Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Narkomania

Udostępnij

Kokaina, slangowo określana jako koka czy koks, stanowi jeden z najbardziej uzależniających narkotyków na świecie, który jest silnie pobudzający i ma duży potencjał uzależniający. Narkotyk ten pozyskiwany jest z liści koki, które są przetwarzane chemicznie. Działanie tego specyfiku wpływa na znaczne pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego. Kokaina uznawana jest za niebezpieczny środek narkotyczny, gdyż zazwyczaj narkotyk zawiera domieszki innych substancji, najczęściej amfetaminy, paracetamolu, sacharozy czy strychniny. Co ważne, specyfik ten wykazuje niemal natychmiastowe działanie, gdyż bardzo szybko wchłania się z błony śluzowej nosa, przez co skutki jego zażycia odczuwalne są już po około 1-2 minutach. Kokaina jest narkotykiem, po który narkomani sięgają stosunkowo często. Specyfik ten powoduje, że w uzależnionym wzrasta poczucie pewności siebie, pojawia się stan euforii i podniecenia. Ponadto, narkotyk zmniejsza zmęczenie i niepokój, silnie pobudzając i zwiększając energię do działania i aktywności, a także działa kardiodepresyjnie. Pozytywne efekty działania tego narkotyku sprawiają, że osoby eksperymentujące i uzależnieni stosują go w celu poprawy samopoczucia i zwiększenia pewności siebie. Co ważne, efekty pozornie pozytywnego działania narkotyku są krótkotrwałe, dlatego konieczne jest wzmacnianie jego działania poprzez przyjmowanie kolejnych dawek specyfiku. Prowadzi to do szybkiego rozwinięcia się tolerancji na narkotyk i pojawienia się silnego uzależnienia psychicznego i fizycznego. Dlatego też, narkomani w celu osiągnięcia zadowalających efektów muszą zażywać coraz większe dawki kokainy. Sytuacja ta jest niebezpieczna dla zdrowia i życia osób uzależnionych, gdyż wiąże się z możliwością przedawkowania i zatrucia kokainą. Jakie są zatem objawy ostrego zatrucia kokainą? Co robić w momencie przedawkowania tego narkotyku? Jak leczyć zatrucie kokainą? Jakie są skutki przedawkowania narkotyków?

OBJAWY PRZEDAWKOWANIA I ZATRUCIA KOKAINĄ

Przedawkowanie kokainy prowadzi do pojawienia się objawów typowych dla zatrucia narkotykiem. Symptomami, które mogą świadczyć o tym, że osoba zatruła się kokainą są nudności i wymioty, silny ból głowy oraz majaczenie i uczucie lęku, które nie jest reakcją na realne zagrożenie czy niebezpieczeństwo. Występują również halucynacje, omamy czucia i dotyku, panika oraz poczucie zagubienia. Ponadto, w wyniku zażycia zbyt dużej dawki specyfiku wystąpić mogą drgawki i drżenie ciała, zaburzenia rytmu serca, tachykardia i ból wieńcowy. Zatrucie kokainą może powodować również zaburzenia świadomości, hipertermię, a nawet śpiączkę. Dodatkowo, kokaina powoduje wzrost ciśnienia krwi i przyspieszenie oddechu, a także skutkuje podwyższeniem temperatury ciała. Co ważne, zażycie kokainy powoduje również silne rozszerzenie źrenic. U osób, które zażywają specyfik wzrasta popęd seksualny, natomiast redukowane są uczucia głodu oraz potrzeby odpoczynku i snu. Ponadto, pojawiają się formikacje, czyli symptomy paranoi na tle pasożytniczym, które spowodowane są omamami dotykowymi. Osoby pod wpływem działania narkotyku są przekonane, że na skórze znajdują się robaki, owady, pasożyty lub inne insekty.

Szczególnie niebezpieczne dla osób narkotyzujących się kokainą są objawy ostrego zatrucia, gdyż mogą one doprowadzić do zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, ostrej niewydolności nerek, zapalenia mięśnia sercowego, a także uszkodzeń wielonarządowych. Ponadto, wynikiem ostrego zatrucia kokainą jest porażenie ośrodka oddechowego, które wiąże się ze śmiercią przez uduszenie. Zanim jednak do tego dojdzie, występują objawy w postaci drgawek, podwyższonego ciśnienia krwi i kołatania serca, a także napadów szału z towarzyszącymi im stanami zamroczenia. Charakterystyczne jest również to, że po wystąpieniu powyższych symptomów pojawić się może znużenie i senność, prowadzące do utraty przytomności, co z kolei sprzyja ustaniu czynności oddechowej.

