Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Narkomania

Udostępnij

Dopalacze to nic innego jak narkotyki, które są wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia. Wykazują one działanie psychoaktywne, przez co mogą wywoływać określone stany w organizmie – odurzenia, pobudzenia, euforię czy halucynację. Co ważne, uzależnienie od dopalaczy znajduje się ma liście Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Dopalacze to substancje psychoaktywne, które są znacznie bardziej niebezpieczne od narkotyków, gdyż ich skład ciągle się zmienia, a w jednej dawce można odnaleźć kilka różnych rodzajów środków pobudzających. Z tego powodu zażywanie dopalaczy zawsze stanowi ryzyko potencjalnego zatrucia i przedawkowania. Po dopalacze najczęściej sięgają osoby młode, którymi kieruje chęć eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi i dobrej zabawy – specyfiki te towarzyszą zazwyczaj młodym ludziom na imprezach. Najczęściej osoby zażywające dopalacze nie są świadome ryzyka, jakie wiąże się z ich przyjmowaniem. Tymczasem zatrucie i przedawkowanie dopalaczy stanowi stan potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia. Pojawia się zatem pytanie, czym grozi przedawkowanie i zatrucie dopalaczami? Jak przebiega postępowanie w przypadku zatrucia i przedawkowania dopalaczami? Jakie są objawy i jak leczyć przedawkowanie? Jakie są konsekwencje przedawkowania i zatrucia dopalaczami?

OBJAWY ZATRUCIA I PRZEDAWKOWANIA DOPALACZY

Dopalacze stanowią stan bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia osoby, która je zażywa. Należy wskazać, że lista objawów, jakie mogą wystąpić w wyniku zatrucia i przedawkowania jest bardzo długa. Niebezpieczne dopalacze mogą doprowadzić do uszkodzenia niemal każdego narządu. Niemniej jednak należy podkreślić, ze stopień szkodliwości jest zróżnicowany i zależny od wielu czynników, wśród których należy wymienić rodzaj zażytego dopalacza, ilość zawartych w nim toksycznych substancji, a także od wieku, wagi i stanu zdrowia osoby, która go zażywa. Nie bez znaczenia są również okoliczności narkotyzowania się dopalaczami. Dopalacze bowiem nierzadko zażywane są wraz z alkoholem dla spotęgowania efektu odurzenia. Tymczasem sytuacja ta jest niezwykle niebezpieczna dla organizmu, gdyż prowadzi do poważnych interakcji i zatrucia organizmu.

Objawy po przedawkowaniu i zatruciu dopalaczami można podzielić na dwie grupy – mniej i bardziej poważne. Do najmniej groźnych objawów zatrucia i przedawkowania dopalaczy zaliczyć należy bóle głowy, zaburzenia rytmu serca i bóle w klatce piersiowej, a także bezsenność i problemy z koncentracją oraz stany lękowe. Ostre zatrucie dopalaczami wiąże się z kolei z ryzykiem zawału serca, udaru mózgu, stanami agresji, które w skrajnych przypadkach mogą zakończyć się próbami samobójczymi lub zabójstwa. Dodatkowo pojawić się może śpiączka, niewydolność nerek i wątroby. Warto nadmienić, że wśród objawów przedawkowania i zatrucia dopalaczami wymienić można również oczopląs, szczękościsk, nadmierną potliwość, nudności i wymioty, omamy słuchowe i wzrokowe, duszności i problemy z oddychaniem, nadpobudliwość, skoki temperatury, a także stany lękowe i nagły wzrost ciśnienia tętniczego. Dodatkowo nierzadko pojawia się rozrywający ból głowy oraz migotanie przedsionków.

Należy podkreślić, że dopalacze są grupą narkotyków szczególnie niebezpieczną dla osób z przewlekłymi schorzeniami, czyli dla alergików, cukrzyków oraz dla osób z osłabionym układem odpornościowym, a także dla młodych osób – dzieci i młodzieży, którzy znajdują się w fazie rozwoju.

