Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Warto wiedzieć

Udostępnij

Uzależnienie od mediów społecznościowych to stosunkowo nowy problem społeczny, który występuje u młodych i starszych osób na coraz większą skalę. Związane jest to nie tylko z postępem technologicznym, ale również z reorganizacją dotychczasowych form spędzania wolnego czasu. Okazuje się jednak, że social media i nieumiejętne korzystanie z nich stanowią źródło poważnego zagrożenia uzależnieniem. Pojawia się zatem pytanie, jak rozpoznać uzależnienie od social mediów? Jakie ma objawy? Jak leczyć uzależnienie od portali społecznościowych – Facebooka czy Instagrama? Gdzie zwrócić się po pomoc? Jak zwalczyć i pokonać uzależnienie od mediów społecznościowych?

UZALEŻNIENIE OD PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH – DEFINICJA

Uzależnienie od portali społecznościowych stanowi rodzaj zależności behawioralnej. Oznacza to, że nałóg od mediów społecznościowych wiąże się z patologicznymi zachowaniami. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia kompulsywno-nałogowe zachowanie stanowi patologiczną relację między określonym zachowaniem lub doświadczeniem, które zmienia nastrój i ma patologiczne konsekwencje w życiu konkretnej osoby uzależnionej.

UZALEŻNIENIE OD PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH – STATYSTYKI

Social media stanowią nie tylko dobrodziejstwo, ale również i przekleństwo współczesnej techniki. Portale społecznościowe to atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu, która umożliwia komunikację z ludźmi z całego świata. Niemniej jednak stanowi poważne zagrożenie. Każdego roku bowiem odnotowuje się coraz większą liczbę uzależnień od social mediów. Niepokojącym faktem jest to, że nałóg pojawia się wśród coraz młodszych grup wiekowych. Nie oznacza to jednak, że zależność od portali społecznościowych nie pojawia się wśród starszych osób. Należy zatem wskazać, że uzależnienie może pojawić się u wszystkich – bez względu na płeć, wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Niemniej jednak należy wskazać, że statystycznie kobiety znacznie częściej logują się do sieci społecznościowych i spędzają w sieci więcej czasu. Dodatkowo warto wskazać, że badania potwierdziły, iż istnieje silna zależność pomiędzy uzależnieniem od social mediów a określonymi cechami osobowości i poziomem samooceny. W tym znaczeniu osoby z niższą samooceną oraz wyższym poziomem ekstrawersji wykazuję większe skłonności do uzależnienia od portali społecznościowych.

OBJAWY UZALEŻNIENIA OD PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jak już wspomniano uzależnienie od mediów społecznościowych stanowi rodzaj uzależnienia behawioralnego. To, że nałóg nie jest związany z zażywaniem substancji psychoaktywnych, ale z wykonywaniem określonych czynności – w tym przypadku korzystaniem z social mediów. Pojawia się zatem pytanie, jak objawia się nałóg od portali społecznościowych? Osoby uzależnione nie są zdolne do prowadzenia normalnego życia w społeczeństwie I prowadzić typowego życia rodzinnego i towarzyskiego. Dodatkowo nie są w stanie wywiązywać się z podstawowych zobowiązań i ról społecznych. Uzależnieni mają zaburzone poczucie odpowiedzialności, a nawet winy. Warto wskazać, że uzależnienie od mediów społecznościowych znacznie zawęża pole zainteresowań i wiąże się z utratą dotychczasowych więzi ze znajomymi. Objawem uzależnienia od social mediów jest niechęć bądź też całkowita niemożność wykonywania określonej pracy zawodowej, która związana jest z normalną dobową organizacją czasu pracy, ale również podjęcie i kontynuowanie nauki. Niemniej jednak należy wskazać, że niechęć bądź niemożność wykonywania pracy czy kontynuowania nauki nie jest związana z gorszym funkcjonowaniem intelektu, a destrukcyjnym wpływem nałogu na uzależnionego.

