Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Narkomania

Udostępnij

Marihuana jest narkotykiem miękkim, dlatego w świadomości społecznej funkcjonuje jako niegroźny narkotyk. Bezpośrednim wynikiem tego jest duża liczba uzależnień od marihuany, można zatem mówić o nałogu na dużą skalę. Większość osób popada z uzależnienie od marihuany, gdyż twierdzi, że narkotyk ten nie jest groźny i nie powoduje zależności psychicznej i fizycznej. Tymczasem uzależnienie od marihuany znalazło się w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenie psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. Czy od marihuany zatem da się uzależnić? Jak szybko można się uzależnić od narkotyku? Jak wygląda uzależnienie i jak je rozpoznać? Jak wyleczyć uzależnienie od marihuany, jak wyjść z nałogu? Jak pozbyć się nałogu, jak zwalczyć i pokonać uzależnienie?

CZY OD MARIHUANY MOŻNA SIĘ UZALEŻNIĆ?

Powszechnie panuje pogląd, że marihuana nie uzależnia i nie jest niebezpieczna dla zdrowia i życia, a wręcz przeciwnie jest pomocna w medycynie. Osoby opowiadające się za legalizacją tego narkotyku przedstawiają argumenty w postaci leczniczej marihuany. Należy jednak wskazać, że jest to mit. Marihuana stanowi narkotyk miękki, co oznacza, że od jej zażywania czy palenia nie można uzależnić się fizycznie, tak jak w przypadku narkotyków ciężkich. W związku z tym nie występują objawy somatyczne w wyniku odstawienia. Niemniej jednak narkotyk, powszechnie określany jako trawka, powoduje silne uzależnienie psychiczne. Zależność ta jest przyczyną występowania natrętnych myśli, wewnętrznej konieczności wprowadzania się w stan odurzenia, który wywoływany jest przez działanie THC. U osób, które przez wiele lat narkotyzowały się marihuaną, w sytuacji odstawienia pojawiają się objawy zespołu odstawiennego. Wystąpienie przyjemnych symptomów znacznie utrudnia zerwanie z nałogiem i odstawienie narkotyku.

Należy zatem wskazać, że wbrew panującej opinii uzależnienie od marihuany jest możliwe. Niemniej jednak warto podkreślić, że dotychczas nie odnotowano śmiertelnego przypadku przedawkowania tego specyfiku.

Po jakim czasie można uzależnić się od marihuany? Odpowiedź na to pytanie nie jest tak oczywista. Każda osoba reaguje w inny sposób na narkotyki, ma inny zakres tolerancji dla środków odurzających. Z tego względu, u niektórych pierwsze objawy uzależnienia mogą pojawić się po kilku spalonych jointach, natomiast inne osoby mogą potrzebować znacznie więcej czasu, aby wykształciło się u nich uzależnienie psychiczne. Należy zatem wskazać, że jak w przypadku każdego uzależnienia, wszystko zależy od predyspozycji biologicznych i psychologicznych, a także struktury osobowości danej jednostki.

OBJAWY UZALEŻNIENIA OD MARIHUANY

Jakie są objawy uzależnienia od marihuany? Po czym poznać, że dana osoba narkotyzowała się marihuaną? To podstawowe pytania, które zadają sobie osoby mające podejrzenia, że bliska osoba zażywa narkotyki miękkie. Należy wskazać, że tak jak w przypadku każdej substancji odurzającej, tak w przypadku marihuany pojawiają się charakterystyczne symptomy, oznaki zażywania. Objawem uzależnienia od marihuany jest:

  • silna potrzeba, pragnienie zapalenie marihuany,
  • zaniedbywanie innych obowiązków rodzinnych, zawodowych lub szkolnych,
  • koncentracja życia uzależnionego na pozyskiwaniu kolejnych dawek narkotyku,
  • zwiększona tolerancja na działanie marihuany, co oznacza potrzebę zwiększenia dawek dla osiągnięcia pożądanego efektu,
  • zmniejszona koncentrację i brak możliwości skupienia się,
  • utrata dotychczasowych zainteresowań,
  • zobojętnienie uczuciowe,
  • nadmierna senność i apatia lub wręcz przeciwnie bezsenność i pobudzenie,
  • pogorszony refleks i koordynacja ruchowa.