PRZEDAWKOWANIE I ZATRUCIE DOPALACZAMI A PIERWSZA POMOC

Przedawkowanie i zatrucie dopalaczami stanowi stan bezpośrednio zagrażający zdrowiu i życiu poszkodowanego. Z tego powodu niezwykle ważne jest odpowiednie postępowanie i udzielenie pierwszej pomocy. Ze względu na możliwość przegrzania organizmu osobie, która zatruła się dopalaczami, należy podać duże ilości wody do wypicia i ochładzać ciało. Niezwykle ważne jest również zachowanie przy sobie opakowania po dopalaczach, co ułatwi rozpoznanie i diagnostykę. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie odpowiedniej reakcji ratowniczej i właściwa reakcja na objawy ostrego zatrucia dopalaczami. Osobie poszkodowanej pod żadnym pozorem nie należy podawać leków, gdyż mogą one wejść w interakcje z substancjami zawartymi w dopalaczu. Niezwykle ważne jest także natychmiastowe wezwanie karetki pogotowia, gdyż zatrucie i przedawkowanie dopalaczami może być śmiertelne, z tego względu liczy się każda sekunda. Na oddziałach intensywnej terapii czy toksykologicznych z roku na rok przybywa nastolatków i młodych osób, które zażyły dopalacze i w konsekwencji doszło do nich do zatrucia i przedawkowania substancji psychoaktywnych. Sytuacja ta w każdym przypadku wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.

LECZENIE ZATRUCIA DOPALACZAMI

Leczenie zatrucia i przedawkowania dopalaczami zawsze wiąże się z detoksem organizmu z substancji psychoaktywnej. Detoksykacja oznacza oczyszczenie organizmu z toksyn, które go zatruły, a które zawarte były w dopalaczi. Niemniej jednak celem uniknięcia kolejnych przypadków niebezpiecznych zatruć konieczne jest podjęcie kolejnego etapu leczenia, którym jest terapia odwykowa obejmująca psychoterapię indywidualną i grupową, która przeprowadzana jest w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień. W trakcie oddziaływań terapeutycznych uzależnieni informowani są co do.skutków nałogu, konsekwencji fizycznych i psychicznych, społecznych oraz innych ubocznych skutków narkotyzowania się dopalaczami. Należy wskazać, że terapia odwykowa umożliwia odzyskanie kontroli nad własnym życiem i powrót do normalnego funkcjonowania społecznego.

SKUTKI ZATRUCIA DOPALACZAMI

Skutki zatrucia dopalaczami są trudne do przewidzenia. Każda substancja zawiera środki trujące, na które organizm może różnie zareagować. Najpoważniejszą konsekwencją przedawkowania i zatrucia jest zgon, co roku dochodzi do śmiertelnych zatruć substancjami psychoaktywnymi tj. dopalaczami.

Dopalaczem, który jest wyjątkowo niebezpieczny to mefedron. Stanowi on substancję będącą pochodną efedryny, ale działającą podobnie do kokainy. Mefedron niemal błyskawicznie wchłania się do organizmu, powodując nagły, szybki wzrost temperatury ciała, mimo że na początku pojawia się uczucie zimna. Konsekwencją zatrucia mefedronem w tym przypadku jest przegrzanie tkanek, szczególnie mózgu i serca.

Dopalacze, podobnie jak narkotyki, stanowią substancje psychoaktywne o dużym potencjale uzależniającym. Już zażycie jednej dawki może wywołać uzależnienie psychiczne i fizyczne. Oznacza to, że zaprzestanie narkotyzowania się dopalaczami skutkuje nieprzyjemnymi, dolegliwymi objawami odstawiennymi (zespół abstynencyjny), które uniemożliwiają wytrwanie w abstynencji od środków psychoaktywnych. Uzależnienie od dopalaczy, podobnie jak od innych substancji psychoaktywnych wiąże się z degradacją życia we wszystkich możliwych aspektach. Z tego powodu niezwykle ważne jest wsparcie i pomoc w wyjściu z nałogu. Pojawia się jednak pytanie, jak rozpoznać uzależnienie od dopalaczy? Uzależnienie od dopalaczy, tak jak w przypadku innych substancji psychoaktywnych, wiąże się z występowaniem charakterystycznych objawów, które zauważyć można poprzez obserwację źrenic i zmian w wyglądzie. Niemniej jednak niepokojącymi symptomami mogącymi świadczyć o nałogu jest zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń, zainteresowań i grupy znajomych. Z tego względu rozpoznanie uzależnienia znacznie ułatwia obserwacja osoby uzależnionej.

O autorze: Piotr Strojnowski

Piotr Strojnowski jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button