Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Tomasz Nikiel.
Kategoria: Narkomania

Udostępnij

Uzależnienie od środków psychoaktywnych to choroba, która bardzo negatywnie odbija się nie tylko na zdrowiu fizycznym i psychicznym osoby, ale także na jej codziennym funkcjonowaniu. Wraz z rozwojem nałogu, silny przymus sięgnięcia po substancję odurzającą pojawia się coraz częściej i to w okolicznościach, w których jej spożycie wiązałoby się z bardzo negatywnymi dla niej skutkami. Jedną z takich okoliczności jest zażywanie narkotyków w pracy. Wyjaśniamy, jakie konsekwencje mogą spotkać za to pracownika oraz jakie działania ma prawo podjąć pracodawca w związku z podejrzeniem osoby zatrudnionej o bycie pod wpływem środków psychoaktywnych.

Jak rozpoznać problem z narkotykami u pracownika?

Zauważenie, że dana osoba ma problem z narkotykami, jest często trudne, a przejawiane przez nią symptomy – łatwe do przeoczenia. Znaczna większość ludzi uzależnionych stara się bowiem ukrywać swój nałóg, jednocześnie nie chcąc udać się na leczenie z narkomanii. Dodatkowo wiele objawów, które wynikają z efektu długotrwałego zażywania środków odurzających, pojawia się dopiero po pewnym czasie. Warto również pamiętać, że symptomy różnią się od siebie w zależności od spożywanego narkotyku. W przypadku większości substancji przyjmowanych donosowo (głównie tych pobudzających), jak amfetamina, metamfetamina, kokaina czy mefedron, zaobserwować można:

 • Rozszerzone źrenice, które nie reagują na światło,
 • Częste pociąganie nosem,
 • Trudności w koncentracji,
 • Nadpobudliwość i nadruchliwość,
 • Słowotok,
 • Światłowstręt,
 • Zaczerwieniony nos.

Pracownik pod wpływem narkotyków z grupy stymulantów może również przejawiać skłonność do agresywnych zachowań i częściej wchodzić w konflikty ze współpracownikami czy też przełożonymi.

Do najczęstszych objawów zażycia marihuany, które widać na pierwszy rzut oka zaliczają się natomiast:

 • Przekrwione oczy,
 • Roztargnienie i niemożność skupienia się,
 • Częste napady śmiechu i ogólna, nadmierna wesołość,
 • Spowolniona reakcja na bodźce,
 • Napady głodu,
 • Słodkawy zapach wyczuwalny w oddechu, na ubraniach lub włosach,
 • Potliwość.

Charakterystyczne symptomy wywołują również opioidowe środki odurzające, jak heroina czy morfina, a także uspokajające, w tym leki z grupy barbituranów i benzodiazepin. Są to:

 • Senność,
 • Zaburzenia koncentracji i pamięci,
 • Błogostan i stany euforyczne,
 • Spowolnienie psychoruchowe,
 • Rozluźnienie,
 • Zwężone źrenice,
 • Rozdrażnienie i znaczny spadek nastroju (gdy substancja schodzi z organizmu),
 • Ślady po ukłuciach (w przypadku narkotyków przyjmowanych dożylnie).

U osób, które zażywają narkotyki w pracy i poza nią, zwykle widoczne są również zmiany w zachowaniu. Alarmującymi sygnałami mogą być między innymi zmniejszone zaangażowanie w wykonywanie obowiązków pracowniczych i niestaranność w ich realizacji, wahania nastroju, w tym wzmożona agresja i drażliwość na krytykę, częstsze kłamanie, a nawet drobne kradzieże. Zmianie ulega ponadto sam wygląd osoby uzależnionej – zaczyna być coraz bardziej wychudzona, zaniedbuje higienę osobistą, a stan jej cery i włosów stopniowo się pogarsza.

Testy narkotykowe w pracy  – czy pracodawca może kontrolować pracownika?

Według znowelizowanego w 2023 roku Kodeksu pracy, pracodawca ma prawo do tego, by przeprowadzić prewencyjne testy narkotykowe w pracy, jednak pod pewnym warunkiem. Zgodnie z treścią ustawy, badania na obecność środków odurzających można dokonać włącznie wtedy, gdy jest to „niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób bądź ochrony mienia pracodawcy”. Konieczne będzie również uwzględnienie możliwości jego przeprowadzenia w wewnątrzzakładowym regulaminie. Warto przy tym zaznaczyć, że w praktyce nietrzeźwy pracownik zawsze stwarza zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych, co oznacza, że prewencyjną kontrolę można zastosować w stosunku do każdego pracownika, którego podejrzewa się o bycie pod wpływem substancji odurzającej. Testy na narkotyki w pracy przeprowadza się poprzez badanie śliny (w pierwszej kolejności), a w przypadku, gdy jest to niemożliwe lub pracownik odmówił poddania się badaniu – poprzez badanie krwi lub moczu. Należy jednak podkreślić, że cały proces nie może mieć charakteru dyskryminacyjnego i musi odbyć się bez udziału osób trzecich, a sam wynik testu powinien być poufny.

Pracownik pod wpływem narkotyków  – jakie mogą być konsekwencje?

To, jakie konsekwencje spotkają pracownika, którego wynik testu okazał się być pozytywny, w dużej mierze zależy od samego pracodawcy, jednak nie tylko. Warto bowiem pamiętać, że Kodeks pracy mianem „środków działających podobnie do alkoholu” określa tylko część środków psychoaktywnych. Oznacza to, że w przypadku, gdy kontrola nie wykaże obecności w organizmie substancji ze wskazanych w ustawie grup, pracodawca nie może pociągnąć osoby będącej pod wpływem innego narkotyku do odpowiedzialności prawnej. W przeciwnym wypadku ma on prawo do podjęcia takich działań, jak nałożenie kary porządkowej w postaci upomnienia lub nagany, a nawet dyscyplinarne zwolnienie z pracy za narkotyki. Oznacza to, że umowa o pracę jest rozwiązywana natychmiastowo, bez okresu wypowiedzenia i z orzeczeniem o winie pracownika. Pracodawca może jednak również dać takiej osobie drugą szansę i skierować ją na badania profilaktyczne oraz zalecić mu udanie się na terapię uzależnień lub do specjalistycznej placówki (ośrodek leczenia uzależnień). Należy przy tym zaznaczyć, że ostateczna decyzja o podjęciu leczenia należy do pracownika.

Warto pamiętać, że zażywanie narkotyków w miejscu pracy wiąże się nie tylko z konsekwencjami, które ma prawo nałożyć pracodawca. Bycie pod wpływem substancji odurzającej jest bowiem uznawane za wykroczenie, za co pracownikowi grozi kara aresztu albo grzywny.

O autorze: Tomasz Nikiel

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button