Dodatkowo, u osób uzależnionych od marihuany można zauważyć powtarzające się choroby gardła i krtani, a także kaszel oraz przekrwione oczy. Uzależnieni skarżą się na bóle głowy, problemy z żołądkiem i zaburzenia snu. Ponadto, u narkomanów pojawiają się zmiany w zachowaniu. Pojawia się drażliwość, nerwowość, pobudliwość i nadmierna frustracja. Warto również wskazać, że objawy te mogą się różnić w zależności od stopnia nasilenia uzależnienia.

W sytuacji, kiedy istnieją wątpliwości co do zażywania marihuany, warto przeprowadzić testy na obecność narkotyków w organizmie. Testy takie dostępne są w aptekach, umożliwiają w łatwy sposób zweryfikować to, czy dana osoba zażywała narkotyk w postaci marihuany. Należy jednak wskazać, że testy apteczne wykrywają obecność THC w ślinie do 72 h od momentu wypalenia. Znacznie bardziej miarodajne są testy apteczne, które przeprowadzane są na podstawie badań krwi, bowiem THC w krwi utrzymuje się nawet do 2-3 dni od momentu zażycia marihuany. Przeprowadzenie takich testów znacznie ułatwia postawienie diagnozy i wdrożenie leczenia.

SKUTKI UZALEŻNIENIA OD MARIHUANY

Palenie marihuany powoduje szereg skutków wynikających z działania narkotyku na organizm człowieka. Owe konsekwencje działania THC uzależnione są wielkości dawki, jakości trawki, ale również od stanu emocjonalnego osoby, która je zażywa. Należy wskazać, że skutkiem ubocznym palenia marihuany jest spotęgowanie uczuć, jakie towarzyszą osobom w momencie zażywania narkotyku. W tym znaczeniu narkotyk może potęgować zarówno pozytywne, jak i negatywne doznania.

Skutkiem ubocznym długotrwałego palenia marihuany jest zwiększenie tolerancji na narkotyk. Oznacza to, że osoby stosujące narkotyk przed dłuższy czas, potrzebują większych dawek do uzyskania tych samych efektów. Ponadto u osób uzależnionych pojawia się tzw. zespół amotywacyjny. Polega on na spowolnieniu dynamiki życiowej, u uzależnionych dochodzi do utraty ambicji i pasji, które w przyszłości były ważną częścią ich życia. Nałóg skutkuje utratą kontroli nad własnym życiem, cała aktywność uzależnionego skupiona jest wokół pozyskiwania kolejnych dawek narkotyku I wprawienie się w stan odurzenia. W sytuacji, kiedy dochodzi do spadku poziomu substancji psychoaktywnych w organizmie, osoby odczuwają apatię, bezradność i wszechogarniającą pustkę, a niekiedy nawet przejawiają zachowania agresywne. Długotrwałe palenie trawy skutkuje degradacją życia we wszystkich aspektach, podobnie jak w przypadku innych narkotyków. Uzależnieni wycofują się z dotychczasowych kontaktów z rodziną i znajomymi, a także ze związków, tracą zainteresowanie pasjami, zaniedbują obowiązki zarówno zawodowe, jak i domowe. Bezpośrednim skutkiem tego jest zazwyczaj utrata pracy generująca problemy ekonomiczne, a także kłopoty w sferze rodzinnej. Zazwyczaj dochodzi do nieporozumień między członkami rodziny. Należy wskazać, że konflikty między najbliższymi są powodem poczucia osamotnienia, przez co osoby uzależnione poszukują nowych kontaktów, którymi mogłyby zrekompensować swoje kontakty z najbliższymi. Zwyczaj zrozumienie i wsparcie osoby uzależnione znajdują wśród innych osób, które nałogowo palą marihuanę. Warto wskazać, że skutkiem ubocznym długotrwałego palenia marihuany jest możliwość wystąpienia zaburzeń psychicznych takich jak: depresja, zaburzenia lękowe, a nawet psychotyczne. Poza tym, że konopie indyjskie mają negatywny wpływ na psychikę, to odstawienie narkotyku wiąże się z wystąpieniem nieprzyjemnych dolegliwości określanych jako zespół abstynencyjny. Objawami odstawienia są między innymi: trudności z zasypianiem, zmiany związane z trawieniem i apetytem, spotęgowanie uczuć lęku i niepokoju, a niekiedy również objawów somatycznych w postaci nudności, wymiotów i drżenia ciała. Należy wskazać, że zespół abstynencyjny pojawia się zazwyczaj po 2-3 dniach od odstawienia marihuany.

