmem ojca. Należy wskazać, że eksperymentowanie z narkotykami jest także wyrazem ciekawości młodych ludzi co do efektów i panującej mody, błędnego myślenia, że biorą wszyscy rówieśnicy. Używanie narkotyków przez młodzież ma również charakter towarzyski. Niepokojącym trendem jest weekendowy charakter zażywania narkotyków, celem uatrakcyjnienia wspólnie spędzanego czasu – dla zabawy. Co ważne, szczególnie po wakacjach odnotowuje się przypadki uzależnienia młodzieży i dzieci od substancji psychoaktywnych – narkotyków czy dopalaczy. W tym czasie młodzi ludzie sięgają po środki rozluźniające – marihuanę, amfetaminę, kokainę czy heroinę. Sprzyja temu nie tylko brak kontroli rodziców, ale również nawiązywanie nowych znajomości. Należy zatem wskazać, że wpływ na zażywanie narkotyków u dzieci i młodzieży ma grupa rówieśnicza i chęć przynależności do niej. W takiej sytuacji nadużywanie narkotyków wiąże się z potrzebą identyfikacji z grupą, w której panuje zwyczaj brania. Co ważne, znajomości takie są niebezpieczne, gdyż zazwyczaj są źródłem zachowań ryzykownych, które nierzadko powodują konflikty z prawem. Ponadto, szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem, które można zaobserwować, wśród młodych ludzi, jest ciekawość i chęć spróbowania, sprawdzenia działania poszczególnych substancji psychoaktywnych. Dodatkowo nie bez znaczenia jest przynależność do określonej grupy społecznej, najczęściej są to subkultury lub kliki, mające wpływ na kształtowanie wzorców postaw, a także celów i wartości, których nieprzestrzeganie grozi wykluczeniem. Dlatego też osoby ubiegające się o członkostwo bądź już przynależące do nich, dostosowują się do nowych norm i zachowań. Wyrazem identyfikacji z grupą jest wspólne narkotyzowanie się. Co ważne, szczególny wpływ grup społecznych można zauważyć wśród nastolatków i młodzieży, którzy wykazują silną chęć przynależności. Szukając przyczyn zażywania narkotyków wśród dzieci i młodzieży, należy również wskazać na wygórowane ambicje rodziców i oczekiwania nauczycieli. Wiele zajęć pozalekcyjnych, prace domowe, presja klasówki, egzaminu czy matury jest powodem powstawania w młodych ludziach dużej presji. Z tego powodu poszukują oni wspomagaczy – środków pobudzających, które dają niejako energetycznego kopa i pobudzają organizm. Działanie takie wykazuje amfetamina, która dużą popularnością cieszy się wśród studentów i jest powodem zamartwiania się rodziców o dorosłe dziecko. Czemu młodzież sięga po narkotyki? Reasumując, należy podkreślić, że młodzi ludzie szukają w narkotykach zaspokojenia własnych potrzeb, w tym szczególnie ukonstytuowania potrzeby własnego „Ja”, gdyż wpływa ono na podniesienie własnej samooceny. Dzieci – dorosłe i nieletnie – uciekają w świat uzależnień w sytuacji, kiedy czują się niezrozumiane, niekochane bądź nieakceptowane w środowisku rówieśniczym.

SKĄD MŁODZIEŻ BIERZE NARKOTYKI?

Problem narkomanii związany jest bezpośrednio z łatwym dostępem do środków odurzających. Dilerzy narkotykowi obecni są wszędzie – na dyskotekach, w szkołach, miejscach często odwiedzanych przez młodzież. Co więcej, narkotyki dostępne są bowiem nawet na zamówienie telefoniczne. Sytuacja ta sprzyja zachowaniom ryzykownym i zażywaniu substancji odurzających, bowiem przypadki, kiedy dziecko bierze narkotyki pojawiają się coraz częściej. Należy jednak wskazać, że młodzież już uzależniona od narkotyków wykazuje inicjatywę w poszukiwaniu i zdobywaniu kolejnych dawek narkotyków. Posiada ona znajomości i sieć kontaktów, które ułatwiają zdobycie środków odurzających w szybkim czasie i o każdej porze dnia i nocy. Jak często zatem młodzież sięga po narkotyki? Należy wskazać, że wraz z rozwojem uzależnienia konieczne jest przyjmowanie narkotyków coraz częściej i większych dawek, z tego powodu to jak często młodzież sięga po narkotyki, ściśle związane jest z fazą uzależnienia. Narkomania wśród nastolatków – dzieci i młodzieży – w Polsce stanowi coraz częstsze zjawisko i jest dominującym problemem współczesnego świata. Środki odurzające – narkotyki i dopalacze w szybkim czasie powodują rozwinięcie uzależnienia fizycznego i psychicznego, które stanowi poważną, chroniczną i nieuleczalną chorobę. Narkomanem bowiem jest się przez całe życie, nawet zakończona sukcesem terapia nie gwarantuje, że chory nie powróci do nałogu. O wpływie narkotyków na rozwój i organizm młodych ludzi mówi się jednak wciąż za mało, gdyż co roku odnotowuje się kolejne przypadki uzależnień. Koniecznym zatem jest prowadzenie działalności edukacyjnej w szkołach, której celem będzie uświadamianie młodym ludziom negatywnych konsekwencji brania narkotyków. Niemniej istotne jest również zaangażowanie rodziców w proces edukacji, a także kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania do dzieci, które miały incydenty okazjonalnego narkotyzowania się. Konieczne jest podkreślenie, że nawet z pozoru niewinne zażywanie środków narkotycznych może prowadzić do ich nadużywania, co bezpośrednio wiąże się z pojawieniem się silnego uzależnienia, z którym trudno sobie poradzić. Należy wskazać, że młodzież uzależniona od narkotyków ma utrudniony start w przyszłość, boryka się bowiem z problemami w szkole i nierzadko wchodzi w konflikt z prawem. Narkomania wśród młodych ludzi wiąże się również z wyzbyciem się uczuć wyższych i utratą podstawowych norm moralnych, Przyczynia się do degradacji ich życia społecznego i pozbawienia szans na dalszy rozwój, co staje się przyczyną problemów w życiu dorosłych.

O autorze: Piotr Strojnowski

Piotr Strojnowski jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button