Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Tomasz Nikiel.
Kategoria: Alkoholizm

Udostępnij

Uzależnienie od alkoholu z roku na rok dotyka coraz więcej osób. Po napoje wyskokowe, oprócz dorosłych, znacznie częściej sięgają również niepełnoletni, którzy są najbardziej podatni na wykształcenie się nałogu i wynikających z niego negatywnych konsekwencji. Niestety wzrost popularności problemu stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla ludzi zmagających się z uzależnieniem, ale również dla całego społeczeństwa. Aby przeciwdziałać alkoholizmowi oraz jego niebezpiecznymi skutkami, powstały liczne przepisy, mające na celu prawną regulację spożywania alkoholu.

Jazda pod wpływem alkoholu – nigdy tego nie rób!

Jedną z niezwykle niebezpiecznych konsekwencji nadużywania alkoholu jest znaczne zmniejszenie poczucia odpowiedzialności, zwolnione tempo reakcji i brak zdolności do oceny sytuacji. Wskutek nadmiernego spożywania alkoholu z czasem może przestać zdawać sobie sprawę z konsekwencji własnych czynów i podejmuje ryzykowne zachowania, realnie zagrażające zdrowiu i życiu jej samej oraz innych ludzi. Należy do nich między innymi jazda pod wpływem alkoholu. W polskim prawie wyróżniono dwa stany:

  • Stan po użyciu alkoholu – dotyczy to osoby, w której krwi znajduje się od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Sytuacja ta jest skategoryzowana jako wykroczenie, a kara za jazdę po alkoholu wynosić może od 2500 zł do nawet 30 tys. zł lub polegać na aresztowaniu. Dodatkowo sąd może nałożyć na taką osobę zakaz prowadzenia pojazdu na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat.
  • Stan nietrzeźwości – dotyczy osoby, w której krwi znajduje się powyżej 0,5 promila. Jazda po alkoholu jest uznawana za przestępstwo i niesie za sobą poważniejsze Kierowca może otrzymać wówczas surową karę grzywny, ograniczenie wolności do 2 lat, a nawet jej pozbawienie. Sankcją jest również utrata prawa jazdy za alkohol na okres minimum 3 lat, a w przypadku ponownego popełnienia przestępstwa – nawet dożywotnio.

Konsekwencje dla kierowcy to jedno. Osoba prowadząca pojazd pod wpływem alkoholu stwarza realne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego oraz współpasażerów. Jeżeli wiesz, że bliski ma problem z piciem lub znajduje się w stanie upojenia i chce prowadzić jakikolwiek pojazd – reaguj! Nie pozwól wsiąść jej za kierownicę.

Zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim: konsekwencje dla sprzedawców

W polskim prawie, podobnie jak w innych krajach na świecie, obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim. Ma on na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród osób, które nie ukończyły 18 roku życia. W przypadku jego złamania, ustawa przewiduje dwa rodzaje sankcji:

  • Administracyjna – kara ta dotyczy przedsiębiorcy, w którego punkcie sprzedaży doszło do naruszenia zakazu. Obejmuje bezwarunkowe cofnięcie zezwolenia na handel napojami alkoholowymi oraz niemożność ubiegania się o wydanie nowego pozwolenia przez okres minimum 3 lat od jego cofnięcia.
  • Karna – ponosi ją sprzedawca, który dopuścił się naruszenia zakazu, ale także przedsiębiorca, który nie dopełnił nadzoru. Kara ta przyjmuje postać grzywny, wynoszącej od 100 do nawet 720 tys. zł. Konsekwencją może być również nałożenie środków karnych – zakazu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem na sprzedaż alkoholu lub przepadku napojów alkoholowych.

Regulacje dotyczące reklamy alkoholowej

Regulacjom prawnym podlega również reklama alkoholu. Zgodnie z polskim prawem promocja napojów alkoholowych jest niedozwolona. Zakaz ten nie dotyczy jedynie piwa, jednak jego promowanie podlega ścisłym ograniczeniom. Reklama napojów piwnych może odbywać się wyłącznie w miejscach ich sprzedaży oraz występować w postaci niewielkich banerów. Dodatkowo nie może ona być skierowana do osób poniżej 18 roku życia ani nie może promować nadmiernej konsumpcji piwa. Zabrania się również łączenia jego spożycia z sytuacjami, w których alkohol może stanowić zagrożenie. Regulacje te mają na celu zapobiegać szerzeniu popularności spożywania napojów alkoholowych wśród dorosłych i młodzieży. Za złamanie przepisów dotyczących reklamy alkoholu grozi kara grzywny w wysokości 10–500 tys. zł

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym: przepisy i ograniczenia

Za złamanie prawa w Polsce uznaje się również spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, czyli przestrzeni dostępnej dla ogółu ludzi. Zalicza się do niej parki, ulice, sklepy, środki transportu publicznego czy ośrodki opiekuńcze i szkoły. Wyjątkiem są jedynie miejsca przeznaczone do ich konsumpcji w samym lokalu zajmującym się sprzedażą alkoholu, czyli puby, bary, kluby lub restauracje. Picie w miejscu publicznym to wykroczenie, za które grozi kara grzywny, nakładana w drodze mandatu karnego. Zwykle wynosi ona 100 zł, jednak w niektórych przypadkach może być wyższa. Mandat za picie w miejscu publicznym należy opłacić w ciągu 7 dni.

Pomimo licznych regulacji prawnych dotyczących spożywania alkoholu, problem uzależnienia od napojów wyskokowych stale rośnie. Z najnowszych badań wynika, że ich nadużywanie dotyczy ponad 2,5 miliona Polaków, a około 700-900 tys. osób wpadło w sidła nałogu. Pamiętaj – jeżeli zauważasz u kogoś bliskiego lub u siebie objawy wskazujące na rozwój alkoholizmu, nie bój się prosić o wsparcie. Zgłoś się do naszej placówki – ośrodek uzależnień Medjol pomoże Ci wyjść z uzależnienia i powrócić do życia w trzeźwości.  Nasi specjaliści każdego dnia dokładają wszelkich starań, by pacjenci czuli się bezpiecznie i komfortowo. Odpowiednio dobrana terapia uzależnień pomoże odnaleźć choremu drogę do ponownego życia w trzeźwości.

O autorze: Tomasz Nikiel

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button