Warto również podkreślić, że efekty zastosowania konopi indyjskich można podzielić na kilka faz. Najpierw pojawia się etap euforii i wesołości, który trwa około 0,5-1 godziny. Po tym etapie pojawia się faza relaksacji, której czas waha się od 1 do 2 godzin. Ostatnia jest faza izolacji, której czas trwania wynosi 2 do 3 godzin.

JAK I GDZIE LECZYĆ UZALEŻNIENIE OD MARIHUANY?

Leczenie zespołu uzależnienia od marihuany, podobnie jak innych narkotyków, nie jest łatwe. Niemniej jednak największą trudnością jest przekonanie osoby chorej do podjęcia leczenia odwykowego i psychoterapii. Należy wskazać, że psychoterapia i leczenie odwykowe ma sens jedynie wówczas, kiedy uzależniony wykazuje chęć podjęcia walki z nałogiem. Z tego też powodu leczenie możliwe jest tylko wtedy, kiedy narkoman dobrowolnie podda się terapii. Leczenie narkomanii w każdym przypadku wymaga pełnego zaakceptowania i zaangażowania pacjenta, konieczne jest zatem zrozumienie istoty problemu i wyrażenie chęci zmiany. Dopiero wówczas, kiedy narkoman podejmie świadomą decyzję o detoksie z substancji psychoaktywnych i wdrożenia psychoterapii możliwe jest podjęcie działań mających na celu wyleczenie. Przed wdrożeniem leczenia konieczne jest potwierdzenie diagnozy i rozpoznanie fazy uzależnienia od narkotyków. W tym celu przeprowadzany jest szczegółowy wywiad lekarski i badania, które pozwalają określić stan pacjenta. Dopiero wówczas możliwe jest podjęcie detoksu, który polega na oczyszczeniu organizmu z substancji psychoaktywnych. Warto wskazać, że na tym etapie leczenia niekiedy pomocniczo stosowane są leki. Farmakoterapia pomaga zminimalizować nieprzyjemne dolegliwości zespołu abstynencyjnego. Należy podkreślić, że detoks organizmu z substancji psychoaktywnych przeprowadzany jest pod ścisłą kontrolą wykwalifikowanych specjalistów, lekarzy i psychiatrów.

Terapia dla narkomanów polega na wypracowaniu sposobów radzenia sobie z trudnościami i problemami, znalezienie alternatywnych, atrakcyjnych dla chorego form spędzania wolnego czasu i znalezienia hobby. Wiele osób zadaje sobie pytanie: ile trwa terapia i odwyk od marihuany? Należy wskazać, że czas leczenia jest różny w zależności od fazy uzależnienia i predyspozycji psychicznych danej jednostki. Trudno zatem wskazać jednoznaczne ramy czasowe detoksu I terapii. Niemniej jednak należy mieć świadomość, że wychodzenie z nałogu to długotrwały i trudny proces, który wymaga cierpliwości i zaangażowanie pacjenta.

JAK POMÓC UZALEŻNIONEMU OD MARIHUANY?

Uzależnienie od marihuany stanowi poważny problem społeczny w Polsce i na świecie. Statystyki wskazują, że każdego roku odnotowuje się kolejne przypadki zachorowań. Należy mieć świadomość, że palacz marihuany to również narkoman. Z tego powodu nieoceniona jest profilaktyka uzależnień. Skutecznym remedium na nowe przypadki zachorowań może być bowiem działalność informacyjno-edukacyjna. Przedstawienie młodym ludziom, którzy szczególnie narażeni są na uzależnienia, mechanizmów powstawania zależności, radzenia sobie z trudnościami, organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu może zapobiec wielu przypadkom uzależnień. Niemniej jednak równie istotna jest pomoc osobom już uzależnionym. Aby było to możliwe, konieczne jest zrozumienie narkomanii jako poważnej, przewlekłej i chronicznej choroby, która destrukcyjnie wypływa na wszystkie sfery życia chorego. To niezwykle istotne, ponieważ umożliwia pełną akceptację i wsparcie osoby uzależnionej. Bliskie osoby, które chcą pomóc narkomanom, powinni podejmować z nimi próby rozmowy, których celem będzie nakłonienie do podjęcia terapii odwykowej i psychoterapii. Ponadto, rozmowy pomagają ocenić podejście osoby uzależnionej do leczenia, a także poznać świadomość zagrożeń, jakie płyną z nadużywania substancji psychoaktywnych. Konieczne jest również poświęcanie uwagi i wspólne spędzanie czasu z osobą chorą, aby czuła ona pełne wsparcie i akceptację.

O autorze: Piotr Strojnowski

Piotr Strojnowski jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button