Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Narkomania

Udostępnij

Amfetamina stanowi najbardziej popularny, nielegalny narkotyk w Polsce. W uzależnienie od amfetaminy najczęściej popadają osoby młode oraz młodzież. Sytuacja ta wynika bezpośrednio z faktu, że amfetamina przyspiesza i ułatwia przyswajanie wiedzy. Dlatego najczęściej zażywana jest przed sesjami a studiach, czy ważnymi egzaminami. Ponadto, narkotyk ten zażywany jest również na imprezach i podczas spotkań towarzyskich, ponieważ wykazuje działanie pobudzające, przez co ułatwia nawiązywanie nowych znajomości i zabawę poprzez silne działanie energetyzujące. Niemniej jednak należy wskazać, że amfetamina mimo – z pozoru pozytywnych – skutków działania jest narkotykiem twardym. Co oznacza, że w krótkim czasie prowadzi do wykształcenia się silnej zależności psychicznej i fizycznej od narkotyku. Osoby uzależnione zatem tracą kontrolę nad własnym zachowaniem, a ich celem jest wprawianie się w stan odurzenia. Dochodzi do degradacji życia we wszystkich aspektach. Jakie są zatem etapy uzależnienia od amfetaminy? Jak rozpoznać osobę uzależnioną od amfetaminy? Po czym poznać uzależnienie od amfetaminy? Jak zachowuje się narkoman? Jak pomóc uzależnionemu od amfetaminy? Jak sobie poradzić z uzależnieniem od amfetaminy?

OBJAWY UZALEŻNIENIA OD AMFETAMINY. JAK POZNAĆ UZALEŻNIENIE OD AMFETAMINY?

Uzależnienie od amfetaminy, podobnie jak od innych narkotyków twardych, przebiega w etapach. Pierwszym etapem, który prowadzi do rozwoju uzależnienia, jest chęć sprawdzenia działania narkotyku i ciekawość co do efektów jego zażycia. Niemniej jednak u osób skłonnych do zależności narkotykowej w szybkim czasie rozwija się uzależnienie psychiczne i fizyczne od środków psychoaktywnych. Istnieje wiele czynników, które mogą stanowić sygnał alarmowy, iż dana osoba się narkotyzuje. Jak zatem wygląda uzależnienie od amfetaminy? Oznaki uzależnienia od amfetaminy w tym znaczeniu mogą mieć różnorodny charakter. Można bowiem mówić o oznakach somatycznych zażywania narkotyków, ale również objawy mogą być widoczne zachowaniu i zmianie dotychczasowych zainteresowań, grupy rówieśniczej i zaniedbywaniu obowiązków.

W początkowej fazie uzależnienia można mówić o zmianie towarzystwa, jakim otacza się dana osoba. Nierzadko bowiem grupa rówieśnicza odgrywa bardzo dużo rolę w pojawieniu się uzależnia, gdyż przynależność do niej wiąże się ze spędzaniem wolnego czasu w sposób, jaki jest przez nią preferowany. Wiąże się to bezpośrednio z utratą dotychczasowych zainteresowań, zaniedbywaniem obowiązków szkolnych i rodzinnych, a także wycofywaniu się z relacji z rodziną i tajemniczymi wyjściami. Ponadto symptomy uzależnienia widoczne są również w wyglądzie narkomana. Charakterystycznym objawem zażywania amfetaminy są rozszerzone źrenice, które słabo reagują na światło. Osoby uzależnione przejawiają wyolbrzymione poczucie własnej wartości, nieuzasadniony strach, powtarzające się problemy ze snem. W późniejszej fazie uzależnienia występują również częste wahania nastroju i zmiany stanów emocjonalnych od euforii do depresji, co spowodowane jest działaniem narkotyku na organizm i ośrodkowy układ nerwowy. W sytuacji, kiedy dostęp do narkotyku jest utrudniony bądź niemożliwy narkomanii przejawiają nerwowość i nadmierną wrażliwość, a nawet agresję. Należy wskazać, że w aptekach dostępne są testy na obecność narkotyków, które są wiarygodne i pozwalają na potwierdzenie przypuszczeń co do zażywania amfetaminy.

SKUTKI UZALEŻNIENIA OD AMFETAMINY

Amfetamina jest narkotykiem twardym, którego permanentne zażywanie ma wiele negatywnych skutków ubocznych. Narkotyk ten powoduje silne uzależnienie psychiczne i fizyczne. Dlatego też, narkomani uzależnieni od amfetaminy mogą wpaść w ciąg amfetaminowy.

