Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Tomasz Nikiel.
Kategoria: Narkomania

Udostępnij

Uzależnienie od narkotyków, zwane również narkomanią, to bardzo poważna choroba, która powoduje ogromne zniszczenia w organizmie osoby zmagającej się z nałogiem. Zaburzone zostaje funkcjonowanie niemal każdego organu i układu w ciele, prowadząc niekiedy do nieodwracalnych szkód, pogorszeniu ulega również stan psychiczny. Niestety na uzależnieniu cierpi nie tylko człowiek zależny od środków odurzających, ale również cała jego rodzina i najbliższe otoczenie. Wyjaśniamy, jak zmienia się zachowanie po narkotykach oraz jak nałóg wpływa na bliskich osoby zmagającej się z narkomanią.

Wpływ na dzieci w rodzinie z osobą uzależnioną

Narkomania bezpośrednio i bardzo negatywnie wpływa na relacje rodzinne każdego z jej członków. Uzależnienie największe piętno pozostawia jednak na dzieciach osoby zmagającej się z nałogiem. Przez typowe zachowanie uzależnionego, polegające na skupieniu się na zażywaniu oraz zdobywaniu środka odurzającego, potrzeby emocjonalne, a niekiedy również fizyczne jego potomka najczęściej zostają zaniedbane. Wynika to z faktu, iż normalne funkcjonowanie człowieka, w zależności od tego, jaki jest jego stopień uzależnienia od narkotyków z czasem ulega całkowitemu zaburzeniu, poważnie zakłócając jego zdolności do sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Nie jest on w stanie zapewnić mu poczucia bezpieczeństwa, narażając je na stan nieustannego stresu oraz napięcia. Ponadto, przez zmianę zachowania osoby zmagającej się z uzależnieniem, staje się ona nieprzewidywalna, chwiejna emocjonalnie, a często również agresywna. Wskutek nieprzewidywalności wydarzeń, dziecko doświadcza niekiedy traumatycznych sytuacji, bezpośrednio przyczyniając się do wykształcenia się w nim zaburzeń psychicznych. Obniżenie samooceny, poczucie osamotnienia, strach przed rodzicem i stałe poczucie niepewności – wszystkie te czynniki mogą prowadzić do depresji, stanów lękowych czy zaburzeń osobowości. Dodatkowo osoba wychowująca się w rodzinie dysfunkcyjnej, w której rodzic zmaga się z uzależnieniem sama staje się narażona na wystąpienie nałogu. Pamiętaj – jeżeli zauważysz u siebie lub swojego bliskiego objawy nałogu, zgłoś się do specjalistycznego ośrodka na leczenie narkomanii. To najskuteczniejszy sposób na walkę z uzależnieniem.

Aspekty finansowe uzależnienia i ich wpływ na gospodarstwo domowe

Wraz z rozwojem nałogu i wkraczania w kolejne etapy uzależnienia od narkotyków, życie osoby nim dotkniętej zaczyna skupiać się wyłącznie na używce, jej zdobywaniu i zażywaniu. Wiąże się to z przeznaczaniem coraz większej sumy pieniędzy na substancje odurzające, co w konsekwencji prowadzić może do poważnych problemów finansowych rodziny i długów. Biorąc pod uwagę to, jak manipuluje uzależniony, zmniejszenie środków na koncie tłumaczyć może na przeróżne sposoby. Ponadto osoba dotknięta uzależnieniem często zaniedbuje swoje obowiązki pracownicze, a przez zaburzenie normalnego funkcjonowania nie jest w stanie regularnie chodzić do pracy, co zwykle prowadzi do jej porzucenia lub zwolnienia. Skutkuje to redukcją dochodów, jedynie pogłębiając problemy finansowe. Dodatkowo, aby zdobyć pieniądze na narkotyki, człowiek może nawet dopuszczać się kradzieży, popadając w konflikty z prawem. Warto zaznaczyć, że na tym etapie uzależnienia, jedynym rozwiązaniem jest terapia uzależnienia.

Napięcia i konflikty domowe wynikające z uzależnienia

Wśród licznych negatywnych konsekwencji, jakie niesie za sobą narkomania wymienić należy również postępujące zmiany zachowania w osobie zmagającej się z uzależnieniem. Wzmożona zostaje agresja, irytacja, a człowiek coraz częściej stosuje manipulację i kłamstwo, aby ukryć przed rodziną swój problem. Bardzo często następuje również zmiana osobowości po narkotykach – wspomniana wcześniej chwiejność emocjonalna czy też rozdrażnienie to tylko niektóre z jej objawów. Wystąpić mogą również w pełni wykształcone choroby psychiczne, jak aspołeczne zaburzenie osobowości, borderline czy zaburzenia psychotyczne, a także depresja i schizofrenia. Wszystkie te aspekty prowadzą do coraz częstszych konfliktów domowych, kłótni, a nawet przemocy fizycznej lub psychicznej. Skutkuje to znacznym obniżeniem nastroju wśród członków rodziny, poczuciem zagrożenia i ogromnego stresu. Warto wówczas udać się po pomoc – specjalistycznej opieki osobie zmagającej się z nałogiem udzieli prywatny ośrodek uzależnień Medjol.

Wsparcie i terapia dla rodzin osób uzależnionych

Uzależnienie członka rodziny prowadzi do postępującego pogorszenia relacji z najbliższymi. Osoba zmagająca się z nałogiem traci kontrolę nad swoim życiem, a wraz z postępującą narkomanią coraz częściej przejawia toksyczne zachowania. W konsekwencji życia z partnerem nadużywającym środków psychoaktywnych zaczynają utrwalać się reakcje przystosowawcze, określane mianem współuzależnienia. Członkowie rodziny człowieka zmagającego się z uzależnieniem starając się zapanować nad sytuacją stopniowo przestają dbać o siebie samych, zaniedbując własne potrzeby. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to sytuacja bez wyjścia! W takich sytuacjach bardzo pomocna okazuje się być pomoc terapeutyczna. Terapia jest wieloetapowa i obejmuje liczne płaszczyzny, jednak cechuje się wyjątkową skutecznością. Pamiętaj również, że uzależnienie to nie wyrok – zgłoszenie się do specjalistycznego ośrodka leczenia uzależnień pomoże odzyskać osobie zmagającej się z nałogiem kontrolę nad swoim życiem.

O autorze: Tomasz Nikiel

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button