Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Tomasz Nikiel.
Kategoria: Alkoholizm

Udostępnij

Uzależnienie alkoholowe i bycie pod wpływem alkoholu znacznie obniża zdolności poznawcze, koncentrację i tempo reakcji na zaistniałe sytuacje. Szczególnie dotkliwie skutki te odczuwać można w trakcie pracy, w której pełna sprawność umysłowa i zdolność do szybkiego podejmowania właściwych decyzji ma kluczowe znaczenie. Jednym z takich zawodów jest praca jako zawodowy kierowca. Na osobie zawodowo zajmującej się przewożeniem towarów lub ludzi spoczywa ogromna odpowiedzialność nie tylko za swoje zdrowie i życie, ale także życie innych uczestników ruchu bądź pasażerów. Jeżeli zmaga się ona z aktywnym uzależnieniem alkoholowym i zdarzyłoby się jej sięgnąć po napoje wyskokowe w trakcie jazdy, konsekwencje mogą być tragiczne w skutkach. Czy człowiek, który ma problem z alkoholem może więc w ogóle zostać kierowcą zawodowym?

Jakie wymagania należy spełnić, aby zostać kierowcą zawodowym?

Ze względu na dużą odpowiedzialność, jaka spoczywa na kierowcy zawodowym, osoba ubiegająca się o to stanowisko musi spełnić szereg surowych wymagań. Absolutną podstawą jest oczywiście posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B, które umożliwia staranie się o prawo jazdy kategorii C (uprawniające do kierowania pojazdem ciężarowym), C+E (uprawniające do kierowania pojazdem ciężarowym z przyczepą) czy D (uprawniające do przewozu osób autobusem). Przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy wymienionych kategorii trzeba również uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, wystawione przez uprawnionego lekarza i psychologa. Następnie, w zależności od wieku, należy ukończyć szkolenie i zdać egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej pełnej lub wstępnej przyspieszonej. Na tej podstawie uzyskuje się Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, które uprawnia do przewodu rzeczy lub osób (w zależności od kategorii posiadanego prawa jazdy), przy czym jest ono ważne przez 5 lat. Później zarówno szkolenie, jak i badania należy powtórzyć.

Uzależnienie od alkoholu okazuje się być problemem już na etapie ubiegania się o prawo jazdy kategorii B. W świetle prawa, a konkretniej ustawy o kierujących pojazdami, osoba zmagająca się z aktywnym alkoholizmem bądź narkomanią nie może być bowiem dopuszczona do egzaminu uprawniającego do kierowania samochodem. Co więcej, jeżeli udało się jej zdać egzamin bez przeszkód, ale zostanie przyłapana na jeździe w stanie nietrzeźwości, grozić jej może nie tylko tymczasowa utrata prawa jazdy za alkohol, ale także całkowity zakaz prowadzenia pojazdów, co przekreśla jej szansę w zdobyciu pracy jako kierowca zawodowy.

Badania lekarskie dla kierowców zawodowych

Jak już wcześniej było wspomniane, jednym z etapów ubiegania się o pracę kierowcy zawodowego jest pomyślne przejście badań lekarskich oraz psychologicznych, które następnie muszą być powtarzane co 5 lat. Warto wiedzieć, że w ich trakcie uprawniony lekarz sprawdza zarówno obecność chorób fizycznych (układu nerwowego, narządu ruchu, słuchu i wzroku czy też układu sercowo-naczyniowego), jak i zaburzeń psychicznych, w tym objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu i innych używek. W praktyce oznacza to, że jeżeli symptomy nałogu zostaną zauważone przez specjalistę, osoba taka najprawdopodobniej nie uzyska niezbędnego zaświadczenia lekarskiego. Należy również pamiętać, że choroba alkoholowa wiąże się także z szeregiem bardzo negatywnych konsekwencji fizycznych. Często prowadzi do zaburzeń pracy serca, nerek czy wątroby oraz zaburzeń równowagi, co samo w sobie może być podstawą niepomyślnego przejścia badania. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku, gdy osoba taka w porę uda się na odwyk alkoholowy i leczenie uzależnienia od alkoholu, zarówno szansa na jej wyzdrowienie, jak i zdobycie posady jako kierowca zawodowy znacznie wzrośnie.

Czy uzależnienie alkoholowe jest podstawą do niedopuszczenia do pracy?

Generalnie rzecz biorąc, jeżeli osoba zmaga się z chorobą, jaką jest alkoholizm, a praca zawodowa, którą zamierza wykonywać bądź już wykonuje, wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga od niego maksymalnego skupienia, może zostać do tej pracy nieprzyjęty bądź z niej zwolniony. Co więcej, w przypadku, gdy pracownik zostanie przyłapany na byciu nietrzeźwym, pracodawca nie może go dopuścić do wykonywania obowiązków pracowniczych tego dnia. Ma również prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym (zwolnienie dyscyplinarne). Nie inaczej to wygląda w przypadku zawodowych kierowców. Warto jednak pamiętać, że jeżeli osoba, która zmaga się z alkoholizmem utrzymuje abstynencję przez dłuższy okres czasu, ryzyko jej nieprzyjęcia/zwolnienia jest znacznie niższe. Jeśli więc chcesz pracować/pracujesz jako profesjonalny kierowca i cierpisz na uzależnienie alkoholowe, nie wahaj się prosić o pomoc! Specjalistyczne wsparcie oferuje ośrodek leczenia uzależnień, w którym na nowo nauczysz się życia w trzeźwości.

O autorze: Tomasz Nikiel

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button