SKUTKI UZALEŻNIENIA OD PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Uzależnienie, czegokolwiek by nie dotyczyło, zawsze wiąże się z degradacją życia w niemal wszystkich aspektach. Nie inaczej jest w przypadku uzależnienia od portali społecznościowych. Nałóg wiąże się bowiem z zatraceniem dotychczasowych zainteresowań i zmianą sposobu spędzania wolnego czasu. Rozluźnieniu ulegają więzi rodzinne, ale również dotychczasowe znajomości. Osoba uzależniona kosztem prawdziwych, realnych relacji poszukuje nowych znajomości w sieci. Sytuacje te skutkuje ciągłym, nieustającym korzystaniem z portali społecznościowych i jednoczesnym brakiem zainteresowania dotychczasowymi, istotnymi sprawami. Z tego względu dochodzi do nieobecności w szkole i opuszczeniu się w nauce, ale również do zaniedbywania obowiązków zawodowych. Osoby uzależnione nierzadko zaniedbują swój wygląd, gdyż wszelkie relacje mają miejsce w sieci. Sytuacja ta jest niezwykle groźna, ponieważ prowadzi do degradacji we wszystkich aspektach funkcjonowania społecznego osoby uzależnionej, która z czasem zostaje niejako wykluczona z życia społecznego.

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jak wyleczyć uzależnienie od portali społecznościowych – Facebooka czy Instagrama? Leczenie uzależnienia od portali społecznościowych polega na terapii uzależnień behawioralnych. Oznacza to, że istnieje konieczność swoistego odstawienia Internetu i sieci umożliwiającej dostęp do portali społecznościowych i social mediów. Z osobą uzależniona przeprowadzana jest psychoterapia w formie indywidualnej i grupowej. Celem oddziaływań terapeutycznych w tym znaczeniu jest przedstawienie zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z Internetu, mechanizmów uzależnienia oraz degradacyjnego wpływu nałogu na wszystkie sfery życia pacjenta. Psychoterapeuta wraz z uzależnionym mają szansę przepracować nałogowe zachowania, a także wykształcić z chorym mechanizmy radzenia sobie z trudnościami i umiejętność rozpoznawania patologicznych zachowań związanych z nadmiernym korzystaniem z Internetu i social mediów. Celem terapii odwykowej jestem również nauczanie chorego racjonalnego korzystania z zasobów Internetu i portali społecznościowych, by chory wrócił do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Uzależnienie od portali społecznościowych stanowi poważny problem społeczny. Zależność dotyczy nie tylko osób dorosłych, ale również młodych ludzi w wieku dorastania, które są najbardziej narażone na uzależnienia behawioralne. Z tego powodu konieczne jest podejmowanie działalności edukacyjno-informacyjnej, mającej na celu przybliżenie pacjentom mechanizmów uzależnienia, przyczyn zależności i metod, które mogą uchronić przed wystąpieniem niebezpiecznego zjawiska uzależnienia. Uzależnienie od portali społecznościowych ściśle wiąże się z zależnością od sieci i Internetu. Konieczne jest połączenie online, by można było używać komunikatorów społecznych w postaci Facebooka czy Instagrama. Z tego powodu niepokojące powinno być już samo korzystanie z sieci. W tym znaczeniu objawy uzależnienia od Internetu obejmują szereg istotnych zmian w dotychczasowy zachowaniu konkretnej osoby. Należy podkreślić, że możliwie wczesne postawienie wstępnej diagnozy umożliwia udzielenie pomocy osobie uzależnionej i wdrożenie odpowiedniego leczenia, które ustrzeże przed negatywnymi konsekwencjami nałogu. Z tego powodu znajomość objawów uzależnienia od Internetu jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala na wczesną interwencję. Niemniej jednak dużym utrudnieniem w diagnozie problemu jest niejako konieczność korzystania z sieci. Zasoby Internetu bowiem wykorzystywane są przez uczniów, a także pracowników. Z tego względu swoista konieczność bycia online i korzystanie z Internetu stanowią pułapkę współczesnego świata. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność w korzystaniu z Internetu i portali społecznościowych.

O autorze: Piotr Strojnowski

Piotr Strojnowski jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button