LECZENIE PRZEDAWKOWANIA I ZATRUCIA KOKAINĄ

Należy podkreślić, że objawy ostrego zatrucia pojawiają się zazwyczaj po kilkudziesięciu minutach od zażycia zbyt dużej dawki kokainy. Leczenie w sytuacji przedawkowania kokainy po jej połknięciu, polega na zastosowaniu płukaniu żołądka. Natomiast w sytuacji, kiedy nie będzie to możliwe stosowane jest postępowanie objawowe, którego celem jest podtrzymanie czynności narządów. W celu usunięcia wszelkich szkodliwych skutków działania kokainy na organizm, konieczne jest wdrożenie leczenia detoksykacyjnego, które przeprowadzane jest w formie stacjonarnej w szpitalu bądź w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień.

SKUTKI PRZEDAWKOWANIA I ZATRUCIA KOKAINĄ

Szczególnie niebezpieczne są skutki zatrucia, które u osób z niewykształconą tolerancją na narkotyk mogą pojawiać się już po zażyciu 1 grama substancji. Niemniej jednak uzależnieni, narkotyzujący się kokainą przez długi czas mogą przyjąć dawkę nawet do 10 gram, bez wystąpienia niebezpiecznych objawów zatrucia specyfikiem. Należy jednak wskazać, ze ostre zatrucie u osób eksperymentujących z narkotykiem występuje po przyjęciu sproszkowanej kokainy w ilości 500 mg. W przypadku wstrzyknięcia natomiast już 20 mg dożylnego podania może zakończyć się śmiercią, która następuje w wyniku porażenia ośrodka oddechowego, wynikiem czego jest śmierć przez uduszenie. Przedawkowanie i zatrucie kokainą grozi poważnymi skutkami w postaci niebezpiecznych powikłań. Najczęściej efektem przedawkowania jest zawał serca, krwotok wewnątrzczaszkowy czy niewydolność nerek. Przedawkowanie kokainy w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do zgonu. Śmierć z przedawkowania najczęściej występuje w wyniku udaru bądź paraliżu mięśni oddechowych. Należy wskazać, że na zatrucie i przedawkowanie kokainy wpływ ma również postać narkotyku i sposób jego zażywania. Kokainę można wdychać w formie białego proszku, wstrzykiwać bądź palić crack (palenie daje niemal natychmiastowy, lecz krótkotrwały efekt około 5-10 minut). Kokaina jest narkotykiem, który silnie uzależnia psychicznie, gdyż powoduje uczucie euforii, niweluje zmęczenie i wprawia w przyjemny nastrój. Wraz z zmniejszaniem oddziaływania substancji na ośrodkowy układ nerwowy pojawiają się nieprzyjemne uczucie złego samopoczucia, które skłania uzależnionego do zażycia kolejnej dawki narkotyku. Silne uzależnienie psychiczne, mimo niekorzystnych skutków, wpływa na przymus dalszego narkotyzowania się. Powoduje to permanentne zwiększanie dawek kokainy przez narkomana i ignorowanie oznak niebezpieczeństwa, co skutkuje pojawieniem się objawów przedawkowania i zatrucia, które zagrażają zdrowiu i życiu osób narkotyzujących się kokainą.

Skutki przedawkowania narkotyków uzależnione są od rodzaju zażytej substancji psychoaktywnej. Niemniej jednak należy podkreślić, że można zapobiegać pojawieniu się niebezpiecznych, daleko idących konsekwencji przedawkowania środkami narkotycznymi. Konieczne jest w tym celu obserwowanie zachowań narkomanów i osób eksperymentujących ze specyfikami oraz znajomość towarzyszących symptomów, które mogą świadczyć o narkotyzowaniu się kokainą. Należy podkreślić, że w przypadku przedawkowania i zatrucia kokainą szybka interwencja i udzielenie pierwszej pomocy jest niezwykle istotne i nierzadko umożliwia uratowanie życia osobie poszkodowanej.

 

Bibliografia:

Piotrowski J. K., Podstawy toksykologii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006

O autorze: Piotr Strojnowski

Piotr Strojnowski jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button