Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Lekomania

Udostępnij

Lekomania stanowi poważny problem w społeczeństwie. Polska znajduje się w czołówce państw, które zażywają najwięcej leków. Lekomania, podobnie jak inne uzależnienia od substancji psychoaktywnych – alkoholu, narkotyków czy dopalaczy, wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dodatkowo uzależnienie od leków wpływa również degradacyjnie na funkcjonowanie społeczne człowieka, który całą swoją aktywność kieruje na pozyskiwanie i zażywanie kolejnych dawek leków. Najczęściej stosowanymi i tym samym nadużywanymi lekami są środki przeciwbólowe. Wypływa na to łatwa dostępność proszków przeciwbólowych, które dostępne są w aptekach bez recepty, a które można dostać również na stacjach benzynowych, marketach czy w kioskach. Tymczasem z pozoru niegroźne leki przeciwbólowe, stosowane w nadmiarze mogą przyczyniać się do powstania poważnych uszkodzeń narządu wewnętrznych. Ponadto, nadużywanie środków przeciwbólowych może skutkować groźnym zatruciem i przedawkowaniem leku. W skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do śmierci. Bardzo często stosowanymi lekami jest paracetamol, aspiryna, ale również ibuprofen. Pojawia się zatem pytanie, jaka jest dzienna dawka ibuprofenu? Jakie skutki uboczne niesie za sobą nadużywanie ibuprofenu? Jakie są objawy przedawkowania i zatrucia ibuprofenem? Jak lek wypływa na dzieci i dorosłych? Jak długo utrzymuje się ibuprofen w organizmie? Jak długo można stosować lek?

CO TO JEST I JAK DZIAŁA IBUPROFEN?

Ibuprofen należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Wykazuje on działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Ibuprofen to drugi najczęściej stosowany środek przeciwbólowy. Przeznaczony jest do stosowania w sytuacji pojawienia się bólu o słabym i średnim nasileniu. Z tego powodu stosowany jest przy bólach głowy, zęba oraz innych dolegliwości bólowych. Ponadto zażywany jest przez osoby starsze do leczenia chorób reumatycznych oraz bólu wywołanego zmianami urazowym oraz w przypadku gorączki. Ibuprofen to lek przeciwbólowy, który uważany jest za bezpieczniejszy aniżeli paracetamol, gdyż w przypadku przedawkowania nie skutkuje poważnymi uszkodzeniami narządów.

CZY MOŻNA PRZEDAWKOWAĆ IBUPROFEN?

Ibuprofen stanowi lek, który jest bardzo często stosowany w przypadku wystąpienia dolegliwości bólowych. Występuje w klasycznym ibuprofenie, ale substancja znajduje się również w innych lekach przeciwbólowych, m.in. nurofenie.. Z tego powodu stosunkowo często pojawiają się przypadki zatrucia i przedawkowania ibuprofenu. Należy wskazać że szczególnie często przyczyną przedawkowania jest u dzieci, niemniej jednak ciężkie objawy zatrucia występują niezmiernie rzadko. Nie oznacza to jednak, że nie pojawią się wcale. Warto jednak wskazać, że sytuacje te dotyczą głównie osób uzależnionych, które w ten sposób chcą wzmocnić działanie środków farmaceutycznych. Leki przeciwbólowe, w tym również ibuprofen, wywołują stan euforyczny, ponieważ oddziałują na receptory w mózgu odpowiedzialne za znoszenie bólu. Z tego powodu są stosunkowo częstą przyczyną uzależnienia i związanego z lekozależnością przekraczaniem dobowych dawek leku, prowadzącego do zatrucia i przedawkowania.

IBUPROFEN DAWKA MAKSYMALNA I ŚMIERTELNA

Maksymalna dobowa dawka dla osoby dorosłej wynosi 3,2 g, jednakże nie zalecą się stosowania dawek większych aniżeli 1,2 g. bez konsultacji z lekarzem. Co ważne maksymalna dawka może być zwiększona, niemniej jednak konieczna jest stała kontrola lekarska i monitorowanie stanu pacjenta.

Należy wskazać, że dostępne badania wykazują, że spożycie przez dzieci dawki większej aniżeli 100 mg/kg masy ciała nie powinno wywołać ostrego zatrucia, lecz jest to dawka toksyczna dla dzieci i niemowląt. Niemniej jednak dawka równa lub większa aniżeli 400 mg/kg masy ciała może spowodować wystąpienie ciężkich, zagrażających życiu objawów.

OBJAWY ZATRUCIA I PRZEDAWKOWANIA IBUPROFENU

Ibuprofen jest lekiem przeciwbólowym, który uważany jest za dużo bezpieczniejszy aniżeli paracetamol, ponieważ nie powoduje poważnych uszkodzeń narządów wewnętrznych. Jego nadmierne spożycie skutkuje zazwyczaj wystąpieniem bólu brzucha, nudności oraz biegunki. Objawy ostrego zatrucia po spożyciu nadmiernych dawek ibuprofenu pojawiają się zwykle po 4-6 godzinach. Najczęściej występują łagodne dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Wystąpić mogą nudności i wymioty oraz bóle brzucha, a niekiedy biegunka lub zaparcia. Osoba, która zażyła tabletki z ibuprofenem w dawkach większych niż zalecane czuję się tak, jak w przypadku zatrucia pokarmowego. Odczuwane są bóle żołądkowe, a w stolcu może wystąpić krew. Ibuprofen przyjmowany w nadmiarze wykazuje działanie przeczyszczające. Z tego powodu. w przypadku zażycia zbyt dużych dawek leku może wystąpić biegunka, która skutecznie utrudnia codzienne funkcjonowanie. Niemniej jednak znane są również epizody zaparć. Zatruciu mogą towarzyszyć również: wzmożona senność, bóle głowy i zaburzenia równowagi. Dodatkowo wystąpić może oczopląs, podwójne widzenie, przemijające upośledzenie słuchu lub szumy uszne. Należy jednak wskazać, że w przypadku ciężkiego zatrucia ibuprofenem można zaobserwować dodatkowo zaburzenia neurologiczne, które dotyczyć mogą ilościowych zaburzeń świadomości włącznie ze śpiączką i drgawkami, a u dzieci również epizodami bezdechu. Charakterystycznym objawem ciężkiego zatrucia i przedawkowania ibuprofenu jest także ostre uszkodzenie nerek, zaburzenia elektrolitowe, hipotensja, rabdomioliza oraz wzrost aktywności transaminaz. W niektórych przypadkach może dojść nawet do rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego. W najcięższych przypadkach zatrucia i przedawkowania ibuprofenu może wystąpić podrażnienie błony śluzowej żołądka z krwawieniami z żołądka i jelit włącznie. Dodatkowo wystąpić może krwawienie z przewodu pokarmowego, które stanowi przesłankę do natychmiastowej konsultacji lekarskiej.

