Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Narkomania

Udostępnij

Narkomania jest poważną, chroniczną chorobą, która nieleczona może być przyczyną śmierci. Substancje psychoaktywne prowadzą do silnego uzależnienia psychicznego oraz fizycznego. Dlatego też, odstawienie lub znaczne ograniczenie ilości zażywanych dawek narkotyków skutkuje pojawieniem się objawów zespołu odstawiennego. Głód narkotykowy polega na wystąpieniu nie tylko symptomów psychicznych w postaci natrętnych, uporczywych myśli o specyfikach, ale również nieprzyjemnych, niekiedy nawet bolesnych objawów somatycznych, takich jak nudności i wymioty, biegunka, drżenie ciała, ból głowy i całego ciała. Remedium na występujące objawy zespołu abstynencyjnego jest przyjęcie kolejnych dawek narkotyku, do których organizm zaczyna się niejako przyzwyczajać. Wynikiem tego jest rozwinięcie się tolerancji na dany środek psychoaktywny i konieczność zażywania coraz większych ilości narkotyku, w celu uzyskania takich samych lub podobnych efektów działania substancji. Jest to niebezpieczne, gdyż nierzadko wiąże się z sytuacją przedawkowania i zatrucia organizmu będącego efektem przyjęcia zbyt dużych dawek narkotyku. Co ważne, sytuacja ta może wynikać z nieświadomego działania i chęci odurzenia się bądź dążeniem do zgonu w wyniku przedawkowania (tzw. złoty strzał w przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki narkotyku). Przedawkowanie i zatrucie związane jest bardzo często z zapaścią narkotykową, która stanowi zagrożenie dla życia narkomana lub osoby eksperymentującej z substancjami narkotycznymi. Czym zatem jest zapaść narkotykowa? Jak wygląda zapaść po narkotykach? Jakie są objawy zapaści narkotykowej? Jak pomóc osobom poszkodowanym, u których pojawiła się zapaść narkotykowa?

CO TO JEST ZAPAŚĆ NARKOTYKOWA?

Zapaść narkotykowa jest bezpośrednio związana z przedawkowaniem substancji psychoaktywnych i zatruciem organizmu przez toksyczne związki, które znajdują się w narkotykach. Zapaść po narkotykach jest stanem ostrej niewydolności krążenia, która spowodowana jest zmniejszeniem stosunku objętości krwi krążącej do pojemności układu naczyniowego. Stanowi stan bezpośredniego zagrożenia życia osoby uzależnionej. Z zapaścią po narkotykach związana jest zazwyczaj utrata świadomości.

JAK WYGLĄDA ZAPAŚĆ PO NARKOTYKACH?

Zapaść po narkotykach może się różnić – mieć inne objawy i przebieg. Sytuacja ta uzależniona jest od rodzaju substancji psychoaktywnej, którą nastąpiło zatrucie w wyniku przedawkowania. W zależności od rodzaju przyjętego środka psychoaktywnego – amfetaminy, ecstasy, heroiny czy innych narkotyków pojawiają się inne symptomy. Z tego względu znajomość objawów, które występują w wyniku przedawkowania i zatrucia narkotyków stanowi kluczową kwestię, aby udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.

ZAPAŚĆ PO NARKOTYKACH – OBJAWY

Jak już wspomniano objawy i przebieg zapaści po narkotykach uzależnione są od rodzaju substancji psychoaktywnej, która wywołała stan zagrożenia życia. Należy jednak wskazać, że wśród najczęściej pojawiających się symptomów, które świadczą o zapaści jest:

– przyspieszenie akcji serca

– utrata przytomności

– podwyższona lub obniżona temperatura ciała

– drgawki i drżenie ciała

– utrata przytomności

Ponadto, dochodzi do ostrej niewydolności krążenia, która połączona jest ze spadkiem ciśnienia krwi, powodującym silne osłabienie oraz uczucie zamierania. Stan ten nierzadko kończy się utratą świadomości narkomana. Warto podkreślić, że utrata przytomności w sytuacji zapaści narkotykowej poprzedzona jest zazwyczaj atakiem paniki, nudnościami i wymiotami oraz hiperwentylacją, czyli szybkimi, głębokimi oddechami narkomana. W niektórych przypadkach zapaść narkotykowa może wywołać utratę wydolności oddechowej, która w skrajnych przypadkach skutkuje śmiercią, następującą w wyniku uduszenia (paraliż mięśni oddechowych).

CO ROBIĆ W SYTUACJI ZAPAŚCI PO NARKOTYKACH?

Przedawkowanie i zatrucie narkotykami może skutkować pojawieniem się zapaści narkotykowej, która stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia poszkodowanego. Co zatem robić w sytuacji, kiedy wystąpią objawy zapaści? Należy podkreślić, że kluczowe znaczenie ma czas, dlatego też szybka reakcja osób, które znajdują się w pobliżu nierzadko umożliwia uratowanie życia narkomana. Pierwszym krokiem w przypadku zapaści narkotykowej jest wezwanie karetki pogotowia. Niemniej jednak, nie bez znaczenia jest to, jak pomożemy osobie poszkodowanej zanim na miejsce dotrą specjaliści. W przypadku osoby przytomnej, u której wystąpił atak paniki należy spróbować uspokoić poszkodowanego. Ponadto, warto podjąć rozmowę, której celem będzie uzyskanie informacji co do tego, jakie narkotyki i w jakiej ilości przyjął. Będą one niezwykle przydatne dla lekarzy, gdyż znacznie ułatwią ustalenie leczenia i podanie skutecznej odtrutki na substancję psychoaktywną. W sytuacji, kiedy osoba, u której wystąpiły objawy zapaści, jest nieprzytomna ale oddycha, należy ułożyć ją w pozycji bocznej ustalonej i obserwować oddech. Natomiast w przypadku nieprzytomnego poszkodowanego, u którego ustały czynności oddechowe, konieczne jest sprawdzenie drożności dróg oddechowych oraz rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Co ważne, resuscytacja powinna być przeprowadzana do momentu przyjazdu karetki pogotowia i przejęcia akcji reanimacyjnej przez wykwalifikowanych ratowników medycznych. Należy również wskazać, że zapaści mogą towarzyszyć drżenie i drgawki. W takiej sytuacji, należy zabezpieczyć głowę poszkodowanego tak, aby uniemożliwić uderzanie o twardą powierzchnię.

Uzależnienie, czegokolwiek by nie dotyczyło, zawsze prowadzi do wyniszczenia organizmu i degradacji życia uzależnionego we wszystkich jego sferach. W skrajnych przypadkach nałóg może doprowadzić nawet do śmierci w wyniku przedawkowania i zatrucia oraz zapaści, tak jak ma to miejsce między innymi przy długotrwałym narkotyzowaniu się twardymi narkotykami. Należy zatem podkreślić, że znajomość objawów towarzyszących przedawkowaniu, zatruciu i zapaści narkotykowej umożliwia udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym i uratowanie życia, bowiem w takich przypadkach niezwykle istotny jest czas reakcji.

O autorze: Piotr Strojnowski

Piotr Strojnowski jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button