Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Narkomania

Udostępnij

Dzieci i młodzież a narkotyki są coraz częściej ze sobą kojarzone. Nic dziwnego, bowiem narkomania wśród nieletnich nie jest nowym problemem. Niemniej jednak o wpływie narkotyków i skutkach zażywania substancji psychoaktywnych mówi się wciąż za mało, gdyż co roku odnotowuje się kolejne przypadki uzależnień. Dzieci i młodzież kuszeni są bowiem wizją korzystnych, pozytywnych efektów narkotyzowania się. Prawda jest jednak taka, że narkotyczne substancje psychoaktywne mają destrukcyjny wpływ nie tylko na rozwój i organizm młodych ludzi, ale ich kontakty z rówieśnikami i rodziną. Warto również wskazać, że nierzadko uzależnienie w młodym wieku odciska swoje piętno na całym dorosłym życiu. Konieczne jest zatem prowadzenie działalności edukacyjnej, której celem będzie prewencja i profilaktyka przed nowymi przypadkami uzależnień. Jaki zatem wpływ mają narkotyki na rozwój i organizm dzieci i młodzieży? Jakie są negatywne skutki zażywania narkotyków przez młodzież?

WPŁYW NARKOTYKÓW NA ROZWÓJ I ORGANIZM DZIECKA

Stosowanie używek przez dzieci i młodzież ma negatywne skutki na ich rozwój i organizm. Z tego powodu, narkomania jest jednym z najniebezpieczniejszych nałogów wśród nieletnich. Substancje psychoaktywne w nich zawarte bowiem wpływają na zmianę postrzegania i myślenia, a także mają destrukcyjny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Każdy narkotyk – zarówno marihuana, kokaina, amfetamina, heroina czy ecstasy – stanowią substancje chemiczne, których zażycie silnie oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. Według naukowców cząsteczki niektórych narkotyków przypominają wyglądem neuroprzekaźniki, co sprawia, że mogą one oddziaływać na określone receptory, powodując przeciążenie kanałów komunikacyjnych i wysyłając fałszywe informacje. Z tego powodu perspektywa długotrwałego zażywania narkotyków wiąże się z upośledzeniem zdolności normalnego, prawidłowego funkcjonowania mózgu. Należy również wskazać, że narkotyzowanie się może także prowadzić do utraty neuronów, które odpowiedzialne są za funkcje ośrodkowego układu nerwowego. Co ważne, degradacji mogą ulec komórki nerwowe, które stymulują istotne, niezwykle potrzebne czynności życiowe, takie jak praca nerek, praca układu oddechowego, ale również związki toksyczne wpływają na prawidłową mowę i artykulację. Narkotyki mają negatywny wpływ nie tylko na układ nerwowy, ale również na organizm człowieka. Udowodniono bowiem niekorzystne oddziaływanie narkotyków na układ krążenia. W wyniku zażywania dopalaczy i różnego rodzaju substancji narkotycznych może dojść do przyspieszenia pracy serca, wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, a nawet arytmii, np. migotania przedsionków. Ponadto osoby zażywające narkotyki, nawet te w młodym wieku, są znacznie bardziej narażone na wylew krwi do mózgu, a także zawał serca, chemiczne zapalenie mięśnia sercowego czy udar mózgu. Zażywane opioidów może doprowadzić do obrzęku płuc, perforacji żołądka lub jelita, które skutkować może śmiercią. Dodatkowo, narkotyki mogą zaburzać prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego oraz powodować schorzenia wątroby, trzustki i jelita grubego. Narkotyzowanie się przez dłuższy czas skutkować może też niszczeniem szpiku kostnego i osłabiać odporność. Należy również wspomnieć o negatywnym wpływie narkotyków nie tylko na sferę fizyczną i prawidłowe funkcjonowanie organizmu, ale również na sferę psychiczną. Toksyczne związki, które znajdują się w środkach narkotycznych, powodują upośledzenie i swoista niepełnosprawność na poziomie intelektualnym oraz etycznym. Narkotyki bowiem spowalniają tok myślenia, zaburzają zdolność racjonalnej oceny sytuacji oraz umiejętność wyciągania wniosków. Ponadto, substancje psychoaktywne powodują zaburzenia pamięci, przez co stanowią poważną przyczynę trudności w nauce i przyswajaniu nowych informacji. Co więcej, uzależnienie psychiczne powoduje również pojawienie się natrętnych myśli, które skierowane są jedynie na pozyskiwanie kolejnych dawek narkotyków. Z tego powodu młodzi ludzie mają duże trudności w skupieniu uwagi i koncentracji w szkole. Negatywnych skutków zażywania narkotyków przez młodzież można doszukiwać się również w sferze moralnej, bowiem reorganizacji ulega system wartości. Młodzi ludzi bowiem tracą niejako zdolność przeżywania uczuć wyższych, z tego powodu rozluźnieniu ulegają więzi rodzinne i koleżeńskie. Cała aktywność skierowana jest na nowo poznanych kolegów, z którymi nieletni się narkotyzują.

