Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Alkoholizm

Udostępnij

Alkohol spożywany przez dłuższy czas i w większych ilościach jest depresantem. Z tego powodu depresja i alkoholizm stosunkowo często idą ze sobą w parze. Badania potwierdzają, że osoby nadużywające alkoholu znacznie częściej zapadają na depresję, aniżeli pozostała część populacji. Warto również wskazać, że u alkoholików stany depresyjne nierzadko pojawiają się po odstawieniu napojów wysokoprocentowych i są objawem alkoholowego zespołu odstawiennego. Należy zatem podkreślić, że depresja może być zarówno przyczyną problemów z alkoholizmem, jak i rozwinąć się jako powikłanie choroby alkoholowej. Jak zatem pomóc alkoholikowi w depresji? Ile trwa depresja alkoholowa?

ALKOHOLIZM A DEPRESJA

Alkohol spożywany w zbyt dużych ilościach jest depresantem – wykazuje działanie depresyjne, dlatego nierzadko wynikiem ciągów alkoholowych i długoletniego picia jest depresja alkoholowa. Można wyróżnić dwa rozpoznania tej choroby, mianowicie: pierwotny alkoholizm z wtórną depresją i pierwotną depresję z wtórnym alkoholizmem. W związku z tym depresja może być zarówno problemem i przyczyną, dla której chory sięga po alkohol. W takiej sytuacji depresja rozwinęła się wcześniej niż choroba alkoholowa. Alkohol jest niejako panaceum na objawy przygnębienia, następuje swoiste samoleczenie depresji. Co ważne, alkohol na depresję w rzeczywistości jedynie pogłębia stan depresyjny. Innym przypadkiem jest pojawienie się depresji w trakcie uzależnienia. Zazwyczaj związane jest to z uświadomieniem sobie przez chorego skali problemu, z jakim się zmaga – silnym uzależnieniem od alkoholu. Nierzadko pojawiają się tu próby samobójcze. Należy również wskazać, że depresja może mieć charakter poalkoholowy – pojawić się może na skutek nagłego odstawienia lub znacznego ograniczenia alkoholu. W takiej sytuacji jest elementem zespołu odstawiennego (abstynencyjnego). Ponadto, depresja może wystąpić również w czasie długotrwałej abstynencji. Przyczyną depresji w tym przypadku jest zazwyczaj powrót do nałogu i alkoholizowanie się po długiej przerwie w piciu. Warto jednak wskazać, że jedynie niewielka część chorych na depresję alkoholową początek nałogu ma w depresji. Znacznie częściej z problemem depresji zmagają się osoby, u których była ona następstwem wieloletniego picia i ciągów alkoholowych, po których następował znaczny spadek stężenia alkoholu we krwi.

JAKIE OBJAWY MA DEPRESJA ALKOHOLOWA?

Depresja alkoholowa stanowi poważny problem natury psychicznej uzależnionego. Powoduje bowiem obniżenie nastroju i spadek energii życiowej, bak umiejętności przeżywania szczęścia i przyjemności, pesymizm i poczucie winy, a także niską samoocenę. Występują bóle głowy, rozdrażnienie, brak apetytu i stres, a w ciężkich przypadkach także halucynacje, lęki i urojenia. Niekiedy silnej depresji alkoholowej towarzyszą również objawy w postaci utraty wiary w siebie i swoje możliwości, problemy z pamięcią i zaburzenia snu, a także nawracające, nawet natrętne myśli samobójcze, które są symptomami wtórnej depresji. Alkoholik traci poczucie sensu swoich działań, a stan ten jest zazwyczaj niebezpieczny, gdyż powoduje narastanie chęci alkoholizowania się. Wystąpienie powyższych objawów oznacza, że możliwe jest postawienie diagnozy depresji alkoholowej, której źródłem jest nadużywania alkoholu. W takiej sytuacji depresja wpływa na alkoholizm, natomiast picie alkoholu pogłębia depresję. Z tego powodu można stwierdzić, że dwie choroby niejako napędzają się wzajemnie, nasilając objawy.

JAK DŁUGO TRWA DEPRESJA ALKOHOLOWA?

