Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Lekomania

Udostępnij

Syropy na kaszel, mimo że dostępne są w aptekach bez recepty, stanowią farmaceutyki o silnym potencjale uzależniającym. Syropy na kaszel bowiem zawierają substancje uzależniające w postaci bromkowodorku dekstrometorfanu, fosforan kodeiny czy pseudoefedryny. Substancje te wpływają na ośrodek w mózgu, który odpowiedzialny jest za odruch kaszlu. Należy jednak wskazać, że występujący w organizmie enzym, przekształca środek w morfinę, która należy do narkotyków o silnym działaniu psychoaktywnym. W wyniku zażywania syropów na kaszel stopniowo wzrasta tolerancja na lek i pojawia się uzależnienie, co doprowadzić może do zatrucia i przedawkowania farmaceutyku. Pojawiają się zatem pytania, jak objawia się zatrucie i przedawkowanie syropem na kaszel? Jak postępować w sytuacji przedawkowania środka farmaceutycznego? Jakie są skutki przedawkowania i czym ono grozi?

OBJAWY PRZEDAWKOWANIA SYROPU NA KASZEL

Uzależnienie od syropu na kaszel, podobnie jak w przypadku innych substancji psychoaktywnych, wiąże się z degradacją życia we wszystkich możliwych aspektach. Cała aktywność osoby uzależnionej ukierunkowana jest na przyjmowanie i zdobywanie kolejnych dawek substancji, która wywołuje pozornie pozytywne efekty. Tymczasem substancje psychoaktywne zawsze wiążą się z wyniszczeniem organizmu nawet wtedy, kiedy dotyczą środka farmaceutycznego, jakim jest syrop na kaszel. Zawarte w syropach na kaszel substancje wykazują potencjał uzależniający psychicznie. Oznacza to, że zażywanie zwiększonych dawek, niezgodnie z zaleceniami lekarza lub treścią ulotki dołączonej do opakowania może doprowadzić do rozwoju uzależnienia i konieczności przyjmowania coraz większych dawek substancji w celu uzyskania zadowalających efektów. Niepokojącymi symptomami uzależnienia od syropu na kaszel z zawartością kodeiny mogą być zaburzenia nastroju, senność, zaburzenia oddychania, a także euforia. Z tego powodu nie powinny ich przyjmować osoby chore na astmę. Sytuacja ta wiąże się bezpośrednio z ryzykiem i zagrożeniem przedawkowania i zatrucia syropem na kaszel. Przedawkowanie w tym przypadku stanowi stan zagrażający zdrowiu i życiu uzależnionego, dlatego nie należy pod żadnym pozorem go ignorować. Przedawkowanie syropem na kaszel może powodować wystąpienie objawów podobnych do skutków niepożądanych, które związane są z przedawkowaniem i zatruciem innych substancji. Zazwyczaj są to nudności i wymioty oraz zawroty głowy.

Syropy na kaszel z pseudoefedryną również wiążą się z ryzykiem przedawkowania. W tej sytuacji objawy zatrucia i przedawkowania zależne są od pacjenta i osobniczych cech jednostki. U uzależnionych bowiem symptomem przedawkowania może być nadmierna senność bądź – wręcz przeciwnie – zbytnie pobudzenie.

Syropy na kaszel na bazie bromowodorku dekstrometorfanu stanowią obecnie najpopularniejsze środki stosowane w celu odurzania się. Należy jednak wskazać, że bromowodorek dekstrometorfanu przyjmowany w dawkach terapeutycznych przepisywanych przez lekarza ma właściwości hamujące uciążliwy kaszel. Niemniej jednak w sytuacji, kiedy lek brany jest w większych ilościach, wykazuje podobne działanie do narkotyku. Skutkuje bowiem pojawieniem się stanów euforycznych i halucynacji. Zmienia doznania zmysłowe, a także wywołuje nienaturalne stany psychiczne, uzależnia psychicznie i fizycznie. Dekstrometorfan stanowi substancję podobną w działaniu do kodeiny – metylomorfiny, czyli składnika opium. Lek ten może powodować stan błogostanu oraz niecodzienne doznania zmysłowe. Nierzadko również wiąże się z pobudzeniem ruchowym i gadatliwością. Niemniej jednak dekstrometorfan może powodować również niepokój, silne stany lękowe oraz ataki paniki, a także zaburzenia równowagi i niezborność ruchową. Dekstrometorfan skutkuje również uwolnieniem histaminy w organizmie, dlatego po jego zażyciu pojawia się silne swędzenie skóry. Dodatkowo przedawkowanie i zatrucie dekstrometorfanu powoduje urojenia zagrożenia życia, uczucie wyobcowania i wyalienowania, oderwania od własnego ciała, a niekiedy nawet utratę tożsamości.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA SYROPU NA KASZEL

