Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Narkomania

Udostępnij

„Narkotyki działają na mózg człowieka w sposób pobudzający, otępiający, uspokajający i wywołują omamy. Mimo podziału narkotyków na miękkie i twarde, nie można powiedzieć, że tylko twarde narkotyki są niebezpieczne, a narkotyki miękkie nie mają aż takiego wpływu na organizm. Wszystkie rodzaje narkotyków, prędzej czy później prowadzą do uzależnienia oraz do wyniszczenia psychicznego i fizycznego.“

CZYM JEST NARKOMANIA?

Narkomania to uzależnienie, które zagraża coraz większej liczbie młodych Polaków. Tak samo jak alkoholizm jest chorobą postępującą, nieuleczalną i śmiertelną. Jakie czynniki zwiększają ryzyko uzależnienia się od narkotyków?

– Czynniki związane ze środowiskiem społecznym, które wpływają na wiarę młodego człowieka w siebie i we własną przyszłość. Wyróżnić tutaj trzeba przede wszystkim brak życiowych perspektyw, bezrobocie i duża przestępczość.

– Zachwiane relacje w pełnych rodzinach, rozbite rodziny, brak jakiegokolwiek wsparcia czy porozumienia, nieprawidłowe wzorce ze strony rodziców związane np. z nadużywaniem alkoholu, prowadzą w konsekwencji do generowania wśród dzieci postaw ucieczkowych, w których narkotyk staje się jedną z form tych ucieczek.

– Niepewność i niedojrzałość emocjonalna, słaba motywacja do działania, które nie przynosi natychmiastowych korzyści oraz mała odporność na stres.

– Postawy rodziców, często odpowiedzialne za poważniejsze zaburzenia osobowości. Mogą mieć znaczenie w kontaktach społecznych. Wyróżnia się tutaj m.in.: przesadną idealizację lub lekceważenie innych, zakłócenia tożsamości, zmienność nastrojów i poczucie pustki. Wszystkie wcześniej wymienione aspekty, mogą mieć źródło w nieprawidłowym traktowaniu dziecka przez rodziców i oddalaniu się od jego potrzeb emocjonalnych. W wyniku nadużywania środków psychoaktywnych, poważne zachowania aspołeczne mogą się coraz bardziej pogłębiać.

Wśród zaburzeń psychicznych, które mogą ogrywać pierwszorzędną rolę w podatności na uzależnienie, dominuje głównie lęk oraz zaburzenia nastroju. Ze względu na to, że narkotyki uśmierzają zaburzenia w sposób doraźny, zaburzenia w czasie uzależnienia będą się coraz bardziej rozwijać i pogłębiać. Podwyższone ryzyko uzależnienia wynika nie tylko ze środowiskowych odziaływań, ale także może mieć związek z czynnikami biologicznymi.

Środki psychoaktywne zażywane są nie tylko przez osoby dorosłe ale i przez dzieci oraz młodzież. Najczęstszą przyczyną inicjacji, wymienianą przez uzależnioną młodzież jest jak się okazuje wpływ kolegów, ucieczka od problemów i ciekawość.

NARKOMANIA WŚRÓD MŁODZIEŻY

Grupa rówieśnicza okazuje się być znaczącym środowiskiem, w którym funkcjonuje młody człowiek. Jeśli w danym otoczeniu pojawia się aprobata dla zachowania związanego z zażywaniem narkotyków, młoda osoba chcąca być przez grupę akceptowana, będzie chciała się zachowywać zgodnie z występującymi w danej grupie normami. Im więcej korzyści dana jednostka dostrzega z zażycia narkotyków niż z zaniechania danego działania, tym większe jest prawdopodobieństwo, że ulegnie presji grupy.

Motyw ucieczki od rzeczywistości wskazuje na to, że część młodzieży nie posiada umiejętności związanych z prawidłowym radzeniem sobie w trudnych sytuacjach. Zażycie narkotyku, choć nie rozwiąże problemu, to spowoduje, iż młody człowiek przez chwilę o nim zapomni. Odroczenie rozwiązania problemu może go znacznie bardziej spotęgować, a zatem sytuacja będzie stawała się coraz bardziej stresująca, co w konsekwencji poprowadzi do pragnienia ucieczki, czyli do zażycia narkotyku.

Trzecią przyczyną zażywania przez młodzież narkotyków jest ciekawość. Jest ona cechą pożądaną przez wiele ludzi. Trzeba jednak pamiętać, iż nie każdy młody człowiek będzie ciekawy działania narkotyku. Ciekawość jest więc zazwyczaj powiązana z innymi czynnikami, które pojawiają się z życiu młodej osoby. Sięgając po środki psychoaktywne, młodzi ludzie najczęściej doświadczają się różnego rodzaju trudności, które pojawiają się w podstawowych środowiskach ich funkcjonowania, a więc w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole oraz w środowisku lokalnym. Istotną rolę odgrywają także czynniki osobowościowe danej jednostki.

O autorze: Piotr Strojnowski

Piotr Strojnowski jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button