Depresja z alkoholizmem stanowi kompilację, która wymaga specjalistycznego leczenia przez lekarzy. Warto wskazać, że czas leczenia uzależniony jest od stanu pacjenta i jego motywacji do działania, z tego powodu może być on różny u innych osób. W przypadku leczenia pierwszego epizodu depresji alkoholowej trwa ono na ogół od sześciu do dwunastu miesięcy. W sytuacji jednak nawrotu stanów depresyjnych, okres leczenia się wydłuża i trwa nie krócej niż dwa lata. Warto jednak wskazać, że kompleksowe podejście do pacjenta, które ma na celu redukcję zaburzeń nastroju przy pomocy środków farmakologicznych oraz z odpowiednio przeprowadzonymi działaniami psychoterapeutycznymi umożliwia osiągnięcie pozytywnych efektów. Należy podkreślić, że alkohol nasila depresję dlatego, jeżeli podczas leczenia chory nadal alkoholizuje się, to wpływa to na znaczne wydłużenie terapii psychologicznej i farmakologicznej.

JAK LECZYĆ DEPRESJĘ ALKOHOLOWĄ?

Leczenie depresji alkoholowej jest konieczne w momencie, kiedy obniżenie nastroju następuje przez większą część doby, a także w sytuacji utraty zainteresowań i poczucia braku energii. Pomocy w przypadku depresji alkoholowej może udzielić lekarz psychiatra lub psychoterapeuta uzależnień. Leczenie depresji, która współistnieje z problemem alkoholowym, może odbywać się przy pomocy odpowiednich leków i środków farmakologicznych, a także poprzez przeprowadzenie odpowiedniej psychoterapii. Należy jednak wskazać, że o ile leczenie farmakologiczne charakteryzuje się dość wysoką skutecznością, nie zawsze może być przeprowadzone, gdyż wiąże się z koniecznością utrzymania abstynencji. Ponadto, to, jakie leki zostaną podane, uzależnione jest również od stanu pacjenta. Spożywanie alkoholu i jednoczesna farmakoterapia grozi bowiem zatruciem oraz znacznie zmniejsza skuteczność leczenia. Bezpieczniejszą formą oddziaływań jest psychoterapia, podczas której z uzależnionym przeprowadzane są rozmowy dotyczące sposobów radzenia sobie z trudnościami i problemami, a także rozmowy motywujące. Niemniej jednak skuteczność oddziaływań psychoterapeutycznych w dużej mierze uzależniona jest od woli współpracy i motywacji do działania chorego. Jeżeli występują symptomy głębokiej depresji, leczenie poprzez psychoterapię może okazać się niewystarczające, konieczne zatem będzie wdrożenie farmakoterapii. Należy podkreślić, że wybór właściwej metody leczenia depresji u osoby chorej na alkoholizm uzależniony jest od stopnia nasilenia objawów. Warto zatem wskazać, że w niektórych sytuacjach konieczna może się okazać hospitalizacja, natomiast w innych wystarczające będzie przeprowadzenie psychoterapii. Niemniej jednak duży wpływ na skuteczność przeprowadzanego leczenia ma zaangażowanie i wsparcie rodziny w proces zdrowienia chorego, ale również sama motywacja uzależnionego i chęć podjęcia walki z nałogiem.

JAK POMÓC ALKOHOLIKOWI Z DEPRESJĄ ALKOHOLOWĄ?

Depresja połączona z chorobą alkoholową jest o wiele trudniejsza do wyleczenia. Z tego powodu, konieczne jest wsparcie i pomoc najbliższych podczas całego procesu zdrowienia. Alkoholik w depresji czuje się zagubiony i ma zaniżoną samoocenę oraz małe poczucie mocy sprawczej. Z tego powodu należy motywować go do podjęcia leczenia i wspierać w terapii, by umożliwić jak najszybszy powrót do zdrowia. Alkohol stanowi poważny problem społeczny, który jest źródłem wielu dysfunkcji i prowadzi do degradacji życia we wszystkich jego aspektach. Jest powodem problemów zdrowotnych i psychicznych. Należy podkreślić, że alkohol przy depresji, nasila stan przygnębienia i obniżenie samooceny. Słuszne zatem jest stwierdzenie, że alkohol niejako powoduje depresję, przyczyniając się jednocześnie do jej pogłębienia. Niemniej jednak warto wskazać, że depresja może mieć postać dwubiegunową, co oznacza, że po okresie silnego przygnębienia i wycofania, chory odczuwa znaczny wzrost nastroju, energii i chęci do działania. W takiej sytuacji diagnoza jest niezwykle trudna. Z tego powodu, w każdym przypadku podejrzenia dziwnych zachowań konieczne jest skierowanie uzależnionego na leczenie. Podczas wywiadu lekarskiego, lekarz może również zdiagnozować inne schorzenia towarzyszące alkoholizmowi, między innymi alkoreksję. Co to jest alkoreksja? – zapraszamy do zapoznania się z naszym kolejnym artykułem, który ułatwi rozpoznanie choroby i udzielenie pomocy alkoholikowi.

O autorze: Piotr Strojnowski

Piotr Strojnowski jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button