Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Tomasz Nikiel.
Kategoria: Alkoholizm

Udostępnij

Nadużywanie alkoholu niesie za sobą poważne konsekwencje, które negatywnie wpływają na zdrowie fizyczne i psychicznie osoby zmagającej się z uzależnieniem. Wskutek nadmiernego spożywania owej substancji psychoaktywnej dochodzi do uszkodzenia licznych organów w ciele, pogorszeniu ulega również stan psychiczny. Niestety człowiek dotknięty alkoholizmem nie jest jedynym, który odczuwa przykre skutki nałogu – na uzależnieniu cierpią również jego najbliżsi. Wyjaśniamy, jak problem alkoholowy w rodzinie wpływa na jej funkcjonowanie oraz jakie konsekwencje niesie za sobą uzależnienie jej członka.

Wpływ alkoholizmu na relacje w rodzinie

Alkoholizm jest bardzo poważną chorobą, która znacznie utrudnia, a czasami nawet uniemożliwia osobie uzależnionej normalne funkcjonowanie. Jej zachowanie pod wpływem nałogu często całkowicie się zmienia. Człowiek zaczyna skupiać się wyłącznie na zdobywaniu i zażywaniu używki, co prowadzi do zaniedbywania swoich zawodowych i rodzinnych obowiązków. Coraz częściej przejawia agresję czy irytację, która ulega wzmożeniu w przypadku, gdy nie ma dostępu do alkoholu. Niestety, zwykle negatywne emocje odbijają się na najbliższych. Oprócz uciekania się do manipulacji i kłamstwa, czasem dochodzi również do przemocy – zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Rodzina z problemem alkoholowym jednego członka jest narażona na ogromny stres, pojawia się poczucie bezsilności, bezradności, a także strachu przed nieprzewidywalnymi zachowaniami osoby dotkniętej uzależnieniem. Dodatkowo, ze względu na postępujący alkoholizm i przeznaczanie coraz większej sumy pieniędzy na używkę, pojawiają się również problemy finansowe. Wskutek tego, relacje między członkami rodziny ulegają znacznemu pogorszeniu. Aby je naprawić, konieczne jest leczenie alkoholizmu. Dopiero w trakcie terapii można zrozumieć, jakie błędy zostały popełnione oraz odnaleźć ich źródło, a także nauczyć się na nowo funkcjonować.

Fizyczne i emocjonalne konsekwencje dla dzieci w rodzinie alkoholowej

Konsekwencje uzależnienia członka rodziny dotyczą każdego z nich, jednak najbardziej dotkliwie odczuwają je dzieci. W rodzinie alkoholowej zwykle nie zostaje im zapewniona odpowiednia troska i opieka, a potrzeby emocjonalne nie są zaspokajane. Przez zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich zaburzeniu ulega ich rozwój, co negatywnie przekłada się na funkcjonowanie w dorosłości. Dzieci osób dotkniętych alkoholizmem żyją w ciągłym strachu, napięciu i niepewności, a nieprzewidywalność rodzica niekiedy prowadzi do traumatycznych dla nich przeżyć. To jednak nie jedyne konsekwencje, jakie niesie za sobą dla najmłodszych alkoholizm w rodzinie. Wpływ na dziecko znacznie wykracza poza doświadczanie przykrych emocji. W późniejszych etapach życia ich zdolności do okazywania uczuć są mocno zaburzone, często pojawiają się choroby psychiczne, a utrwalone schematy z domu powodują wystąpienie syndromu DDA. Dodatkowo są znacznie bardziej narażone na wykształcenie się u nich nałogu, przez co konieczna może okazać się terapia uzależnień. Warto pamiętać, że specjaliści oferują swoją pomoc także rodzinom i dzieciom.

Skutki psychiczne dla partnerów osób uzależnionych

Alkohol w rodzinie pozostawia również piętno na partnerach osoby uzależnionej. Często występuje u nich tzw. współuzależnienie od alkoholu, polegające na rozwoju destrukcyjnych mechanizmów i schematów takich, jak postawy autodestrukcyjne, poczucie konieczności kontroli czy przejęcia odpowiedzialności za członka dotkniętego nałogiem. Osoba współuzależniona próbuje rozpaczliwie powstrzymać picie partnera, koncentruje swoje myśli, uczucia i zachowania wokół niego, zaniedbując tym samym potrzeby własne, a niekiedy również dzieci. Wiąże się z tym znaczne obniżenie nastroju, bezsenność i wahania nastroju, a jej stan psychiczny ulega znacznemu pogorszeniu. Dodatkowo to właśnie ona jest najbardziej narażona na przemoc ze strony członka rodziny dotkniętego alkoholizmem – zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Pamiętaj – jeżeli w Twojej rodzinie występuje problem alkoholowy, nie bój prosić się o wsparcie i zgłoś się do specjalistycznej placówki. Niesieniem profesjonalnej pomocy osobom zmagającym się z nałogiem zajmuje się ośrodek leczenia uzależnień Medjol.

Alkoholizm w rodzinie przyczyną rozwodów i rozbicia rodziny

Wpływ uzależnienia osoby na pozostałych członków rodziny jest ogromny. Jej bliscy żyją w ciągłym poczuciu niepewności i strachu, prowadząc do znacznego pogorszenia relacji, a niekiedy również rozwodów. Mimo wyraźnych chęci wsparcia, bezskuteczna próba pomocy uzależnionemu partnerowi czy opiekunowi wywołuje w nich bezsilność i bezradność, konsekwencją czego jest całkowity rozpad rodziny i zerwanie więzi. Niestety skutki alkoholizmu i traumatyczne doświadczenia z nim związane pozostają z członkami rodziny przez bardzo długi czas. Dlatego właśnie tak ważne jest leczenie uzależnienia. Jeżeli problem dotyczy również Twoich bliskich to warto poprosić o pomoc specjalistów – zawalcz o odzyskanie kontroli nad swoim życiem i odbudowę relacji!

O autorze: Tomasz Nikiel

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button