Warto również wskazać, że narkotyzowanie się amfetaminą znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca, choroby wieńcowej, a także nadciśnienia płucnego. Ponadto, zażywanie amfetaminy i jej pochodnych może spowodować niedokrwienie mięśnia sercowego i zawał. Co więcej, stosowanie twardych narkotyków może prowadzić do uszkodzenia mózgu i układu nerwowego, psychozy i innych, licznych zaburzeń osobowości i nastroju.

JAK WYJŚĆ Z UZALEŻNIENIA OD AMFETAMINY? JAK WALCZYĆ Z NAŁOGIEM?

Mechanizm uzależnienia od amfetaminy nie różni się niczym od uzależnienia wywołanego przez inne substancje psychoaktywne. Pierwsze objawy uzależnienia zazwyczaj są bagatelizowane, gdyż widoczne zmiany w zachowaniu czy rozdrażnienie przypisywane jest niepowodzeniom lub problemom. Kiedy zatem zaczyna się uzależnienie od amfetaminy? Amfetamina jest narkotykiem twardym, dlatego też uzależnienie może pojawić się już po pierwszym przyjęciu dawki narkotyku. Niemniej jednak wraz z kolejnymi fazami uzależnienia dochodzi do degradacji norm, wartości i zdrowia osoby uzależnionej. Z tego powodu wyjście z uzależnienia możliwe jest jedynie poprzez podjęcie detoksu organizmu z substancji toksycznej i poddaniu się leczeniu odwykowemu. Wiele osób zastanawia się, jak leczyć uzależnienie od amfetaminy? Należy wskazać, że leczenie nie różni się niczym od uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych czy alkoholu. Pierwszym etapem jest wyrażenie chęci uczestnictwa w terapii odwykowej, bowiem jedynie dobrowolne i świadome poddanie się leczeniu może przynieść pozytywne efekty i skuteczne wyjście z nałogu. Pierwszym etapem leczenia jest detoks organizmu z substancji toksycznej. Na tym etapie odwyku konieczne jest wdrożenie leczenia farmakologicznego. Leki mają ułatwić przetrwanie trudnego okresu detoksu, podczas którego pojawiają się nieprzyjemne dolegliwości związane z odstawieniem narkotyku.

Po okresie detoksu konieczne jest wdrożenie terapii grupowej i psychoterapii indywidualnej, które mają na celu pomoc osobom w pokonaniu nałogu i powrót do normalnego życia w społeczeństwie. Warto jednak wskazać, że leczenie uzależnione jest od stopnia uzależnienia od amfetaminy. W tym znaczeniu osoby, które permanentnie i długotrwale zażywały amfetaminę, potrzebują relatywnie więcej czasu na powrót do normalnego funkcjonowania.

JAK POMÓC OSOBIE UZALEŻNIONEJ OD AMFETAMINY? JAK SOBIE RADZIĆ Z UZALEŻNIENIEM?

Wychodzenie z uzależnienia od amfetaminy to trudny i długotrwały proces, który wymaga determinacji. Podczas leczenia i terapii detoksykacyjnej bowiem pojawiają się chwile zwątpienia. Konieczna jest pomoc osobom uzależnionym od amfetaminy w wyjściu z nałogu. Oznacza to, najbliżsi z otoczenia uzależnionego powinni okazywać mu pomoc i wspierać na każdym etapie leczenia oraz po zakończonej terapii. Niezwykle ważne jest zrozumienie uzależnienia od narkotyków jako choroby, na którą osoba uzależniona nie ma wpływu. W sytuacji, kiedy chory nie chce poddać się detoksowi i leczeniu odwykowemu, należy motywować go do podjęcia działań i wdrożenia odpowiedniej terapii.

Narkomania stanowi jeden z nałogów, które stosunkowo często dotyka młodych ludzi. Niewątpliwie jest problemem społecznym, z którym należy walczyć. Konieczne zatem jest podnoszenie świadomości społecznej co do mechanizmów popadania w uzależnienia, ale również wskazywanie, że zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 narkomania jest przewlekłą, chroniczną chorobą, która jest potencjalnie śmiertelna. Z tego też powodu uzależnionych nie należy wykluczać ze społeczeństwa, a oferować im pomoc w wyjściu z nałogu. Niemniej jednak, aby było to możliwe, konieczna jest umiejętność rozpoznania objawów choroby i zdiagnozowania uzależnień. Uzależnienie od amfetaminy nie jest jedynym problemem, z jakim zmagają się młode osoby. Równie często dochodzi do uzależnienia od kokainy. Jak zatem rozpoznać uzależnienie od kokainy? O objawach i mechanizmach uzależnienia od tego narkotyku można zapoznać się w kolejnym artykule.

O autorze: Piotr Strojnowski

Piotr Strojnowski jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button