Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Alkoholizm

Udostępnij

Alkoholizm jest przewlekłą, chroniczną chorobą, która nieleczona może być przyczyną śmierci alkoholika. Nadmierne spożywanie alkoholu ma destrukcyjny wpływ na wszystkie sfery życia chorego. Co ważne, alkohol jest substancją toksyczną, która powoduje liczne uszkodzenia narządów wewnętrznych. Należy wskazać, że alkohol etylowy uszkadza również układ nerwowy. Z tego powodu, długotrwała choroba alkoholowa nierzadko związana jest z wystąpieniem schorzeń o podłożu psychicznym. Przykładem zaburzenia psychicznego w chorobie alkoholowej jest zespół Otella. Dlatego też, choroba alkoholowa może być przyczyną urojeń zazdrości. Czym zatem jest zespół Otella i skąd się bierze? Jak się leczy zespół Otella? Czy paranoję alkoholową zazdrości w ogóle da się wyleczyć? Jakie leki pomagają w leczeniu?

CO TO JEST ZESPÓŁ OTELLA?

Syndrom Otella określany jest również jako obłęd zazdrości lub obłęd alkoholowy, gdyż zazwyczaj towarzyszy chorobie alkoholowej. Stanowi rodzaj uporczywej psychozy urojeniowej i patologicznej, chorobliwej zazdrości o partnerkę. Jest uznawany za chorobę psychiczną. Należy wskazać, że zespół Otella nie jest zwykłą zazdrością, jaka pojawia się w każdym związku, ale jest patologicznym uczuciem, które powstaje na bazie urojeń niewierności małżeńskiej. Zespół Otella został ujęty w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, jako uporczywe nadużywanie alkoholu (etanolu).

PRZYCZYNY ZESPOŁU OTELLA

Przyczyną wystąpienia choroby Otella w przypadku alkoholizmu jest uszkodzenie obwodowego układu nerwowego, spowodowanego nadużywaniem alkoholu etylowego, który spożywany w nadmiernych ilościach przez dłuższy czas jest substancją toksyczną. Należy zatem wskazać, że wpływ na pojawienie się kompleksu Otella ma organiczne uszkodzenie mózgu, które pojawić się może w wyniku spożywania alkoholu, ale również innych substancji psychoaktywnych, np. narkotyków. Paranoja alkoholowa zatem ściśle związana jest z chorobą alkoholową i to właśnie w nadmiernym alkoholizowaniu się należy szukać etiologii problemu. Co ważne, istnieją przypuszczenia, że na chorobę Otella wpływ może mieć istniejąca przed zachorowaniem osobowość paranoiczna osoby chorej, która cechuje się podejrzliwością i nieufnością. Dodatkowo, kompleks Otella częściej pojawia się u chorych z obniżoną samooceną i niskim poczuciem własnej wartości. Dodatkowo, niekiedy obłęd zazdrości pojawia się również przy zaburzeniach schizofrenicznych.

CZY ZESPÓŁ OTELLA JEST DZIEDZICZNY?

Syndrom Otella to choroba nabyta, która zazwyczaj jest wynikiem długotrwałego spożywania alkoholu, ale może być równie skutkiem zażywania narkotyków. Narkoman lub alkoholik pod wpływem działania środków psychoaktywnych nie kontroluje swoich działań, pojawiają się urojenia. Nierzadko osoby uzależnione wykazują również agresję, obrażają partnera, a niekiedy stosują nawet przemoc fizyczną. Co ważne, najbardziej narażone na pojawienie się syndromu Otella są osoby, które przez długi czas się alkoholizują. Dlatego należy podkreślić, że syndrom Otella nie jest dziedziczny. Niemniej jednak istnieją badania, które wskazują na dziedziczenie genu, który odpowiada za skłonność do popadania w nałóg alkoholowy, który jest główną przyczyną paranoi alkoholowej i zespołu Otella.

JAK ROZPOZNAĆ ZESPÓŁ OTELLA? – SYNDROM OTELLA OBJAWY

Osiowym objawem zespołu Otella jest to, że chory przekonany jest o niewierności partnerki i dlatego oskarża ją o liczne zdrady, dlatego pojawiają się urojenia niewiary małżeńskiej. W kręgu podejrzanych znajdują się sąsiedzi, przyjaciele i obcy ludzie, z którymi partnerka ma kontakt. Ponadto, syndrom zdrady ma również objawy towarzyszące chorobie, którą jest patologiczna zazdrość. Chorzy przejawiają agresywne zachowanie wobec osoby, która go rzekomo zdradza, ale również wobec osób, co do których istnieje podejrzenie, że zatajają prawdę przed chorym i pomagają w ukrywaniu zdrad. Co ważne, osoba z syndromem Otella nie ma możliwości kontrolowania swoich emocji, dlatego formą ucieczki przed wyimaginowanymi problemami jest alkoholizowanie się, który jest również źródłem choroby i przyczynia się do pogłębiania się paranoi alkoholowej. Prowadzi to bezpośrednio do intensyfikacji i nasilenia się objawów zespołu Otella. Wśród innych symptomów należy wymieć manię prześladowczą partnerki oraz jej nadmierne kontrolowanie. Dlatego też osoba z syndromem Otella sprawdza osobiste rzeczy partnerki, korespondencję i telefon w celu poszukiwania dowodów zdrady. Niektórzy nawet instalują kamery w domu i wynajmują detektywów. Obłęd alkoholowy jest przyczyną irracjonalnych podejrzeń i zachowań, które mają na celu udowodnienie swoich racji, które są najczęściej wymysłem chorego. Co ważne, paranoja alkoholowa w postaci syndromu zdrady pojawić się może zarówno u osób starszych, jak i młodszych. Istotne jest również to, że objawy choroby alkoholowego obłędu zazdrości nie ustępują nawet po rozstaniu, bowiem odejście partnerki w ich przekonaniu związane jest z układaniem sobie życia z kochankiem. Nierzadko syndrom Otella może skutkować pojawieniem się depresji. Dlatego też konieczne jest podjęcie leczenia i terapii.

