Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Tomasz Nikiel.
Kategoria: Alkoholizm

Udostępnij

Alkoholizm to choroba, z którą trudno walczyć. Wymaga nie tylko odpowiedniego leczenia, ale także całkowitego przeorganizowania życia. Z przykrymi konsekwencjami musi zmierzyć się nie tylko osoba uzależniona od alkoholu, ale również jej najbliżsi. Widząc stopniowe pogarszanie się stanu psychicznego człowieka oraz relacji z nim, rodzina i przyjaciele pragną zrobić wszystko, aby mu pomóc. Niestety zwykle dyskusje, kłótnie i próby wytłumaczenia są nieefektywne, a chory na wszelkie komentarze reaguje irytacją lub próbuje obrócić je w żart. Dodatkowo w uzależnienie wpisane są częste przeprosiny i obietnice poprawy, które ostatecznie nie następują. Istnieją grupy wsparcia, specjaliści i ośrodki zamknięte, które przeprowadzają leczenie uzależnienia od alkoholu. Taka pomoc to najskuteczniejsze rozwiązanie. Przedstawiamy, jak metoda interwencji i grupy wsparcia mogą pomóc w podjęciu terapii. Czas wykonać pierwszy krok!

Dlaczego uzależnienie od alkoholu wymaga specjalistycznego podejścia interwencyjnego?

W uzależnienie od alkoholu wpisane są mechanizmy iluzji i zaprzeczania, które uniemożliwiają racjonalne podejście do swojego nałogu. Człowiek wypiera istnienie problemu, a swoje zachowanie usprawiedliwia przeróżnymi wymówkami, niekiedy uciekając się do manipulacji i kłamstwa. Powstała pewna metoda, która w teorii ma skłonić osobę do udania się na odwyk alkoholowy, nazywana interwencją. Pod pojęciem tym kryje się akcja przygotowana przez jej najbliższych (rodzinę i przyjaciół), której zwieńczeniem jest wspólna sesja z uzależnionym. Spotkanie przygotowuje się w tajemnicy, najlepiej również z pomocą terapeuty, a przed jej odbyciem człowiek zmagający się z nałogiem nie powinien o niej wiedzieć. Interwencja jest konfrontacją – nie dyskusją o powodach alkoholizmu, terapią ani kłótnią, podczas której wypomina się mu jego zachowanie. Przedstawia się na niej fakty przemawiające za koniecznością leczenia oraz wyjaśniające, dlaczego osoba musi rzucić alkohol. Warto zaznaczyć, że podczas sesji osoba dotknięta uzależnieniem musi być trzeźwa.

Metody interwencji stosowane w przypadku alkoholizmu

Kluczowe dla skuteczności interwencji są trzy czynniki:

  • Rzeczowość – członkowie rodziny i przyjaciele (najlepiej od 3-5 osób) podczas sesji powinni mówić o faktach i niepokojących zachowaniach bezpośrednio związanych z piciem. Nie należy przywoływać sytuacji spożywania alkoholu, co do których nie jesteśmy pewni,
  • Konkret – kluczem jest mówienie o faktach bez stosowania uogólnień. Warto odnosić się wyłącznie do tego, co rzeczywiście miało miejsce – przywoływać konkretne przykłady zaniedbania obowiązków, jak na przykład nieodbieranie dzieci ze szkoły przez bycie pod wpływem alkoholu. Opisujemy co się wydarzyło, jak dana osoba się zachowała oraz jak wpłynęło to na najbliższych,
  • Życzliwość – sesja powinna odbywać się w atmosferze troski i miłości. Warto podkreślić, że zależy nam na powrocie do zdrowia, niej, a problem nas martwi. Zaznacz, że jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie picia alkoholu i związana z tym terapia uzależnień, najlepiej w ośrodku zamkniętym.

W spotkaniu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby najbliższe, które same doświadczyły przykrych zachowań ze strony człowieka zmagającego się z uzależnieniem. Istotne jest również to, aby członkowie rodziny i przyjaciele zrozumieli mechanizmy alkoholizmu i trudności z nim związane oraz postrzegała nałóg jako chorobę. Ułatwi to przybranie postawy otwartości i życzliwości. Pamiętaj, że decyzję o podjęciu leczenia musi podjąć pacjent. Do niego należy również wybór rodzaju terapii. Może zdecydować się na wizytę na spotkaniu grupy wsparcia lub leczenie alkoholizmu w ośrodku zamkniętym.

Grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu

W walce z alkoholizmem ogromną pomocą może okazać się uczestniczenie w spotkaniach grup wsparcia. Uświadamia osobie dotkniętej uzależnieniem, że nie jest jedyną osobą, która zmaga się z tą chorobą. Wspólne dzielenie się przykrymi sytuacjami ułatwia otworzenie i przyznanie się do problemu. Dodatkowo daje to poczucie zrozumienia przez innych, które odgrywa dużą rolę w walce z uzależnieniem. Grupy wsparcia mogą przybierać różną postać. Grupy formalne organizują specjalistyczne instytucje i prowadzone są przez profesjonalnie przygotowane osoby, zaś nieformalne mają charakter samopomocowy i nie przeprowadza ich terapeuta, a lider. Do tej drugiej kategorii zaliczają się między innymi spotkania Anonimowych Alkoholików.

Rola rodziny w procesie leczenia alkoholizmu

Niezwykle istotną rolę w wychodzeniu z alkoholizmu odgrywa rodzina. To właśnie jej wsparcie, zrozumienie i okazywana miłość są bardzo często powodem, dla której osoba decyduje się na pokonanie choroby. Niestety to również członkowie rodziny najczęściej doświadczają przykrych konsekwencji uzależnienia, dlatego też bardzo ważne jest zrozumienie przez nich, czym tak właściwie jest nałóg i zdobycie wiedzy na temat przebiegu choroby. W ten sposób najbliżsi mogą przygotować się na objawy zespołu abstynencyjnego i właściwie reagować na związane z nim zachowania. Pamiętaj – najskuteczniejszą metodą walki z alkoholizmem jest terapia uzależnień od alkoholu. Jeżeli więc zauważysz u siebie lub bliskich jego objawy, zgłoś się o pomoc do ośrodka leczenia uzależnień.

O autorze: Tomasz Nikiel

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button