SKUTKI NADUŻYWANIA I PRZEDAWKOWANIA IBUPROFENU

O ile nadużywanie leków przeciwbólowych, którymi jest ibuprofen nie prowadzi do poważnych uszkodzeń narządów wewnętrznych, o tyle wynikiem przedawkowania są nieprzyjemne, dolegliwe skutki uboczne. W tym znaczeniu można mówić o dolegliwościach ze strony układu pokarmowego, tj. bóle brzucha i żołądka, nudności, zaparcia lub rozwolnienie, a w ciężkich przypadkach krwawienie z przewodu pokarmowego. Innym skutkiem przedawkowania substancji, jaką jest ibuprofen może być wysypka, która w niektórych przypadkach może boleśnie swędzieć. Ponadto wystąpić mogą chwilowe zaburzenia widzenia. Pacjenci, którzy nadużyli ibuprofen mogą doświadczać problemów z koncentracją, szumów usznych oraz zawrotów głowy. Dodatkowo u osób, które przekroczyły dzienną dawkę leku, może wystąpić dezorientacja lub pobudzenie. Należy również wskazać, że zbyt duże dawki leku przeciwbólowego mogą prowadzić do zaburzeń oddychania. Aktywna substancja bowiem wypływa bowiem na pojawienie się kaszlu, któremu towarzyszyć może krwioplucie. Dodatkowo wystąpić może płytki oddech, a w cięższych przypadkach pojawiają się omdlenia. Zażycie dawki większej aniżeli 400 mg ibuprofenu na kilogram masy ciała może doprowadzić do śpiączki. Przedawkowanie ibuprofenu w skrajnych przypadkach może skutkować uszkodzeniem nerek i spowodować ich niewydolność, a także uszkodzić wątrobę. Z kolei u chorych z astmą, ibuprofen może doprowadzić do zaostrzenia choroby

LECZENIE ZATRUCIA I PRZEDAWKOWANIA IBUPROFENU

Mimo że ibuprofen uważany jest za stosunkowo bezpieczny lek przeciwbólowy, to w przypadku zatrucia i przedawkowania środków, konieczne jest wdrożenie leczenia. W tym znaczeniu w sytuacji wystąpienia pierwszych objawów przedawkowania ibuprofenu należy niezwłocznie podać się płukaniu żołądka. Kategorycznie natomiast nie zaleca się wywoływania wymiotów. Zatrucie ibuprofenem bowiem może wiązać się z krwawieniem żołądka, szczególnie w sytuacji, kiedy stosowanie ibuprofenu było równomierne z zażywaniem alkoholu.

Należy wskazać, że ostre zatrucie ibuprofenem leczone jest objawowo. Oznacza to, że leczenie ukierunkowane jest na minimalizowanie nieprzyjemnych objawów pojawiających się w wyniku zatrucia lekiem. W sytuacji, kiedy przyjęcie zbyt dużej dawki leku nastąpiło w ciągu godziny od przybycia do szpitala, lekarz może podać węgiel aktywowany. Podejrzenie wystąpienia zatrucia i przedawkowania ibuprofenem stanowi przesłankę do natychmiastowej konsultacji lekarskiej i wdrożenie odpowiedniej terapii.

Ibuprofen to lek przeciwbólowy, który jest stosunkowo bezpieczny. Niemniej jednak konieczne jest przestrzeganie dobowych dawek środka przeciwbólowego. Pojawiają się zatem pytania, ile razy dziennie można stosować ibuprofen? Co ile można podawać ibuprofen dziecku? Należy podkreślić, ze zalecane dawki leku przeciwbólowego różnią się w zależności od wagi i wieku pacjenta. Zalecane dawki środka przeciwbólowego można podawać dzieciom co 6-8 godzin. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że maksymalna liczba dawek na dobę to 3. Nadużywanie leków przeciwbólowych wiąże się z ryzykiem zatrucia i przedawkowania. Z tego powodu stosowanie ibuprofenu powinno być zawsze konsultowane z lekarzem bądź stosowania zgodnie z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Stosowanie również innych leków wiąże się z występowaniem skutków ubocznych. W tym znaczeniu znacznie niebezpieczniejszy jest paracetamol. Objawy przedawkowania paracetamolu bowiem związane z uszkodzeniem wielu narządów wewnętrznych. Warto również wskazać, że nadużywanie z pozoru bezpiecznych leków może powodować przedawkowanie i zatrucie. Pojawia się zatem pytanie, czy można przedawkować aspirynę? Zapraszamy do zapoznania się z naszym kolejnym artykułem.

O autorze: Piotr Strojnowski

Piotr Strojnowski jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button