Leki i syropy na kaszel, które dostępne są w aptekach bez recepty, zawierają składniki aktywne, które wykazują działanie psychoaktywne w dawkach większych niż zalecane. Z tego powodu w łatwy sposób można je przedawkować i doprowadzić do zatrucia organizmu. W sytuacji przedawkowania i zatrucia syropem na kaszel konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska, stan ten bowiem jest zagrożeniem dla zdrowia i życia. Dlatego też w przypadku podejrzenia przedawkowania syropu na kaszel należy wezwać karetkę pogotowia i poinformować lekarza co do zażytego specyfiku. Szybka interwencja lekarska może uratować poszkodowanego przed szkodliwymi skutkami zatrucia.

SKUTKI PRZEDAWKOWANIA SYROPU NA KASZEL

Syropy na kaszel, które zawierają kodeinę, nie powinny być stosowane przez osoby chore na astmę. Jest to związane przede wszystkim z faktem, że niewłaściwe przyjmowanie preparatów z kodeiną – zażywanie ich w nadmiarze – może doprowadzić do zaburzeń oddychania i ma ogromny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Ponadto należy wskazać, że optymalna, terapeutyczna dawka preparatu z kodeiną dla dorosłych wynosi około 45 mg na dobę. Większe ilości mogą doprowadzić do pojawienia się stanów lękowych i napadów agresji. Co ważne, zastosowanie kilkukrotnie większej dawki syropu na kaszel z kodeiną niż zalecana, czyli przedawkowaniem i zatruciem farmaceutykiem, grozi poważnymi zaburzeniami w pracy mózgu. Warto nadmienić, że również syropy z pseudoefedryną, która wykazuje właściwości terapeutyczne, po przedawkowaniu może doprowadzić do niebezpiecznych powikłań.

Co ważne, przedawkowanie syropu na bazie bromowodorku dekstrometorfanu może doprowadzić do ostrego zatrucia, a w konsekwencji nawet do śmierci uzależnionego.

Należy podkreślić, że syropy na kaszel są na tyle różnorodne, że reakcja organizmu na dany związek wywoływać nierzadko jest nieprzewidywalna. Szczególnie niebezpieczne skutki przedawkowania i zatrucia są dla dzieci i niemowląt. Wiek bowiem jest kluczowym czynnikiem w podatności na szkodliwy, niekorzystny wpływ morfiny.

Syropy na kaszel uchodzą za potencjalnie bezpieczne farmaceutyki, które przynoszą ulgę w dolegliwościach. Farmaceutyki stosowane są przez dorosłych i przez dzieci. Z tego powodu nawet w przypadku stosowania syropów na kaszel należy zachować szczególną ostrożność i przyjmować je zgodnie z zaleceniami lekarza lub treścią ulotki dołączanej do opakowania, gdyż niewłaściwe ich przyjmowanie w zbyt dużych dawkach może doprowadzić do niebezpiecznego przedawkowania i zatrucia, stanowiącego stan bezpośrednio zrażający zdrowiu i życiu. Co ważne, nie tylko syropy na kaszel wiążą się z ryzykiem przedawkowania i zatrucia. Równie niebezpieczne mogą być krople do nosa. Z tego powodu niezwykle ważne jest znajomość objawów uzależnienia od kropli do nosa. Rozpoznanie uzależnienia umożliwia udzielenie pomocy i skierowanie uzależnionego na odpowiednie leczenie. Niemniej jednak należy wskazać, że jedynie dobrowolne poddanie się leczeniu przez uzależnionego ma sens, gdyż wykazuje on chęć podjęcia zmian i zastosowania się do zaleceń terapeuty.

O autorze: Piotr Strojnowski

Piotr Strojnowski jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button