Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Narkomania

Udostępnij

Narkomania stanowi poważną, przewlekłą i chroniczną chorobę, która nieleczona prowadzi do śmierci uzależnionego. Uzależnienie od narkotyków bardzo często dotyczy kokainy. Kokaina występuje w postaci białego proszku i należy do grupy narkotyków twardych. Należy zatem wskazać, że uzależnienie od kokainy może wystąpić już po zażyciu jednej dawki narkotyku, bowiem substancja ta powoduje silne uzależnienie psychiczne i fizyczne. Oznacza to, że po odstawieniu kokainy pojawiają się nieprzyjemne objawy zespołu odstawiennego. Dolegliwości te są na tyle silne, że uniemożliwiają uzależnionemu normalne funkcjonowanie. Z tego też powodu, narkoman sięga po kolejne dawki kokainy, wprawiając się w stan odurzenia narkotykowego. Należy również wskazać, że wraz z wchodzeniem kolejne fazy uzależnienia rośnie tolerancja na narkotyk. Z tego powodu narkoman w celu uzyskania oczekiwanego, zadowalającego efektu musi przyjmować coraz większe dawki narkotyku. Sytuacja ta bezpośrednie powoduje, że narkoman traci kontrolę nad własnym życiem, a nadrzędnym celem jest zdobywanie kolejnych dawek narkotyku i wprawianie się w stan tzw. haju. Kokaina może być zażywana w różnorodny sposób, może być podawana poprzez wciąganie, palenie, jak i wstrzykiwanie bezpośrednio do żyły. Należy podkreślić, że kokaina jest jedną z najgroźniejszych i najbardziej niebezpiecznych substancji psychoaktywnych, ponieważ uzależnia bardzo szybko. Jakie zatem są objawy uzależnienie od kokainy? Jak rozpoznać uzależnienie od kokainy? Po ilu razach dochodzi do uzależnienia?

OBJAWY UZALEŻNIENIA OD KOKAINY

Kokaina jest groźnym narkotykiem, którego działanie jest bardzo silne, bowiem następuje już po kilku minutach od zażycia. Substancja ta wywołuje stan euforii i zwiększa poczucie pewności siebie. Niemniej jednak efekty działania narkotyku utrzymują się bardzo krótko, bo około 30 minut. Wobec tego stosunkowo szybko, tuż po znacznym poprawieniu samopoczucia, pojawia się spadek nastroju, który jest dotkliwy i skłania do przyjęcia kolejnych dawek narkotyku. Należy wskazać, że niektóre osoby są nijako bardziej podatne na działanie narkotyku, z tego powodu skutki odstawienia są dla nich bardziej dotkliwe. A uzależnienie pojawić się u nich może zdarzyć nawet po zażyciu jednej dawki narkotyku. Jakie są zatem objawy uzależnienia od kokainy, jak rozpoznać nałóg? Należy wskazać, że kokaina jest narkotykiem, który bardzo silnie oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. Charakterystycznymi symptomami zażywania kokainy jest:

  • stan euforii,
  • radość i zadowolenie,
  • gadulstwo i chęć nawiązywania nowych znajomości,
  • zniwelowanie uczucia zmęczenia fizycznego i psychicznego,
  • silna potrzeba emocjonalnego kontaktu z ludźmi,
  • pobudzenie seksualne.

Ponadto, zażywanie kokainy wiąże się z pojawieniem się zmian w wyglądzie, w tym rozszerzenia źrenic i katarze (w sytuacji zażywania przez nos). Zazwyczaj pojawia się również bezsenność, związana ze znacznym wzrostem energii i chęci działania, które są spowodowane działaniem narkotyku. Niemniej jednak należy wskazać, że powyższe objawy charakterystyczne są dla pierwszej fazy uzależnienia od kokainy. Natomiast wraz z wchodzeniem w kolejne fazy uzależnienia i rozwojem kolejnych etapów nałogu dochodzi do zmiany odczuwanych przyjemnych, euforycznych stanów. Oczekiwany stan zadowolenia i euforii zajmują uczucia beznadziei, depresji, lęku i rozdrażnienia. Należy wskazać, że kokaina wpływa destrukcyjnie na wszelaką działalności życia uzależnionego człowieka. Potencjał uzależniający tego narkotyku jest bardzo silny, dlatego samodzielne wyjście z nałogu jest niemożliwe. Z tego powodu konieczne jest wdrożenie leczenia odwykowego w specjalistycznych placówkach zajmujących się detoksem i terapią odwykową.

