Skip to main content
Tomasz Nikiel
Psycho­terapeuta

Tomasz Nikiel

Psycho­terapeuta

Psychoterapia w nurcie
psychodynami­cznym

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
Kierownik - Prywatny Ośrodek Psychoterapii Uzależnień MEDJOL
Praca Terapeuty Uzależnień

Psychoterapeuta
Doświad­czenie
& Wykształ­cenie

Ukończyłem studia wyższe na Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu w dziedzinie leczenia narkomanii i innych środków psychoaktywnych, oraz 4-letnie studia psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym w Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Aktualnie jestem w trakcie specjalistycznego szkolenia w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku.

Zdobywałem doświadczenie zawodowe w dziedzinie psychoterapii grupowej w ośrodkach długoterminowych MONAR z osobami dorosłymi jak i młodzieżą. Pracowałem w ZLO dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze na oddziale specjalistycznym przeznaczonym dla osób z podwójną diagnozą. Prowadziłem psychoterapię grupową na Oddziale dziennym w Poradni Leczenia Uzależnień w Jeleniej Górze oraz psychoterapię indywidualną.

Aktualnie prowadzę indywidualną psychoterapię z osobami doświadczającymi różnych trudności życiowych w Poradni Psychoterapeutycznej w Czersku w ramach Centrum Medycznego MEDJOL oraz w formie online.

Zajmuje się obszarami związanymi z problemem uzależnień od substancji psychoaktywnych jak i uzależnień behawioralnych. Prowadzę psychoterapię z pacjentami współuzależnionymi, nadmiernie przeżywającymi lęk, smutek, z myślami obsesyjnymi, trudnościami w relacjach oraz trudnościami utrudniającymi bądź zaburzającymi codzienne życie.

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami, które na swojej drodze przeżywają różnego rodzaju załamania, kryzysy, chwile niepewności, jak również traumy oraz uczucie dyskomfortu.

W pracy z Pacjentem korzystam z podejścia integrującego różne nurty terapeutyczne, glównie w nurcie psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym. Konsultuje osoby borykające sie z problemami w obszarach zaburzeń depresyjnych, lęku spolecznego czy zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia). W kontakcie z pacjentem bardzo cenię sobie indywidualne podejście oraz autentyzm relacji terapeutycznej.

Tomasz Nikiel Terapeuta Uzależnień
Terapia Uzależnień

Psychoterapeuta
Jak Pomagam

Z czymkolwiek się zmagasz – znajdę sposób, by Tobie pomóc.
W moim gabinecie, dzięki wspólnej pracy osiągniesz to, co teraz może wydawać się niemożliwe...
Dobry Terapeuta Uzależnień jest jak twój osobisty przewodnik, który poprowadzi Cię przez wyboistą drogę ku wolności od uzależnienia. Gdy narodzi się w Tobie pragnienie zmiany, ja dam Tobie niezbędne narzędzia potrzebne do wejścia w trzeźwe i szczęśliwe życie...

Problem uzależnień to skomplikowana machina wciągająca nie tylko samego uzależnionego, lecz także wszystkie osoby z jego otoczenia. Cierpią członkowie rodziny, przyjaciele, współpracownicy. Chory czuje się dodatkowo obciążony odpowiedzialnością za przenoszenie swojego problemu na innych, co tylko pogłębia poczucie bezradności i lęku. Jako terapeuta uzależnień pomagam dotrzeć do rdzenia problemu. Dzięki takiemu podejściu możesz liczyć na to iż, z sesji na sesję ciężar bezradności i lęku będzie stawał się coraz mniejszy.

Stając się Twoim terapeutą uzależnień, otrzymasz ode mnie szansę na lepsze jutro. W zaproponowanej przeze mnie terapii, pokażę Tobie jak odzyskać kontrolę nad swoim życiem, będę dla Ciebie wsparciem w chwilach załamania, a także pokieruję Cię na właściwą ścieżkę rozwoju. Będę starać się wejść w Twoją sytuację, zrozumieć ją, a przy tym nigdy Cię nie oceniać. Nasza relacja powinna opierać się na zaufaniu.

Jestem terapeutą uzależnień z doświadczeniem w pracy z różnymi osobami. Nie tylko pomagam uzależnionym od substancji psychoaktywnych, czy alkoholu, ale zajmuję się także pomocą osobom dotkniętym uzależnieniami behawioralnymi, takimi jak: zakupoholizm, pracoholizm, uzależnienie od hazardu, Internetu i inne. Prowadzę także terapię dla osób tzw. współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).


Tomasz Nikiel Psychoterapeuta
Tomasz Nikiel Twórczość
Jaka jest moja
pasja?
Wszystkie prace fotograficzne, ukazane w serwisie www są mojego autorstwa
Jaka jest moja pasja?

Wszystkie prace fotograficzne, ukazane w serwisie www są mojego autorstwa.
Fotografia Artystyczna Tomasz Nikiel
Fotografia Artystyczna Tomasz Nikiel
Fotografia Artystyczna Tomasz Nikiel
Wyjdźiesz poza negatywne wzorce myślenia

Psychoterapia Warszawa

Przygotuję Cię
na głęboką osobistą przemianę!