JAK LECZYĆ SYNDROM OTELLA?

Nakłonienie osoby z syndromem Otella do poddania się terapii jest niezwykle trudne. Trzeba mieć świadomość, że osoby te cierpią na psychozę urojeniową, są przeświadczeni o słuszności swoich podejrzeń i nie widzą absurdalności swojego postępowania. Jeżeli nawet pojawiają się momenty trzeźwego myślenia, to wystarczy niewielki impuls, by powróciły natrętne myśli o rzekomych zdradach. Należy podkreślić, że paranoja alkoholowa – w tym przypadku choroba Otella, ma przebieg przewlekły i wymaga intensywnego leczenia. Co ważne, leczenie syndromu Otella powinno być rozpoczęte jak najszybciej od momentu zauważenia pierwszych, niepokojących sygnałów. W przypadku alkoholizmu, który wywołał psychozę zazdrości, konieczne jest utrzymanie absencji – stanowi to podstawowy warunek rozpoczęcia terapii. Dlatego też, detoks i podjęcie odwyku jest niezbędne dla otrzymania pozytywnych efektów leczenia, w innym przypadku psychoza będzie się pogłębiała. Niemniej jednak należy wskazać, że nie istnieją całkowicie skuteczne metody leczenia. Syndrom Otella jest formą obłędu, psychozy alkoholowej. Z tego powodu niezbędne jest leczenie psychiatryczne. Obłęd alkoholowy leczony jest poprzez farmakoterapię, która polega na zażywaniu leków przeciwpsychotycznych oraz pozostawaniu pod stałą opieką psychiatry i specjalistów. Ponadto, jednocześnie należy prowadzić terapię indywidualną oraz grupową – dla par, ponieważ połączone terapie przynoszą najlepsze efekty. Co ważne, w przypadku osób wyjątkowo agresywnych, które znęcają się nad partnerkami, i prześladują je, istnieją przesłanki do leczenia psychiatrycznego. W przypadku chorych, którzy nie zgadzają się na dobrowolne poddanie się leczeniu można zastosowań leczenie przymusowe.

CZY ZESPÓŁ OTELLA JEST ULECZALNY?

Paranoję alkoholową niestety bardzo trudno wyleczyć . Oznacza to, że terapię i leczenie alkoholizmu nierzadko trzeba prowadzić przez całe życie. Dodatkowo, nawet zastosowanie jednoczesnej farmakoterapii i psychoterapii nie daje gwarancji powodzenia. Należy również wskazać, że zachowanie abstynencji i życie bez alkoholu nie umożliwia wyeliminowania problemu i nie jest gwarantem wyzdrowienia. Niemniej jednak, należy wskazać, że rokowania uzależnione są od tego, na jakim etapie rozpoczęto leczenie i poddano chorego psychoterapii.

ZESPÓŁ OTELLA U KOBIET

Paranoja alkoholowa w postaci syndromu Otella może pojawić się również u kobiet. Etiologia problemu i objawy w tym przypadku niczym się nie różnią. Kobiety wykazują chorobliwą zazdrość wobec partnera, podejrzewają liczne zdrady i żądają przyznania się do nich. Należy jednak wskazać, że patologiczna zazdrość o partnera nie ma racjonalnych podstaw, a opiera się jedynie na urojeniach. Warto podkreślić, że mimo iż paranoja alkoholowa może wystąpić u kobiet, to w tej grupie stanowi jedynie niewielką część zachorowań i pojawia się w pojedynczych przypadkach. Zespół Otella dotyczy głównie mężczyzn.

Kompleks Otella stanowi klasyczny przykład związku podwójnie toksycznego. Związane jest to z chorobą alkoholową i współwystępującą paranoją alkoholową. Psychoza zazdrości stanowi skutek uzależnienia od alkoholu, które samo w sobie niszczy więź i relację dwojga ludzi, z kolei chorobliwa zazdrość mnoży problemy w związku. Życie z alkoholikiem stanowi duże wyzwanie, jest źródłem wielu problemów i dezorganizacji życia rodzinnego. Konieczne jest zrozumienie istoty choroby. Co to jest alkoholizm?, jakie są jego przyczyny? – poznanie mechanizmów uzależnienia jest niezbędne do udzielenia pomocy choremu.

O autorze: Piotr Strojnowski

Piotr Strojnowski jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button