SKUTKI UZALEŻNIENIA OD KOKAINY

Kokaina powoduje silne uzależnienie psychiczne i fizyczne, przez co zaczyna odgrywać dominującą rolę w życiu uzależnionego człowieka. Potencjał uzależniający kokainy jest bardzo wysoki, z tego powodu nadrzędnym celem działalności jest zdobywanie kolejnych dawek narkotyku i wprawianie się w stan odurzenia. Desperackie próby zdobycia kolejnych dawek narkotyku skłaniają narkomanów do czynów zabronionych, takich jak kradzieże, włamania czy napady. Należy zatem podkreślić, że narkotyzowanie się kokainą prowadzi do szeregu zmian w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu i przyczynia się do powstania wielu schorzeń. Warto w tym momencie wskazać, że nawet nieregularne przyjmowanie kokainy sprzyja rozwojowi poważnych powikłań. Do najczęstszych skutków uzależnienie od kokainy zalicza się zaburzenia nastroju, stany lękowe, urojenia i zaburzenia snu. Ponadto, długotrwałe narkotyzowanie się powodować może napady drgawkowe, drżenie mięśni, stereotypie ruchowe, bóle głowy, udar mózgu, uszkodzenia nerek i wątroby. U osób, które zażywają kokainę występować mogą także krwawienia z nosa, napady szału i agresji, zaburzenia świadomości, hipotermia, psychozy pokokainowe (formikacje) oraz stany depresyjne i anhedonia. Warto podkreślić, że kokaina silnie oddziałuje na układ krążenia. Powoduje bowiem wzrost ciśnienia krwi, tachykardię i zaburzenia rytmu serca, co może doprowadzić do zawału serca, udaru mózgu czy krwotoku mózgowego. Co ważne, w przypadku kokainy bardzo łatwo o zatrucie i przedawkowanie, które stanowią zagrożenie zdrowia i życia uzależnionego.

JAK LECZYĆ UZALEŻNIENIE OD KOKAINY?

Leczenie uzależnienia od kokainy jest bardzo trudne. Po odstawieniu lub znacznym ograniczeniu przyjmowania dawek narkotyku pojawiają się objawy zespołu odstawiennego. Wystąpienie nieprzyjemnych dolegliwości zmusza niejako narkomana do zażycia kolejnych dawek kokainy. Z tego powodu samodzielne wyjście z nałogu jest niemal niemożliwe. Leczenie uzależnienia od kokainy polega na detoksie organizmu z substancji toksycznych. Ten etap leczenia odbywa się w szpitalu lub specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, gdyż wymaga stałego monitorowania stanu zdrowia i funkcji życiowych pacjenta, by nie doszło do zapaści narkotyowej. Ponadto, nierzadko konieczne jest stosowanie leczenia farmakologicznego. Leki w zależności od stanu pacjenta podawane są w celu uśnieżenia bólu, obniżenie ciśnienia lub wykazują działanie uspokajające. Dodatkowo, leki mają na celu zniwelowane nieprzyjemnego uczucia silnego głodu narkotykowego i łagodzenie wywołanych przez kokainę objawów psychozopodobnych. Po detoksykacji organizmu konieczne jest drożenie kolejnego etapu leczenia, którym jest psychoterapia odbywająca się w formie indywidualnej i grupowej.

JAK POMÓC UZALEŻNIONEMU OD KOKAINY?

Wyjście z nałogu narkotykowego jest niezwykle trudne i długotrwałe. Dlatego też bardzo ważna jest pomoc w wyjściu z uzależnienia. Z tego powodu, osoby z najbliższego otoczenia powinni udzielać wsparcia i zrozumienia chorym oraz nakłaniać do podjęcia leczenia. Ważne jest zrozumie nałogu jako choroby, nad którą narkoman nie panuje i nie ma wpływu.

Narkomania to częsty problem, który najczęściej dotyka młodych ludzi. Co ważne, uzależnienie od narkotyków zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jest przewlekłą, chroniczną chorobą, która nieleczona może prowadzić do śmierci uzależnionego. Z tego powodu niezwykle ważna jest umiejętność rozpoznania pierwszych objawów uzależnienia. Kokaina ze względu na cenę nazywana jest narkotykiem ludzi bogatych, dlatego młodzi ludzie częściej sięgają po amfetaminę. Pojawia się zatem pytanie: po czym poznać uzależnienie od amfetaminy? Objawy, skutki i leczenie uzależnienia amfetaminy są podobne do działania innych narkotyków twardych. Niemniej jednak należy podejmować działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zwiększanie świadomości konsekwencji narkotyzowania się.

O autorze: Piotr Strojnowski

Piotr Strojnowski jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button