SKUTKI BRANIA NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ

Uzależnienie od narkotyków wśród dzieci i młodzieży ma liczne konsekwencje, które związane są nie tylko z prawidłowym funkcjonowaniem organizmu, ale również przekładają się na sposób ich życia i zachowania. Używki w postaci substancji narkotycznych powodują silne uzależnienie psychiczne i fizyczne, dlatego cała aktywność młodych ludzi skierowana jest na pozyskiwanie kolejnych dawek środków narkotycznych. Sytuacja ta nierzadko jest przyczyną konfliktów z prawem, gdyż pod wpływem środków psychoaktywnych młodzi ludzie dopuszczają się kradzieży, włamań bądź wdają się w bójki. Ponadto, uzależnienie od narkotyków skutkuje zachowaniami ryzykownymi. Długotrwałe zażywanie substancji psychoaktywnych wiąże się z utratą zahamowań oraz godności i wartości moralnych. Wynikiem tego jest przestępczość i prostytucja wśród nieletnich, której celem jest najczęściej pozyskanie środków na kupno kolejnych dawek narkotyków. Należy również wskazać, że coraz częściej dochodzi również do śmiertelnych zatruć spowodowanych nie tylko przedawkowaniem substancji psychoaktywnych, które nierzadko mają nieznany skład, np. dopalacze. Młodzi ludzie bowiem szukają najtańszych narkotyków, w których poza substancjami psychoaktywnymi są domieszki innych trujących i toksycznych dla organizmu składników. Młodzież i dzieci coraz częściej eksperymentują z używkami, sięgają po alkohol i narkotyki, co ma poważny wpływ na ich rozwój i nierzadko skutkuje zmniejszeniem szans na spełnione życie. Substancje psychoaktywne bowiem powodują silne uzależnienie psychiczne i fizyczne, warto również wskazać, że u młodych ludzi mechanizmy uzależnienia rozwijają się szybciej. Przyczyny narkomanii wśród młodzieży i dzieci mają różne podłoże. Niemniej jednak w każdym przypadku nałóg powoduje degradację we wszystkich aspektach życia młodych ludzi. Uzależnienie skutkuje nie tylko zaniedbywaniem obowiązku szkolnego, ale również wycofania się z życia społecznego, unikania kontaktów z rówieśnikami i poszukiwanie grup, w których zażywane są narkotyki. Ponadto, niezależnie od rodzaju zażywanych substancji narkotycznych związki toksyczne, które zawierają, powodują nieodwracalne szkody w ludzkim organizmie, przyczyniając się w ten sposób do wyniszczenia narządów wewnętrznych, a nawet całych układów, m.in. oddechowego czy pokarmowego. Należy również wskazać, że narkotyki mają ogromny wpływ na psychikę, dlatego powodują zaburzenia psychiczne, a w skrajnych przypadkach stają się nawet przyczyną samobójstw. Co ważne, niektóre używki są depresantami, przyczyniającymi się do obniżenia własnej samooceny, nastroju i spadku energii. Należy zatem wskazać, że skutki narkomanii wśród młodzieży i dzieci mają ogromny wpływ na ich prawidłowy rozwój, a także funkcjonowanie całego organizmu. Co ważne, destrukcyjne działanie narkotyków nasilone jest, kiedy stosowane są również inne używki, np. alkohol. Należy podkreślić, że zarówno narkotyki twarde, jak i miękkie przyczyniają się do nieodwracalnych zmian w prawidłowym funkcjonowaniu całego organizmu. Konieczne jest zatem obserwowanie zachowań dzieci i młodzieży, by móc jak najwcześniej zdiagnozować ewentualne uzależnienie od narkotyków.

O autorze: Piotr Strojnowski

Piotr Strojnowski jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button