Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Tomasz Nikiel.
Kategoria: Narkomania

Udostępnij

Uzależnienie od środków odurzających to poważne zaburzenie, które niesie za sobą liczne negatywne, a niekiedy nawet tragiczne konsekwencje. Wskutek nałogu cierpi nie tylko cały organizm i psychika osoby, która się z nim zmaga – pogorszeniu ulegają również relacje z najbliższymi, a normalne funkcjonowanie w społeczeństwie z czasem staje się niemożliwe. Przedstawiamy, jakie są społeczne skutki narkomanii oraz jak uzależnienie od substancji psychoaktywnej wpływa na postrzeganie człowieka przez otoczenie.

Relacje rodzinne osoby uzależnionej

Narkomania i jej skutki zwykle najbardziej dotykają najbliższych. Wskutek postępującej choroby dochodzi do znacznej zmiany zachowania osoby zmagającej się z nałogiem. Jej całe życie zaczyna koncentrować się na używce, a relacje rodzinne stopniowo przestają mieć dla niej znaczenie. Z czasem bliski może stać się zupełnie obojętny, a nawet agresywny, szczególnie w przypadku, gdy nie ma dostępu do narkotyku. Członkowie rodziny, widząc pogarszający się stan ukochanej osoby, nie chcą pozostawać bezczynne i za wszelką cenę próbują powstrzymać ją od dalszego zażywania środka odurzającego – niestety zwykle bezskutecznie.

Skutki narkomanii szczególnie dotkliwie odczuwają dzieci uzależnionego – brakuje im miłości ze strony rodzica, tak bardzo potrzebnej dla ich prawidłowego dorastania. Negatywnie odbija się na nich agresja, przejawiana przez osobę zmagającą się z nałogiem, która wywołuje u nich poczucie ciągłego zagrożenia i niepewności. Pamiętaj – jeżeli zaobserwujesz u bliskiego objawy zależności od środka odurzającego, nie czekaj i zgłoś się o pomoc do specjalistycznego ośrodka. Leczenie narkomanii to w rzeczywistości jedyny skuteczny sposób walki z tą podstępną chorobą, który potrafi zniwelować przykre skutki zażywania narkotyków.

Ryzyko wykluczenia społecznego związane z uzależnieniem

Ze względu na niską świadomość na temat narkomanii i tego, czym faktycznie jest, osoby uzależnione niezwykle często doświadczają wykluczenia społecznego. Termin ten odnosi się do braku możliwości uczestniczenia w życiu publicznym, spowodowaną wcześniejszym naruszaniem przyjętych w społeczeństwie zasad. Obecne wśród wielu osób błędne przekonanie o tym, że nałóg stanowi oznakę słabej woli, wywołuje niechęć i dystans do osoby uzależnionej. Czasem wiąże się to również z lekceważeniem jej potrzeb. Z kolei takie zachowanie wzmaga poczucie niezrozumienia i alienacji, a jednocześnie zniechęca do sięgnięcia po pomoc, której może udzielić terapeuta uzależnień. Specjalista pracuje nie tylko z osobami uzależnionymi, ale także zapewnia wsparcie bliskim.

Marginalizacja społeczna osób uzależnionych od narkotyków

Obok wykluczenia, skutki uzależnienia od narkotyków obejmują także marginalizację społeczną. Pojęcie to określa sytuację, w której dany człowiek ma ograniczone możliwości lub utrudniony dostęp do podstawowych dóbr czy usług. Ludzie dotknięci nałogiem po przebytym odwyku zwykle doświadczają dużych problemów ze znalezieniem pracy, przez co znacznie zwiększa się ryzyko ubóstwa oraz wkroczenia na drogę przestępczości. Zmniejszone jest również zaufanie społeczeństwa wobec osoby zmagającej się z uzależnieniem, a jej głos w publicznych debatach często zostaje uznawany za nieistotny.

Uzależnienie od narkotyków a przestępczość

Skutki brania narkotyków nie dotyczą jednak wyłącznie relacji z bliskimi czy problematyki wykluczenia społecznego. Liczne badania dowiodły, że narkomania zwiększa również ryzyko popełniania przestępstw różnego rodzaju. Jednym z częstszych czynów zabronionych, których dopuszczają się osoby zmagające się z nałogiem, są kradzieże i rozboje, co zwykle wynika z braku środków finansowych na zakup substancji odurzającej. Dochodzić może do aktów przemocy spowodowanych niestabilnością emocjonalną czy samym narkotykiem wzmagającym agresję, na czym najczęściej cierpią niewinni ludzie. Niektórzy, chcąc zdobyć pieniądze w celu kupna używki rozpoczynają również handel nielegalnymi substancjami, co niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje karnoprawne. Warto jednak pamiętać, że przestępstwa dokonywane przez osoby uzależnione wynikają nie z własnej nieprzymuszonej woli, a raczej z faktu bycia zależnym od narkotyku.

Społeczne skutki uzależnienia od narkotyków są niezwykle trudne dla osoby zmagającej się z nałogiem, często niosąc za sobą konsekwencje jeszcze bardziej dotkliwe niż dolegliwości fizyczne. Między innymi dlatego ogromne znaczenie ma edukacja i poszerzanie świadomości społecznej na temat istoty uzależnień. Pamiętaj – jeżeli czujesz, że tracisz kontrolę – nie bój prosić się o pomoc. Skontaktuj się z ośrodkiem leczenia uzależnień Medjol i odzyskaj utraconą satysfakcję z życia!

O autorze: Tomasz Nikiel

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button